EU version

Po zrekonštruovanej železničnej trati Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves by sa mohlo jazdiť rýchlosťou až 120 km/h

Po zrekonštruovanej železničnej trati Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves by sa mohlo jazdiť rýchlosťou až 120 km/h
foto: Archív/Po zrekonštruovanej železničnej trati Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves by sa mohlo jazdiť rýchlosťou až 120 km/h
11 / 05 / 2023

Opotrebovaná železničná trať Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves, ktorej životnosť jednotlivých prvkov a umelých stavieb končí, by sa mala čoskoro rekonštruovať. Celkovou opravou má prejsť 5 mostných objektov, železničný zvršok a spodok. Po jej rekonštrukcii by sa na trati mohlo jazdiť až 120 km/h.

Železničná trať Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves, nachádzajúca sa na území Bratislavského kraja, v katastrálnom území m.č. Devínska Nová Ves, bola vybudovaná v rokoch 1845-1850, čo ju robí najstaršou železničnou traťou na Slovensku prevádzkovanou strojovým pohonom. V súčasnosti je trať jednokoľajová a neelektrifikovaná. Aktuálne je najvyššia traťová rýchlosť 80 km/h. V mieste železničného mosta v žkm 37,910 je však rýchlosť obmedzená na 70 km/h, pretože jej prvý oblúk je trvalo podopretý vežou PIŽMO. 

Napriek tomu, že most nie je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky SR, je mimoriadne exponovaný, keďže v jeho piatej klenbe vedie medzištátna cyklotrasa EUROVELO 13 Cesta železnej opony. Pôvodným plánom investora bolo vybudovať tzv. most v moste, čo by znamenalo vybudovanie sérií prostých polí zo zabetónovaných nosníkov v priestore klenieb. Od svojho zámeru však odstúpil z dôvodu, že ja ukázal ako komplikované riešenie kvôli dilatácií pevnej jazdnej dráhy medzi oceľovým mostom a klenbovou časťou ako nevýhodné.

Rekonštrukcia trasy je navrhnutá tak, aby vyhovovala rýchlosti 120 km/h a aby bolo možné trať zdvojkoľajniť. Pozdĺž celej trate bude zriadená bezstyková koľaj z dlhých koľajnicových pásov s dĺžkou min. 100 m v zmysle predpisov ŽSR. Zásaný fakt, ktorý treba pri rekonštrukcií trate zohľadniť je ten, že sa nachádza v oblasti viacerých chránených území s množstvom pôvodnej aj nepôvodnej vegetácie. Na týchto územiach hniezdi aj množstvo chránených druhov vtákov. Projektová dokumentácia bola vytvorená v spolupráci projektových kancelárií REMING CONSULT a Dopravoprojekt.

Tagy