EU version

Po tragické srážce „Západního expresu“ z Mnichova do Prahy s osobním vlakem stoupá tlak na zabezpečení tratí v České republice formou ETCS

Po tragické srážce „Západního expresu“ z Mnichova do Prahy s osobním vlakem stoupá tlak na zabezpečení tratí v České republice formou ETCS
foto: HZS Plzeňského kraje/Po tragické srážce „Západního expresu“ z Mnichova do Prahy s osobním vlakem stoupá tlak na zabezpečení tratí v České republice formou ETCS
23 / 08 / 2021

Tragickou nehodu v České republice u Domažlic, kde se dne 4.8. srazil tzv. „Západní expres“ na své cestě z Mnichova do Prahy s osobním vlakem doprovází mnoho emocí a odborných diskusí na téma akutní potřeby lepšího zabezpečení železničních tratí. Okolnosti nasvědčují tomu, že s největší pravděpodobností se jedná o další nehodu, která byla zapříčiněna lidskou chybou, tedy projetím návěstidla s návěstí „Stůj“. Odborníci se shodují, že de facto jediný způsob, jak dosáhnout eliminace těchto druhů nehod, je instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS. Zavádění tohoto systému v České republice však jde však velmi pomalu.

Při tragické nehodě u Domažlic zahynuli 3 lidé a na 70 jich bylo zraněno. Celková škoda přesáhla přes 100 milionů Kč. Na Domažlicku se přitom nejedná o ojedinělou nehodu tohoto typu, v roce 2020 se tam po projetí návěstidla „Stůj“ srazil osobní vlak s diagnostickou soupravou, což si vyžádalo 19 zraněných. V roce 2020 bylo obdobných nehod více, např. u obce Pernink u Karlových Varů se srazily 2 protijedoucí vlaky, což si vyžádalo 2 lidské životy a 24 zraněných. Nehoda se nevyhnula ani nejvýznamnější a nejvytíženější trati z Prahy směrem na východ – tzv. 1. tranzitní železniční koridor, kde příměstský vlak na 3-kolejné trati u Českého Brodu vybavené automatickým blokem najel do poštovního vlaku stojícím před ním, za což zaplatil životem strojvedoucí a 35 lidí bylo zraněno. Již v loňském roce po sérii nehod zapříčiněných lidskou chybou prohlašovala vláda, že se zaměří na lepší zabezpečení železničních tratí a zrychlí zavádění systému ETCS. Zavádění tohoto systému však jde velmi pomalu.

Na nedostatečné zabezpečení železničních tratí upozorňují i německé železniční organizace. Nehoda u Domažlic si totiž vyžádala zranění i několika německých občanů. Kriticky se k české železnici vyjádřil v německé televizi ARD v pořadu Tagesschau předseda německého svazu cestujících ve veřejné dopravě Pro Bahn Karl-Peter Naumann: „Český zabezpečovací systém na železnici je třeba urychleně revidovat. Vláda o tom ví a pracuje na tom, ale bude to trvat dlouho.“. Nelichotivě se k nehodě a stavu české železnice vyjádřila též železniční organizace Allianz pro Schiene (Aliance pro koleje), která v Německu sdružuje přes 150 firem v oblasti železničního sektoru. „Česká republika je v oblasti bezpečnosti na kolejích i silnicích za evropských průměrem. Je toho hodně, co je třeba dohnat, zejména pokud jde o bezpečnostní systémy na kolejích,“ uvedla aliance na twitteru a dodala obrázek se statistikou bezpečnosti.

Tato statistika ukazuje, že ve České republice je cca 3x vyšší pravděpodobnost úmrtí ve vlaku, než je průměr EU a téměř 10x vyšší než je v Německu. Výrazně horší statistiky má ČR oproti průměru EU též v rámci automobilové dopravy. Vlaky v ČR i přes svou nepříznivou statistiku zůstávají ale cca 18x bezpečnější, než cestování automobilem. Tato data vycházejí z ročenky Evropské agentury pro železnici (ERA). Česká republika spadá v tomto žebříčku mezi nejhorší země EU. Za ČR jsou většinou další země bývalého východního bloku, nejhůře si vede Španělsko.

Podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR zabezpečování tratí v ČR běží, vláda navíc bude schvalovat nový plán zabezpečení. „Česká železnice je průběžně vybavována moderním zabezpečením, postupně se zlepšuje se zabezpečovací zařízení, modernizují se železniční přejezdy. Do oblasti jsou investovány miliardy korun ročně. Před schvalováním vládou je Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace ETCS do roku 2040, který stanovuje harmonogram dalšího zavádění evropského automatického zabezpečovače ETCS různých úrovní na všechny tuzemské tratě. Každá úroveň ETCS zastaví vlak.“, stojí na webu Ministerstva dopravy. Připomíná také, že disponuje Akčním plánem zabezpečení české železnice, který je výsledkem práce bezpečnostní komise, jejíž činnost obnovil ministr dopravy Karel Havlíček po loňských nehodách v Perninku a u Českého Brodu.

Nový plán zabezpečení železnice v ČR počítá s modernizací do roku 2040 a vyčísluje předpokládané náklady na 90 miliard Kč. Tento plán připravilo Ministerstva dopravy ČR a správce železniční infrastruktury Správa železnic, s.o. společně s dalšími odborníky, dopravci, odbory i kraji a v září jej projedná vláda. Kromě investic do zavádění evropského systému zabezpečení ETCS plán počítá také s legislativními opatřeními, které mají za cíl změnit pracovně-právní předpisy strojvůdců z hlediska jejich odpočinků a celkového fondu pracovní doby, kterou vykonávají u různých dopravců. Též se navrhuje zpřísnit postih za projetí návěstidel zakazující jízdu. Součástí Plánu je též mapa tratí v ČR s uvedením termínů implementace ETCS a zavedení výhradního provozu vlaků pod dohledem tohoto systému.

Systémem ETCS je v ČR aktuálně pokryto 569 kilometrů železničních tratí, z čehož 560 kilometrů je ve zkušebním provozu a na dalších úsecích probíhá příprava. Pilotní provoz vlaků výhradně pod dohledem ETCS má být spuštěn v roce 2023 na železniční trati z Uničova do Olomouce. Jedním z hlavních cílů je kompletní pokrytí českých nejvytíženějších železničních tratí, zařazených do sítě TEN-T, kde je horizont dokončení v roce 2030. Vybrané z nich by se mělo podařit zprovoznit již v roce 2025, tj. trať Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav, Břeclav – Přerov – Bohumín a Přerov – Česká Třebová. Vrátíme-li se k výše zmiňované železniční trati Plzeň - Domažlice, jež je součástí hlavního tahu mezi Mnichovem a Prahou, na které došlo k vážné nehodě, Ministerstvo dopravy ČR počítá s její velkou modernizací v podobě elektrizace, částečného zdvojkolejnění a instalace zabezpečovače ETCS do roku 2029.

Systémem ETCS se kromě železničních tratí musejí vybavit též vozidla, což dělá problémy z hlediska investiční náročnosti jak dopravcům, tak i veřejným objednatelům, kde v ČR je zaveden systém tzv. závazku veřejné služby, ve kterém regionální vlaky objednávají kraje a dálkové vlaky stát (prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR). Nezbytnou součástí procesu implementace systému ETCS do kolejových vozidel tak musí být dotační programy. V prostředí ČR se pro nadcházející období počítá s dotačními programy CEF 2, OPD 3 a SFDI. V uplynulém období se z dotačního programu OPD 2 (Operační program doprava) realizovaly projekty za cca 1,7 mld. Kč a z programu CEF (Connecting Europe Facility) za 1,5 mld. Kč. V rámci OPD 3 se počítá s vyšší alokací finanční podpory, tedy 2 mld. Kč.

A co vlastně je systém ETCS a co dokáže?

Zkratka ETCS znamená „European Train Control System“, tedy evropský vlakový zabezpečovací systém. Jeho cílem je sjednotit několik desítek různých zabezpečovacích systémů, které se v Evropě používají. Jeho hlavním cílem je zajistit vyšší bezpečnost železničního provozu. Jeho zavedení též usnadní přeshraniční dopravu, tak aby nebyla nutná výměna hnacích vozidel. Tento systém se skládá z traťové části (umístěné v kolejišti) a vlakové části (umístěné v lokomotivě). Tento systém, prakticky jako jediný dokáže za určitých okolností sám zastavit vlak bez zásahu strojvůdce, pokud například strojvedoucí nerespektuje návěst „Stůj“. Umožňuje spolehlivě a kontinuálně kontrolovat jízdu vlaků a dohlíží nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace