Oči na obloze: Jak drony řídí výstavbu železnice Rail Baltica v Lotyšsku

Oči na obloze: Jak drony řídí výstavbu železnice Rail Baltica v Lotyšsku
foto: Rail Baltica/Oči na obloze: Jak drony řídí výstavbu železnice Rail Baltica v Lotyšsku
22 / 08 / 2023

Projekt Rail Baltica je iniciativou v oblasti železniční infrastruktury zahrnující pobaltské země. V současné době probíhá v Lotyšsku výstavba hlavního nádraží Rail Baltica v Rize a zároveň se buduje mezinárodní terminál pro cestující v blízkosti mezinárodního letiště v Rize. Projekt využívá moderní technologie, zejména drony, ke sledování postupu výstavby a shromažďování relevantních údajů. Drony, které se vznášejí nad staveništěm, poskytují neocenitelné poznatky a podrobné snímky a podporují tak práci početných stavebních týmů na zemi.

Staveniště v sousedství mezinárodního letiště v Rize je rozsáhlé. Současně s výstavbou terminálu vzniká rozsáhlá síť nových přístupových cest. Již od fáze projektování hrají klíčovou roli drony, které pořizují detailní snímky okolních staveb. Inga Timma, vedoucí oddělení BIM ve společnosti BSL Infra, popsala využití dronů pro pořizování množství snímků, které jsou následně transformovány do 3D mračna bodů a poskytují komplexní vizualizaci staveniště. Tato data z dálkového průzkumu pomáhají mnoha zúčastněným stranám zapojeným do projektu a zajišťují konzistentní a přesný průběh stavby.

Rail Baltica

Každodenní lety dronů, které pořizují snímky a videa ve vysokém rozlišení, poskytují informace v reálném čase a zajišťují včasné a efektivní rozhodování. Konzistentní průběh těchto letů a získaná data pomáhají sledovat pokrok a usnadňují lepší koordinaci mezi různými týmy. Integrace moderních technologií, jako jsou drony, do takto rozsáhlých infrastrukturních projektů je ukázkou dokonalého spojení inovací s tradiční výstavbou, jejímž cílem je přesnost a efektivita.

Zdroj informací: Redakce

Tagy