EU version

Nejstrmější trať u nás bude bezpečnější. Obnova zubačky vyjde na 432 milionů

Nejstrmější trať u nás bude bezpečnější. Obnova zubačky vyjde na 432 milionů
foto: Správa železnic / Public Domain /Zubačka
04 / 06 / 2024

Jediná ozubnicová trať v Česku projde celkovou obnovou. Rekonstrukce této dráhy vyjde na 432 milionů korun.

Jediná ozubnicová trať v Česku projde celkovou obnovou. Správa železnic vybrala zhotovitele prací, a to společnost Chládek a Tintěra, Litoměřice. Její vítězná nabídka byla ve výši 432 100 624 korun. Do konce letošního roku se vyrobí speciální komponenty ozubnice a ocelové pražce, nepřetržitá výluka začne 15. dubna příštího roku. Hotovo bude v únoru 2026. Stavba bude spolufinancována z přeshraničního programu INTERREG Česko – Polsko 2021–2027. 

Díky opravě dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti na nejstrmější trati u nás. Významnou součástí projektu je revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovná instalace ve stanici Dolní Polubný.

Práce budou zahrnovat výměnu dřevěných a ocelových pražců za ocelové ve tvaru ypsilon, a to v celém úseku z Tanvaldu do Kořenova včetně hlavní koleje v dopravnách Desná a Dolní Polubný. Dále dojde k výměně kolejnic, strojnímu čištění štěrkového lože, opravě výhybek v dopravnách Desná, Dolní Polubný a na odbočce do areálu firmy Ornela.

Stavbaři dále provedou obnovu odvodnění a sanaci skalních zářezů. Vymění rovněž přejezdové konstrukce na sedmi přejezdech a opraví nástupiště na nádražích Desná, Dolní Polubný a Kořenov zastávka. 

Nepřetržitou výluku, která začne 15. dubna příštího roku, využije polský správce kolejí k výměně kolejnic v úseku od státní hranice do stanice Szklarska Poręba Górna a k zabezpečení dvou železničních přejezdů.

Obnova takzvané zubačky je největší investiční akcí programu Interreg. Správa železnic získá dotaci na základě smlouvy, kterou uzavřela letos v únoru s Ministerstvem pro místní rozvoj. Výše dotace bude až 80,7 % ze způsobilých nákladů, tedy 367 714 875 korun.

Zdroj: SŽ 

Tagy