EU version

Muzeum MHD se bude pyšnit novou výstavní halou! DPP zahájila její výstavbu

Muzeum MHD se bude pyšnit novou výstavní halou! DPP zahájila její výstavbu
foto: DPP / Public domain/Vizualizace Muzea
21 / 02 / 2024

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve vozovně Střešovice slavnostně zahájil výstavbu nové výstavní haly určené pro historické autobusy a silniční pracovní vozidla ze sbírek Muzea MHD.

Výstavní hala bude mít dvě patra a kapacitu pro 16 vozidel. Postaví ji společnost OHLA ŽS za 122,45 milionů korun, výstavba potrvá celkem 20 měsíců. DPP předpokládá otevření haly pro veřejnost v září 2025. V první etapě výstavby nové výstavní haly bude nutné přeložit inženýrské sítě, demontovat část trakčního stožárů a trolejového vedení na dolním nádvoří vozovny Střešovice. Současně s tím budou pokračovat terénní úpravy, zemní práce a archeologický průzkum staveniště.

Pro zajištění stavební jámy a svahu, který se z dolního nádvoří svažuje k ulici Na Ořechovce, bude provedeno záporové pažení. Tato etapa prací potrvá do letošního května, kdy na ně naváže výstavba základů a následně samotné výstavní haly. V rámci plánované revitalizace vozovny Střešovice si DPP na dolním dvoře v průběhu roku 2025 vlastními silami zrekonstruuje kolejovou harfu, do nových poloh osadí trakční stožáry a nainstaluje nové trolejové vedení.

DPP / Public domain

Nová výstavní hala bude umístěna na dolním dvoře vozovny Střešovice, v doposud nevyužívaném prostoru mezi původní historickou halou pro odstav vozidel, budovou měnírny a ulicí Na Ořechovce. Budova bude zapuštěna do svahu klesajícího k ulici Na Ořechovce. Svažitému terénu s komplikovaným přístupem z dolního dvora vozovny je uzpůsoben projekt samotné haly. Nájezd do dolního patra, které bude svým provedením připomínat historické autobusové garáže.

Horní patro bude sloužit jako showroom pro vystavování šesti vozidel, která se zde budou postupně střídat. V části horního patra nechá DPP vybudovat prostor pro pořádání přednášek a seminářů. Nájezd vozidel do horního patra bude naopak z dolního dvora vozovny Střešovice. Návštěvníci budou do nové výstavní haly vstupovat pouze z dolního dvora vozovny, a to přímo do horního patra. Vstup bude plně bezbariérový. Do dolního patra se pak dostanou výtahem nebo po schodišti.

„Muzeum MHD DPP ve vozovně Střešovice v loňském roce navštívil rekordní počet návštěvníků, bezmála 33 tisíc, což je o 2 % procenta lepší výsledek ve srovnání se zatím nejsilnějším rokem 2019. To je důkazem, že obliba pražského Muzea MHD roste a dává smysl investovat do jeho rozvoje. Dnešní den je tak dalším historickým milníkem pro pražské Muzeum MHD. Za 20 měsíců budeme moct novou výstavní halu i s exponáty představit veřejnosti, což bude hezký dárek ke 100. výročí od zahájení pravidelného provozu autobusů a ke 150. výročí MHD v Praze,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

DPP / Public domain

„Praha má jedinečnou a rozsáhlou sbírku historických vozidel městské dopravy, což není pravidlem v jiných městech a zaslouží si za to poděkování všichni, kteří vozidla zachránili a zrenovovali. Proto je i důležité v této úžasné sbírce pokračovat a zachraňovat vozidla, která postupně končí v provozu. To ovšem vyžaduje nové haly, jako je tato, která se začíná stavět. Jsme rádi, že se počítá i s novým zázemím pro návštěvníky, včetně přednáškového sálu, kde mohou probíhat v budoucnu i akce ve spolupráci s Prahou 6. Do budoucna zároveň přeji Muzeu MHD, aby se podařila i výstavba nové haly pro depozitář nových historických vozidel, jelikož kapacita Střešovic nebude stačit,“ dodává Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

„Jedním z důvodů, proč stavíme novou výstavní halu pro historické autobusy a silniční vozidla je fakt, že kvůli protipožárním předpisům nemůžeme naftová nebo benzínová vozidla vystavovat v původních halách vozovny Střešovice a samotná expozice Muzea MHD je o tuto významnou část historie pražské veřejné dopravy ochuzena. Zatím jsou dočasně odstavena v garážích DPP na Klíčově, v Hostivaři a v Řepích, kde na druhou stranu zabírají místa pro vozidla potřebná pro běžný provoz MHD,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Nová výstavní hala, kterou jsme po zhruba pěti letech projekčních příprav začali stavět, rozhodně není jedinou investicí do vozovny Střešovice a našeho Muzea MHD. Chystáme také rekonstrukci a přestavbu vstupního objektu vozovny, kde plánujeme vybudovat důstojné návštěvnické centrum se zázemím pro turisty čekající na jízdy historickými vozy, ať už linkou č. 41 nebo při komerčních zakázkách, s obchodem se suvenýry a bistrem. Na 11. koleji bude do budoucna nová expozice metra, na 13. koleji bude mít své místo stávající vůz lanové dráhy na Petřín a expozice bude rozšířena i do zadní části třetí haly vozovny, která dlouhodobě sloužila jako depozitář.“

DPP / Public domain

„Za dobu příprav nové výstavní haly se podařilo tuto část sbírky rozšířit na 19 vozidel: 13 autobusů a 6 silničních pracovních automobilů. Na některých z nich nás čeká ještě mnoho práce, než budou moct být vystavené v nové hale. V příštím roce, kdy oslavíme 100 let nepřetržitého provozu autobusů v Praze, bychom rádi veřejnosti představili 11 z 13 autobusů. Zásadní opravy zbylých dvou vozidel budou probíhat ještě v dalších letech,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Po pracích na nové hale a výměně kolejí na dolním dvoře, nás ještě kromě změny vstupního objektu čeká i rozsáhlá oprava kolejí uvnitř druhé, třetí a čtvrté haly, které jsou v havarijním stavu. Výstavbou nové haly došlo k dočasnému omezení provozu ve vozovně Střešovice. Na více než rok nemůžeme využívat čtvrtou halu, která byla pro běžný provoz dlouhá léta stěžejní. Velkou část provozu jsme proto přestěhovali do třetí haly. Výstavba nové haly odstartovala největší změnu v historii vozovny Střešovice, od jejího otevření si na podzim připomeneme již 115 let.

DPP / Public domain

Muzeum MHD sídlící v první a druhé hale vozovny Střešovice je stále v provozu o sobotách, nedělích a svátcích a návštěvníci si tak mohou prohlédnout sbírku přibližně 40 vozidel od 19. století do současnosti včetně národní kulturní památky – vozu 200, tzv. primátorské tramvaje z roku 1900.

Zdroj: tisková zpráva SDP MHD


Tagy