EU version

Most bol zhotovený na Slovensku a následne vysunutý ku brehu Česka

Most bol zhotovený na Slovensku a následne vysunutý ku brehu Česka
foto: Bratislavský kraj / Public domain/Most bol zhotovený na Slovensku a následne vysunutý ku brehu Česka
01 / 11 / 2023

Medzinárodné vlaky, ktoré spájajú Slovensko s Českom cez Kúty a Břeclav znova premávajú. Počas minulého týždňa sa medzi železničnými stanicami Kúty (SR) a Lanžhot (CZ) skončila tzv. ničkoľajná prevádzka, čo znamená, že v úseku bola zavedená výluka vlakovej dopravy bez jazdy vlakov. Most je súčasťou modernizácie trate z Devínskej Novej Vsi po štátne hranice s Českom.

Dôvod výluky bola potreba realizácie stavebných prác na železničnom zvršku, na trakčnom vedení, na oznamovacom a zabezpečovacom zariadení a na dokončovacích prácach na železničných mostných objektoch pri rieke Morave. A to tak, aby sa mohla zaviesť jazda vlakov po novom železničnom moste cez rieku Morava v druhej traťovej koľaji. K ničkoľajnej výluke došlo kvôli optimalizácií plánovaných prerušení vlakovej dopravy v súbehu s koordináciou českou Správou železníc. Plánované boli tri ničkoľajné výluky v dĺžke 2x 4 dni a 1x 3 dni.

Pre technologické možnosti realizácií prác na mostných objektoch prišlo k zlúčeniu do jednej ucelenej ničkoľajky. Nový železničný most sa nachádza medzi slovenskou železničnou stanicou Kúty a českou železničnou stanicou Lanžhot. Tento železničný most je v strede pomyslenou čiarou rozdelený štátnou hranicou medzi Českom a Slovenskou republikou.

Čo je cieľom?

Cieľom je zjednotiť sa so železničným systémom v Európskej Únií, harmonizovať kvalitatívne ukazovatele a zvyšovať výkonnostné parametre železníc. Modernizácia trate je o skvalitnení jej technologických parametrov, zvyšovaním jej technickej vybavenosti, integráciou moderných a progresívnych a systémov riadenia dopravy. Modernizujú sa aj trakčné a káblové vedenia, oznamovacie a zabezpečovacie techniky.

Bratislavský kraj / Public domain

Pokračovanie modernizácie

Po zavŕšení stavebných prác budú nasledovať stavebné práce na železničnom mostnom objekte v prvej traťovej koľaji. Pôvodný mostný objekt bude zdemolovaný a demolované budú aj mostné pilieri. Zaháji sa výstavba nových pilierov a montáž mostovky. Spodná stavba pôvodného železničného mostu z roku 1926 nevyhovovala šírkovým usporiadaním, polohou, zaťažiteľnosťou ani traťovou rýchlosťou. Most by o tri roky slávil sté výročie.

Nový železničný most cez Moravu má takmer 140 metrov. Výška hlavných nosníkov mostovky je 15 m a šírku má 7,90 m. Tento druh oceľovej mostovky umožnil z technologického hľadiska jeho výsun. Celá oceľová konštrukcia bola zhotovená na slovenskej strane a následne bola vysunutá smerom ku brehu Česka. Pre potrebu železničného zvršku na moste a v jeho okolí bolo vysypaných 56 vozňov železničného kameniva vo váhe 2 500 ton a celkom bolo položených 650 m koľaji a 800 m trakčného vedenia.

Zdroj: SITA a Bratislavský kraj

Tagy