EU version

„Ministr Kupka udělal největší chybu své politické kariéry,“ zní rázně z iniciativy Nebourat

„Ministr Kupka udělal největší chybu své politické kariéry,“ zní rázně z iniciativy Nebourat
foto: Novymostvyton.cz / Public domain/Výtoňský most
20 / 12 / 2023

Podle členů iniciativy Nebourat se rozhodl ministr dopravy Martin Kupka nesprávně. Schválil tak nezákonné jednání a ničení kulturní památky.

V úterý 19. prosince vydal ministr Kupka jedno z nejdůležitějších – a nejchybnějších - politických rozhodnutí ve svém životě. I přes roční snahu odborníků z různých oborů posvětil několikaletý pokus o likvidaci kulturní památky. A tím zároveň i nejspíše nezákonný postup Správy železnic při zadávání veřejné zakázky. 

„Selhání pana ministra, který na svém ministerstvu nemá ani obsazené nejvyšší odborné pozice, je dovršeno tím, že se jedná o historické centrum Prahy. Významná dominanta nejcennějšího kulturního dědictví této země, léta záměrně neudržovaná, má být znehodnocena a nahrazena typizovanou novostavbou pochybné kvality,“ říká Ina Koldová z iniciativy Nebourat. „Pan ministr tím zároveň zcela popřel volební heslo koalice Spolu – Promyšlená řešení místo megalomanských staveb.“ 

Nový most Výtoň / Public domain

„Přitom řešení jsme celý rok nabízeli – vypsání nové soutěže na rekonstrukci mostu, vyhovující zákonům, apelům architektonické obce i 20 000 našich petentů. Předložili jsme dopravní expertizu, existují dvě studie moderní rekonstrukce. Expertní britsko-švýcarsko český tým navíc do konce února připraví projekt rekonstrukce včetně detailního rozpočtu. O tom, že údajná potřeba třetí koleje na mostu se nyní zakládá na pracovních číslech nedokončené studie železničního uzlu Praha, ani nemluvím“ říká Pavel Štorch, zakladatel iniciativy

Pan ministr má od občanské iniciativy Nebourat k dispozici řešení, kdy veřejný zájem kapacitní dopravy a veřejný zájem zachování kulturního dědictví jsou oba téměř zcela naplněny a vzájemně vyrovnané. Hlas veřejnosti však ministr Kupka zcela ignoroval. Stejně tak argumenty významných představitelů památkové péče, které přednesli na půdě Senátu začátkem prosince, kde jasně zaznělo, že vítězný návrh a přesun mostu je z památkového hlediska nepřijatelný a že soutěž proběhla v rozporu se zákonem. Dnešní rozhodnutí je doslova výsměchem těmto odborníkům. Navíc, Praze nyní reálně hrozí vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. 

Nový most Výtoň / Public domain

„Kvitujeme, aspoň, že pan ministr slíbil požádat o stanovisko UNESCO a zpracovat analýzu vlivu na kulturní dědictví (HIA). Nemůžeme dovolit, aby historické centrum Prahy bylo nevratně poškozeno kvůli tuposti jednoho politického rozhodnutí, naše město nám za to stojí.  V demokratické zemi, která chce patřit na západ, není možné nechat zchátrat památku a následně posvětit její likvidaci v rozporu se zákonem. Proto budeme bojovat dál“, dodává Ina Koldová.

Zdroj: tisková zpráva Nebourat

Tagy