EU version

„Nepočítáme se změnou v Drážním úřadu,“ avizuje Kupka při projednávání kapitoly rozpočtu resortu dopravy

„Nepočítáme se změnou v Drážním úřadu,“ avizuje Kupka při projednávání kapitoly rozpočtu resortu dopravy
foto: Archiv/Ministr Kupka při projednávání rozpočtu: Není rozdíl mezi dluhovým a běžným financováním dopravních staveb
04 / 11 / 2022

Ministr dopravy Kupka (ODS) na čtvrtečním sněmovním hospodářském výboru vyjmenoval základní položky představující příjmy a výdaje pro rok 2023 týkající se kapitoly Ministerstva dopravy, mezi nimiž zahrnul krytí ztráty v osobní drážní dopravě. Výdaje příštího roku přitom budou vyšší o 5,5 miliard Kč.

Na čtvrteční Hospodářském výboru Poslanecké Sněmovny se projednávaly jednotlivé kapitoly Státního rozpočtu, mezi nimi i část týkající se rozpočtu Ministerstva dopravy. Ministr dopravy Kupka v úvodu shrnul příjmové a výdajové položky rozpočtu pro rok 2023.

Počítá se s příjmy ve výši 29,1 miliard Kč, zatímco výdaje na příští rok podle Kupky dosáhnou 112,7 miliard Kč, což je o 5,5 miliard více než v roce 2022. Vyčíslené výdaje přitom zahrnují obvyklé dotace a kompenzace SFDI, přičemž významnou položku zde rovněž zastupuje krytí ztráty v osobní drážní dopravě v hodnotě 10,8 miliardy Kč.

Zpravodajem sněmovního tisku byl poslanec Ondřej Lochman (STAN), který doplnil ministra v jednotlivých detailech rozpočtu. Zmínil například SFDI, kde se nachází dotace 92,4 miliard Kč. „Celkově jsme na 150 miliardách a myslím si, že je to rozpočet, který je vítán,“ poznamenal. Uvedený rozpočet je určen pro provozuschopnost železnice.

Lochman zmínil také bezpečnost drážní dopravy. U drážní inspekce se na první pohled zdál být nižší rozpočet, ale díky probíhajícímu Evropskému projektu na spisovou službu se drážní inspekce dostala do stejné situace jako před dvěma lety, takže došlo naopak k mírnému navýšení, to bylo posuzováno ze zpětného hlediska. Neopomenul ani slevy na jízdném, kde předpoklad kompenzace bude 5 miliard Kč, tj. 50 % z celkové částky. „Vracíme se na tu částku, která tam předtím byla,“ řekl dále k projednávanému bodu.

O slovo se přihlásila také poslankyně Zuzana Ožanová (ANO), zpravodajka zákona o správní službě. Podle jejích údajů jsou platy na Ministerstvu dopravy adekvátní až na drážní inspekci. „Chováte se macešsky k drážní inspekci, co se týče platů,“ uvedla. Vznesla pochybení ohledně toho, jestli bude 6 % stačit na pokrytí veškerých nákladů na úřadech a ministerstvech, když budou i nadále přibývat funkce. Ministr v reakci na to potvrdil, že by 6 % na pokrytí nákladů mělo stačit.

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) v rozpravě dále vznesl téma Drážního úřadu. Zajímalo jej, zdali zůstane beze změn, neboť podle něj nikdy nebyl příliš úspěšný. „Nepočítáme se změnou,“ vyjádřil se ministr Kupka s tím, že věří, že se to podaří zvládnout.

Poslanci hospodářského výboru po rozpravě schválili návrh usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh státního rozpočtu schválila v předloženém znění.

Tagy