EU version

Ministerstvo pod tlakem kvůli Výtoňskému mostu. Hrozí dopravní kolaps?

Ministerstvo pod tlakem kvůli Výtoňskému mostu. Hrozí dopravní kolaps?
foto: Správa železnic / Public domain/Výtoňský most
01 / 11 / 2023

Státní i soukromí dopravci apelují na okamžité řešení kritického stavu železničního mostu na Výtoni. V současné době tato důležitá dopravní tepna přestává kvůli bezpečnostním i kapacitním důvodům plnit svůj účel. Na základě odborných posudků se jako jediná přijatelná volba jeví výstavba nového tříkolejného mostu.

Veřejným prostorem stále rezonuje varianta rekonstrukce. Ta je podle nejrůznějších odborných posudků sice realizovatelná, ale jeví se jako ekonomicky náročná a její životnost je z dlouhodobého hlediska daleko nižší než u nového velkokapacitního mostu. „Dopravci i profesní svazy dlouhodobě upozorňují na nutnost přidání třetí koleje, což by pouhá rekonstrukce neumožnila a v žádném případě by nezaručila dostatečnou dlouhodobou propustnost, tedy požadovanou dopravní technologii. V druhé řadě je tu pak ekonomický aspekt. S aktuálním stavem státního rozpočtu si nedokážeme představit volbu pro řešení, které je ekonomicky náročnější a zároveň je jeho životnost daleko kratší – je to plýtvání prostředky,“ popisuje situaci prezident Svazu dopravy výkonný ředitel ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

Správa železnic / Public domain

Pokud ihned nedojde k přípravným pracím, hrozí v brzké budoucnosti kolaps železniční dopravy nejen v lokalitě Prahy a Středočeského kraje. Dopravní tepna je totiž zásadní pro celé Česko i okolní státy. „Pokud bychom přišli o toto významné přemostění Vltavy a současně víme, že je Branický most v rekonstrukci, a bude tedy řadu měsíců s vyloučeným provozem, nastává obrovský problém ostrovního provozu pro osobní dopravu na levém břehu Vltavy. Objízdné trasy pro nákladní dopravu, v elektrické trakci buď přes České Budějovice nebo Ústí nad Labem, nedávají v žádném ohledu smysl. Jedná se o ekonomicky zdrcující a kapacitně absolutně nedostačující varianty,“ upozorňuje Sládek.

Jen na regionální úrovni most slouží téměř třem desítkám tisíc lidí denně. K tomu je třeba připočíst dálkové spoje na západ Čech a do Spolkové republiky Německo. To platí pochopitelně i pro nákladní dopravce. Tento způsob nákladní dopravy na exponované trati 171, i kvůli stavu železničního mostu na Výtoni, stagnuje. Dopravci zde nemohou být dostatečně konkurenceschopní, co se týče kapacity i spolehlivosti.

Svaz dopravy respektuje názor, že most na Výtoni má určitou architektonickou hodnotu. Bohužel nedostatečná údržba od 30. let minulého století došla až do bodu, kdy je velký stavební zásah nevyhnutelný. Z velké části chápeme sentiment k historické konstrukci. Bohužel jsme však došli do situace, kdy je, z výše popsaných důvodů, vybudování nového mostu tím nejracionálnějším krokem. Je třeba si uvědomit, že je to především dopravní stavba s nějakými požadovanými parametry. A i když dojde k zahájení příprav nyní, budeme po novém mostě jezdit nejdříve za několik let. V případě zmiňované rekonstrukce by tomu bylo jednoznačně ještě později, a to už by nákladní i osobní doprava nemohla unést,“ dodává prezident Svazu dopravy ČR a výkonný ředitel ŽESNAD.CZ.

Zdroj: ŽESNAD.cz

Tagy