EU version

Ministerstvo dopravy v reakci na DAC: „Stabilita nade vše!“

Ministerstvo dopravy v reakci na DAC: „Stabilita nade vše!“
foto: Archiv/Ministerstvo dopravy v reakci na DAC: „Stabilita nade vše!“
23 / 11 / 2022

Ministerstvo dopravy vydalo poziční dokument, ve kterém vyjadřuje svůj postoj k digitálnímu automatickému spřáhlu (DAC), inovativnímu prvku na železnici, který je zároveň jedním z nejdiskutovanějším tématem v současném železničním sektoru.

Ministerstvo dopravy považuje zavedení DAC za krok správným směrem z hlediska zvýšení výkonnosti a efektivity, ale zároveň avizuje, že je nezbytné nejdříve dořešit mnoho základních otázek, které se vznáší nad vývojem této nové technologie. Upozorňuje, že zavedení DAC musí zároveň vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti vůči ostatním druhům dopravy.

Doposud bylo vyvinuto pět typů DAC, přičemž případný přechod k tzv. realizaci  „Big bang“ vyžaduje vyřešení několika bodů, které Ministerstvo dopravy stanovuje: technické aspekty, upřesnění migračního plánu a zapojení veřejných zdrojů.

V první řadě je podle ministerstva nutné dokončit technický vývoj a jasně přitom stanovit standardy cílové verze DAC. Technické aspekty je rovněž potřeba zhodnotit s respektováním nápravového tlaku na hlavních tratích.

Před provedením montáže je zároveň nezbytné ověřit DAC v reálném provozu a identifikovat slabé stránky neustálého spojování a rozpojování a dalších situací, které by mohly při provozu nastat jak na území EU, tak mimo něj. Aplikace by se měla zprvu vztahovat pouze na nová vozidla včetně vozidel hnacích.

Podle ministerstva nesmí být opomenuto ani provádění údržby systému a technických revizí po zavedení DAC. S tím jde ruku  v ruce i nutnost dostatečného množství odborníků v daném oboru.

Ministerstvo dopravy avizuje, že kromě plošného přechodu na automatický spřahovací standard v podobě DAC, je nutné zpracovat i alternativní scénář dlouhodobé koexistence dvou dalších spřahovacích standardů – DPC (digitální semipermanentní spřáhlo), vhodné pro vnitřní spojení skupin vozů pro ucelené vlaky, a UIC spřáhlo.

Podle Ministerstva dopravy by neměl migrační plán nijak ohrozit vložené investice, naopak by měl umožnit využití benefitů DAC na maximum po co nejdelší životnost vozidel.

Podle Ministerstva dopravy je důležité vzít v potaz i fakt, že u starších nákladních vozů ani neexistuje konstrukční řešení a finální montáž by v mnoha případech překročila i samotnou cenu nákladního vozu, tento scénář tedy nemůže nastat.

Od Ministerstva dopravy se jedná o nepochybně dobrou strategie, že schvaluje zavedení DAC za určitých technických standardů, které však musí být nejdříve otestovány.

Tagy