EU version

Masarykovo nádraží získá díky modernizaci unikátní platformu. Zkrátí se tak přístup na nádraží z okolních čtvrtí

Masarykovo nádraží získá díky modernizaci unikátní platformu. Zkrátí se tak přístup na nádraží z okolních čtvrtí
foto: SŽ / Public domain/Vizualizace Masarykova nádraží
15 / 01 / 2024

Stavebním ruchem ožije v následujících třech letech pražské Masarykovo nádraží. Železniční dopravě slouží už více než 175 let, nyní projde největší proměnou ve své historii.

Jeho kolejiště překlene unikátní platforma, která zkrátí přístup na nástupiště z okolních čtvrtí a současně nabídne novou odpočinkovou zónu přímo v centru metropole. Moderní podobu stanice ocení jak cestující v příměstské dopravě, tak brzy i ti, kteří se vydají vlakem na letiště. Dnes se uskutečnilo slavnostní zahájení prací, hotovo bude v roce 2027. Náklady dosáhnou 3,4 miliardy korun, významnou část pokryjí finance z EU.

První vlak přijel na dnešní Masarykovo nádraží už v roce 1845. Dnes plní významnou roli zejména v pražské příměstské dopravě, v pracovní dny jím projde až 30 tisíc cestujících.  „Masarykovo nádraží se nachází uprostřed dynamicky se rozvíjejícího území. Díky modernizaci vzájemně propojí přilehlé ulice a stane se tak nedílnou součástí okolní zástavby. Už jej nebude nutné složitě obcházet,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.  

Modernizace počítá s tím, že se Masaryčka stane výchozím bodem také pro vlaky na letiště. Zvýšíme proto nejen počet kolejí u nástupišť ze sedmi na devět, ale i těch, které budou sloužit k odstavování souprav. Rekonstrukce kolejiště pod Vítkovem pak umožní zvýšit traťovou rychlost,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodal, všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup a umožní pohodlný nástup do vlakových souprav.

Správa železnic / Public domain

Nejvýraznějším architektonickým prvkem bude platforma nad celým kolejištěm. Umožní nejen propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s hlavním nádražím, ale i přístup k již realizovaným objektům v okolí. Zároveň nabídne nový prostor pro cestující čekající na vlak Z něj se dostanou eskalátory, schodišti a výtahy rovnou na jednotlivá nástupiště. Část platformy se osadí zelení a vznikne tak relaxační zóna přímo v centru metropole. K napájení osvětlení nebo rozhlasu se použijí fotovoltaické články, které se zabudují do zastřešení platformy. K zavlažování zeleně se využije dešťová voda zachycená v retenčních nádržích. 

Zhotoviteli stavby jsou společnosti STRABAG Rail a STRABAG. „Tento projekt je velkou výzvou pro nás všechny. Chceme využít nejen naše dlouholeté zkušenosti v oblasti staveb dopravní infrastruktury, ale i nejmodernější technologie. Počítáme s masivním zapojením digitalizace, s recyklací a zpětným použitím vyzískaného materiálu. Stavba bude probíhat ve velmi stísněných podmínkách a vyžádá si řadu opatření k ochraně okolních objektů, dopravních omezení, zajištění bezpečnosti i omezení pro cestující. Jsem přesvědčen, že výsledek povede ke spokojenosti všech, kteří se na přeměnu prostoru Masarykova nádraží těší již řadu desetiletí,“ sdělil Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel společnosti STRABAG Rail.

Práce budou probíhat při zachování částečného provozu, první dílčí omezení pro cestující nastane během letošních letních prázdnin. Vlaky od Vysočan nepojedou na Masarykovo nádraží, ale budou odkloněny na hlavní nádraží. Realizace stavby Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 2 998 450 568 korun. Míra podpory EU dosahuje 83,99 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 103 758 023 eur, tedy zhruba 2 518 398 632 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. 

Zdroj: tisková zpráva Správa železnic


Tagy