EU version

Lesy ČR a SŽ podepsaly memorandum o spolupráci. To pomůže při odstraňování dřevin z okolí tratí

Lesy ČR a SŽ podepsaly memorandum o spolupráci. To pomůže při odstraňování dřevin z okolí tratí
foto: Správa železnic/Lesy ČR a SŽ podepsaly memorandum o spolupráci. To pomůže při odstraňování dřevin z okolí tratí
22 / 06 / 2023

Generální ředitelé Dalibor Šafařík a Jiří Svoboda podepsali memorandum o spolupráci mezi Lesy České republiky a Správou železnic. Vzájemně si tak budou předávat informace o společných tématech, mezi nimiž dominuje odstraňování dřevin v ochranném pásmu dráhy na pozemcích spravovaných Lesy České republiky.

Správa železnic má zákonnou povinnost zajišťovat provozuschopnost tratí v Česku včetně jejich bezpečnosti, tedy například aby do ochranného pásma trati nedopadly stromy z nedalekých porostů. Některé spravují Lesy České republiky. „Dohodli jsme se, že nás Správa železnic vždy s dostatečným časovým předstihem bude informovat o plánovaných pravidelných prohlídkách tratí a my zároveň zkontrolujeme v daném úseku přilehlé lesní porosty,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Spolupráce bude ale mnohem rozsáhlejší. „Důležitá je vzájemná informovanost na místní úrovni a součinnost s ohledem na potřeby a zákonné povinnosti obou stran. V tom vidím hlavní význam memoranda,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Dojde také k prohloubení vzájemné informovanosti a součinnosti v oblastech realizace investičních akcí s využitím oboustranně přijatelných řešení.

Zdroj: Tisková zpráva Správa železnice

Tagy