EU version

Laminátka: Nový prírastok v zbierke Železničného múzea

Laminátka: Nový prírastok v zbierke Železničného múzea
foto: Peter Nikmon / Flickr/Laminátka v protismere
10 / 02 / 2024

Železničnú múzeum SR, ktoré sa nachádza v starom depe v Bratislave je špecializované múzeum, ktoré dokumentuje históriu dopravy na Slovensku. V decembri do svojich radov privítalo aj 56 ročný elektrický rušeň Laminátku.

Železničné múzeum SR je jediná pamätná inštitúcia na Slovensku vykonávajúca ucelenú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja slovenských železníc. Ich prácou je vytvoriť prierezový a systematický zbierkový fond, ktorý reprezentuje všetky oblasti práce železníc. Verejnosť sa zaujíma najmä o tie oblasti s ktorými prichádza najčastejšie do styku.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oceňujú prístup Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), že sa rozhodla poskytnúť tým subjektom, ktoré sa venujú najmä záchrane železničnej histórie nepotrebné vozne i rušne za veľmi dobrých podmienok. A to je aj dôvodom, prečo sa do análov múzea dostal aj elektrický rušeň 240.028-1, ktorý sa laicky nazýva aj Laminátka.

emzepe / Flickr

Čo je vlastne elektrický rušeň Laiminátka?

Ide o štvornápravový univerzálny rušeň, ktorý je určený pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach, má striedavú napájacú sústavu. Vyrobený bol v tom čase v závodoch V. I. Lenina, teraz ide o Škodu Holding. Charakteristickým znakom Laminátky je rušňová skriňa zo skleného laminátu. Z čoho vznikla aj prezývka rušňa.

Laminátka je obľúbená medzi nadšencami do železníc. Ide o rušeň, ktorý je určený na univerzálnu traťovú službu na trati s napájanou striedavou trakčnou sústavou. Spolu s rušňami S 489.0 a S 499.1, ktoré mali najvyššiu rýchlosť 140 km/h patrili pod továrenské označenie 47 E. Išlo spolu o 255 rušňov, ktoré sa vyznačovali typickým dizajnom.

Peter Nikmon / Flickr

Tento unikátny stroj bol vyrobený v roku, kedy vpadli vojska Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v 1968. Československé štátne dráhy ho prevzali v lete toho istého roku a premiestnili ho do Bratislavského depa. Po 12-tich dňoch bola s rušňom vykonaná skúška. Rušeň na trati Bratislava – Břeclav dosiahol rýchlosť až 150 km/h. V roku 1991 bol premiestnený do depa Nové Zámky. V južnej časti Slovenska slúžil až do 10. decembra 2023, kedy odviezol posledný vlak. O 3 dni neskôr bol presunutý do Železničného múzea v starom rušňovom depe v Bratislave.

Tagy