EU version

Kto vyšetrí vlakovú nehodu v Grécku ? V krajine chýba nezávislý orgán

Kto vyšetrí vlakovú nehodu v Grécku ? V krajine chýba nezávislý orgán
foto: EPA-EFE/Kto vyšetrí vlakovú nehodu v Grécku? Chýba nezávislý orgán
21 / 03 / 2023

Koncom februára Grécko zasiahla tragická vlaková nehoda, ktorá si vyžiadala 57 obetí. Podľa informácií Európskej železničnej agentúry, ešte v roku 2019 bola vykonaná kontrolu súladu právnach predpisov, podľa ktorej bolo zistené, že Grécko nedostatočne transformovalo európsku smernicu o bezpečnosti železníc (EÚ) 2016/798 z roku 2016, podľa ktorej má každý členský štát EÚ zriadiť nezávislý orgán na vyšetrovanie železničných nehôd.

Vlaková zrážka v Grécku otriasla celou krajinou a rozpútala vlnu protestov a železničných štrajkov. Odhalila nielen nedostatky zastaralých železničných systémov, ale aj absenciu nezávislého úradu na vyšetrovanie železničných nehôd. Ako prvá poukázala na tento problém grécka opozičná, ľavicová strana Syriza.  Európska komisia uviedla, že daný problém eviduje už od roku 2019, avšak neprijala žiadne opatrenia na vyvodenie dôsledkov. Na vyšetrenie nehody zriadila konzervatívna vládna strana Nová Demokracia dočasný osobitný výbor, zložený zo zástupcov vybraných vládou. Opozícia však spochybňovala nestrannosť tohto výboru.

V otázke existencie nezávislého orgánu na vyšetrovanie železničných nehôd bolo oslovené aj Ministerstvo dopravy SR, podľa ktorého vyjadrenia je vyšetrovacím orgánom pre nehody a mimoriadne udalosti na železničných, špeciálnych a lanových dráhach samotné ministerstvo.

Podľa článku 22 smernice, členské štáty zabezpečujú, aby nehody a incidenty vyšetroval stály orgán, ktorého členom je aspoň jeden vyšetrovateľ spôsobilý v prípade nehody alebo incidentu vykonávať funkciu povereného vyšetrovateľa. Ďalej smernica uvádza, že tento orgán je organizačne, právnou štruktúrou a pri prijímaní rozhodnutí nezávislý od manažérov infraštruktúry, železničných podnikov, orgánov vyberajúcich poplatky, orgánov zodpovedných za prideľovanie a orgánov posudzovania zhody ako aj od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v rozpore s úlohami vyšetrovacieho orgánu.

Tagy