EU version

Komentář Veroniky Petrové: Otázky kolem financování inventur vozových parků ze strany Evropské unie v souvislosti s DAC

Komentář Veroniky Petrové: Otázky kolem financování inventur vozových parků ze strany Evropské unie v souvislosti s DAC
foto: Veronika Petrová/Veronika Petrová
06 / 11 / 2023

V rámci polského železničního veletrhu TRAKO v září tohoto roku Giorgio Travaini, šéf Europe’s Rail, v rozhovoru potvrdil, že budou vypsány dotace na získání dat o vozovém parku jednotlivých dopravců v rámci Evropské Unie. Smyslem by mělo být získání technických dat o vagonech a lokomotivách, která jsou naprosto esenciální z pohledu celkového plánování projektu zavádění systému automatického spřáhla DAC. Přestože doposud není znám termín vypsání tohoto dotačního titulu, jistě jde o správný krok, a to z důvodů, které vyložím v tomto komentáři.

Kdy bude DAC zaveden? Kolik procent vozů není vůbec způsobilých k předělání na DAC? Budou mít workshopy, které budou vagony předělávat na DAC, dostatečnou kapacitu? Budou mít dostatečný lidský kapitál na retrofity? Jak jsou na tom evropské lokomotivy? Jaké další změny budou muset být udělány, aby přechod na DAC proběhl plynule? Otázky, které si nyní klade celá Evropská unie. Samozřejmě, že k jakýmkoliv relevantním závěrům jsou potřebná data, konkrétně data o stávajících flotilách jednotlivých dopravců.  A tato data zatím Europe’s Rail chybí, nejsou v dostatečné míře k dispozici ani u národních Drážních úřadů a někdy jimi v plné míře nedisponují pro účely DAC ani jednotliví dopravci.

Evropská unie se proto rozhodla, že vyhlásí dotační titul na projekt inventarizace, jehož základním účelem je pořízení technických dat o vagónech a lokomotivách v celé Evropě. Tento projekt, jehož parametry doposud nejsou úplně známy, nyní čeká na schválení. V rámci projektu by měl každý dopravce obdržet úhradu za to, že nahlásí svůj vozový park do předem dedikovaného cloudu. Projekt by měl trvat 24 měsíců a měl by zahrnovat všechny přípravné práce počínaje zpracováním dat o vagonech a lokomotivách, jejich využití, technickém stavu a schopnosti jejich dovybavení / retrofitu DAC.

Výsledkem by tedy, kromě znalosti toho, které vagóny jsou schopné k instalaci DACu, mělo být i stanovení toho, jaké lokomotivy budou schopné mít hybridní spřáhlo (posunovací lokomotivy) a jaké budou možnost instalovat na ně hybridní spřáhlo nebo naopak jen DAC. Projekt rovněž rozliší vagony podle druhu dopravy (systém Core Wagonload System (CWS), intermodální doprava), soulad s TSI a bezpečnost. Projekt má dále vytvořit plán retrofitu DAC, určit potřebnou kapacitu dílen a jejich rozmístění po Evropě, kvalifikaci pracovníků a stanovit optimální pracovní postupy, umístění dílen pro DAC a vleček/terminálů v Evropě. Dále by měl být vypracován komplexní plán modernizace kapacit, včetně provozních a technických doporučení v čase pro jednotlivé druhy dopravy (ucelené vlaky, jednovozové soupravy) a vytvořit plán modernizace infrastruktury (změny potřebné na seřaďovacích nádražích) a požadavky na vozy pro provoz na seřaďovacích nádražích (např. manuální odpojovací tlačítko/páka DAC na boku).

Projekt by tedy měl přinést základní penzum informací o tom, s čím v Evropské unii při zavádění systému DAC budeme vlastně pracovat. Co nám ale nyní chybí, je znalost například toho, jaké náklady budou kompenzovány a do jaké výše. Tato otázka je přitom pro všechny dopravce kruciální. Nejde o to, že by dopravci nedisponovali daty, které Europe’s Rail bude potřebovat (ostatně každý držitel ECM tato data musí mít), ale je otázkou, zda mají data všechna, mají data aktuální a ve formátu, který bude kompatibilní pro případnou migraci do datového cloudu.

U cloudu se chvilku zastavím. Myšlenkou celého projektu mimo jiné je i to, že část informací o vozovém parku by měla být dostupná všem a část dat by naopak měl vidět pouze dopravce, o jehož data se jedná. Pominu-li otázku kybernetické bezpečnosti, tedy zajištění ochrany těchto dat a zamezení neoprávněných přístupů, které musí mít Europe’s Rail určitě primárně na zřeteli při tvorbě cloudového řešení, pak je otázkou, zda dopravci vůbec budou svolní k tomu poskytovat data o svých flotilách. Dokážu si totiž představit situaci, kdy by komplexní informace o stavu vozového parku toho konkrétního dopravce mohlo mít zcela jasnou byznysovou hodnotu. Nejde totiž o běžně veřejně známé informace. Dokonce bych zde mohla spekulovat o tom, že například stáří a technických stav flotily může být i obchodním tajemstvím toho kterého dopravce, když jde o údaje, které mohou ovlivnit jejich dobré obchodní jméno. Dopravci tak zcela jistě budou chtít jasné záruky, že nedojde k jakémukoliv zneužití jejich dat. A v případě úniku takových dat se musí Europe´s Rail připraven na soudní spory a případné sankce.

A v neposlední řadě budou chtít dopravci i dostatečnou kompenzaci za poskytnutí svých dat a za administrativních a technické náklady, které jim vzniknou s adaptací svých systémů na migraci. Evropská unie tak bude muset dopravce hodně motivovat. Zatím se ale program připravuje a jeho nezbytnost nikdo nezpochybňuje. V zákulisí nicméně probíhají informace, že by mělo být hrazeno až 100 % nákladů, které dopravcům v souvislosti s tímto projektem vzniknou. A to je jistě dobře a zvyšuje to šance na zapojení sektoru do tohoto projektu.

My ve Spider Conceptu jsme již začali naše klienty na chystaný projekt upozorňovat. Samozřejmě, že případné žádosti o dotaci budeme schopni začít připravovat až v momentu, kdy Europe´s Rail vypíše dotační titul. Až pak budeme totiž vědět, jak spočítat náklady, které s tím budou spojené a jejichž kompenzaci budeme požadovat. Již nyní ale naše klienty připravujeme i na eventualitu, že bude možná nutná i fyzická inventura části jejich flotily, u které budou nejasná data anebo bude nutné data z interních systémů verifikovat v místě výskytu vagonů. Je tak zcela jistě správně, když Europe’s Rail počítá s délkou projektu v řádu 24 měsíců, protože to, co se nyní může jevit jako rychlá a jednoduchá migrace do cloudového řešení, s sebou může přinést řadu praktických problémů a výzev.

Situaci samozřejmě i nadále sledujeme a o aktuálním vývoji vás budeme informovat.

 

Dr. Veronika Petrová, LL.M., je českou právničkou a manažerkou. Od roku 2007 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od roku 2012 na Energetický regulačním úřadu a následně od roku 2017 se pohybuje v oblasti železniční dopravy. V současnosti působí v poradenských společnostech Spider Concept a VP Rail Consult. Tyto společnosti mimo jiné poskytují poradenství dopravcům, i včetně oblasti DAC.

Tagy