EU version

Kedy sa Bratislava dočká modernej hlavnej železničnej stanice ?

Kedy sa Bratislava dočká modernej hlavnej železničnej stanice ?
foto: ŽSR/Kedy sa Bratislava dočká modernej hlavnej železničnej stanice ?
15 / 03 / 2023

Minulý rok podpísali minister dopravy Andrej Doležal, primátor Bratislavy Matúš Vallo a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila memorandum o obnove hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Ich cieľom je vybudovať želeničnú stanicu, ktorá bude hodná európskej úrovne 21. storočia.

Podľa dokumentu mestského Metropolitného inšitútu Bratislavy (MIB), ktorý je urbanisticko-ekonomicko-dopravnou štúdiou pre tento projekt, budúca železnica má byť zelenšia, udržateľnejšia, s čo najkratšími prestupovými a dochádzkovými vzdialenosťami. Železnica by zároveň mala byť aj hlavnou spojkou medzi európskymi a vnútroštátnymi železničnými sieťami a dostupná pre všetky formy dopravy.

Nová hlavná stanica si za cieľ kladie aj väčšiu bezpečnosť a prehľadnosť. Prehľadné značenie a menšie vzdialenosti medzi vlakovými nástupišťami so zastávkami MHD, parkoviskami, cyklotrasami a chodníkmi. MIB si ďalej danou modernizáciou kladie za cieľ do roku 2040 zvýšiť cestovanosť hlavnou stanicou zo 70 tisíc na 160 tisíc.

Ako uviedol Úrad pre verejné obstarávanie, “je potrebné, aby pri všetkých kladených požiadavkách bola zachovaná otvorená hospodárska súťaž. “ Hodnota finančných výdavkov ani dĺžka doby potrebnej na realizáciu projektu ešte nie sú isté.

Tagy