EU version

Kdo prodlouží podchod v Hořovicích? SŽ vypsala veřejnou zakázku, odhad je na 62 milionů

Kdo prodlouží podchod v Hořovicích? SŽ vypsala veřejnou zakázku, odhad je na 62 milionů
foto: Dezidor/Wikipedia/Hořovice, nádraží
29 / 03 / 2022

Další české nádraží bude už brzy přístupné z obou stran kolejí. Správa železnic nyní vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele prodloužení podchodu ve stanici Hořovice. Hlavní objem prací proběhne v příštím roce, a to s minimálním dopadem na provoz vlaků dálkové dopravy. Předpokládané celkové investiční náklady akce dosahují 62 milionů korun a zahrnují také podíl města Hořovice na výstavbě nové komunikace a parkoviště P+R.

Podchod ve stanici Hořovice byl vybudován v rámci přestavby koridorového úseku Beroun – Zbiroh, která byla dokončena před deseti lety. V rámci stavby bude stávající podchod prodloužen o přibližně 19 metrů směrem od výpravní budovy pod kolejemi č. 2 a 4. Dojde k celkové modernizaci jeho interiéru a sladění s nově zřizovanou částí. Provede se sjednocení osvětlovacích těles, nová výmalba a také nezbytné úpravy systému odvodnění.

Vyústění podchodu bude umožňovat bezbariérový přístup šikmým chodníkem a bude zastřešeno. Vznikne u něj záchytné parkoviště P+R, které doplní stávající parkovací plochy na jižní straně kolejiště. Jeho kapacita bude 35 míst včetně dvou stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zřízena bude dále nová místní komunikace zajišťující propojení nového parkoviště s ulicí Sklenářka, její součástí bude chodník pro pěší.

V rámci stavby se v celé stanici provede výměna orientačního systému pro cestující. Ti ocení rovněž přístřešek pro 12 jízdních kol v sousedství výpravní budovy. Dokončení prací se plánuje v listopadu příštího roku.

 

Zdroj: Tiskové zprávy SŽ

Tagy