EU version

Kauza Výtoňský most: Ministr musí učinit razantní kroky

Kauza Výtoňský most: Ministr musí učinit razantní kroky
foto: SŽ / Public domain/Výtoňský most
19 / 12 / 2023

Na pražské Náplavce pod vyšehradským mostem se dnes uskutečnil tiskový briefing ohledně situace historického železničního mostu.

Akce se zúčastnili zástupci veřejnosti i železničních dopravců. Přítomen byl prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek, prezident Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Martin Hořínek, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec, a také radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Požadavky na zkapacitnění a zkvalitnění dopravy přes železniční most na pražské Výtoni zaznívají ze stran dopravců, cestujících i představitelů Středočeského kraje. Ministr dopravy Martin Kupka několikrát avizoval, že definitivní rozhodnutí má padnout do konce letošního roku. Tento termín se blíží velice rychle a v kontextu s nově oznámenými omezeními na tomto úseku, obavy všech dotčených skupin a institucí narůstají. Ministr by měl v tomto případě učinit důrazné kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci stavby.

Tilman2007 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Od roku 2015 vzrostl počet nákladních a osobních spojů v tomto úseku o 100 souprav za jeden pracovní den. „Vycházíme-li z dat o vývoji dopravy na železničním mostu na Výtoni, můžeme v následujících deseti letech očekávat nárůst dopravy o další desítky vlaků. Už teď se propustnost úseku Smíchov – Vyšehrad dotýká hranice únosnosti,“ zdůraznil prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek.

Nová omezení se týkají kapacity trati, kdy po mostě může v jeden moment projíždět pouze jedna vlaková souprava. Zároveň došlo k již několikátému snížení provozní rychlosti vlaků. V tomto případě na 20 km/h. „V těchto omezeních nemůžeme dlouhodobě fungovat. Potřebujeme od Ministerstva dopravy jasné stanovisko a konkrétní harmonogram nejbližšího postupu pro realizaci samotné stavby. Plně podporujeme nikoliv rekonstrukci, ale novostavbu mostu, protože je to především nutná dopravní stavba,“ doplnil Sládek.

Situace ohledně mostu na Výtoni dopadá i na další železniční tepnu spojující západ Čech se zbytkem republiky – Branický most. V současné době je nejvíce využíván pro nákladní dopravu. „Pro nás je zásadní, aby most nebyl v budoucnu zatížen vysokou hustotou osobní dopravy, kvůli nutným odklonům. I proto je nutné stanovit přesný harmonogram stavebních prací na obou mostech a zejména výluk s úplným vyloučením provozu na Mostě Inteligence, které se neustále posouvají vpřed, bohužel do zákrytu s omezeními na Železničním mostě na Výtoni. Tím se opět dostáváme ke zmíněným požadavkům na jasné stanovisko od ministerstva, co dál,“ prohlásil prezident ŽESNAD.CZ Martin Hořínek.

ŠJů / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Učinění jasných kroků při řešení situace požadují pochopitelně i osobní dopravci. „. Naší dlouhodobou prioritou je, aby v úseku Praha hl.n. – Praha Smíchov byla dostatečná dopravní kapacita, tedy alespoň 3 koleje v celé trase nebo alespoň v její podstatné části. Současně požadujeme řešení, které při realizaci a následném udržování nepovede k častým a opakovaným omezením provozu. Pro nás je klíčové, aby přijaté řešení, ať už bude jakékoliv, bylo dlouhodobě udržitelné a ohleduplné, tj. aby omezilo naše cestující co možná nejméně. Rychlé a konkrétní rozhodnutí ministra je proto v tomto ohledu naprosto klíčové,“ uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec.

Potřeby veřejnosti a dopravců vnímá i vedení Středočeského kraje, pro které se jedná o klíčovou železniční tepnu celého regionu. „Pro zcela kapacitně vytíženou trať číslo 171 je most na Výtoni naprosto klíčovou dopravní stavbou. Současná i případná budoucí omezení negativně dopadnou na desetitisíce obyvatel středních Čech, kteří využívají hromadnou železniční dopravu. Už dnes je most ve velmi špatném technickém stavu, nesmí se tu potkat dva vlaky, doprava je silně omezená,“ uvedl Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro dopravu s tím, že kraj spolu se zmíněnými svazy a sdruženími vyzval ministra dopravy Kupku k urychlenému řešení celé situace. „Požadujeme zbourání stávajícího mostu a postavení moderního nového, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. Nedělejme z Česka technický skanzen. Ještě připomenu, že nový most by měl disponovat třemi kolejemi, což jistě přispěje k plynulosti dopravy,“ doplnil Petr Borecký.

Uvedení představitelé dopravních i veřejných institucí tedy opět apelují na ministra dopravy Martina Kupku, aby zahájil kroky k řešení situace výtoňského mostu. Zkapacitnění a zkvalitnění železniční dopravy v tomto úseku je zásadní pro regionální i zahraniční trh.

Zdroj: tisková zpráva QUENYA Technologie


Tagy