EU version

Fotoreportáž: Správa železnic informuje o výstavbě VRT debatami s veřejností

Fotoreportáž: Správa železnic informuje o výstavbě VRT debatami s veřejností
foto: Redakce/Fotoreportáž: Správa železnic informuje o výstavbě VRT debatami s veřejností
11 / 04 / 2023

Správa železnic uspořádala další ze série svých přednášek v budově Hlavního nádraží v Praze. Tentokrát bylo obsahem setkání velmi aktuální téma – výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Prezentaci vedl náměstek pro rozvoj a ředitel Martin Švehlík a zúčastnilo se jí na 30 návštěvníků.

Přednáška s názvem „Přínos vysokorychlostních tratí pro Českou republiku“ se konala v Informačním centru Správy železnic na Hlavním nádraží v Praze. Akce byla zdarma volně přístupná široké veřejnosti a měla formát prezentace s následným prostorem pro dotazy zájemců. Správa železnic dle svého prohlášení plánuje podobné události pořádat na pravidelné bázi, a to jednou za měsíc. Cílem je seznámit veřejnost s aktuálním děním a klíčovými tématy Správy železnic a železniční dopravy v České republice.

Martin Švehlík, ředitel Správy železnic, zahájil svůj výstup nejčastějšími mýty, které o vysokorychlostních tratích (VRT) kolují. Ty následně vyvrátil a ujistil publikum, že jakékoliv obavy z této inovace nejsou na místě. Naopak se jedná o moderní a prověřenou technologii, která je už několik let užívána například ve Francii či Japonsku. Občané by tak díky VRT mohli získat mnoho benefitů. „Obecně, v rámci trans-Evropské sítě jsou to tratě připravené pro vlaky, které dokážou jet rychlostí nad 250 km/h, a které podstatně posílí ty sídla v České republice,“ tvrdil Švehlík. Následně pak demonstroval na mapě České republiky plán výstavby vysokorychlostních tratí. Kromě samotných vlaků vzniknou také nové terminály, a to jak přímo v centrech měst, tak i v jejich okrajových částech, nebo přímo u sjezdu z dálnic. Díky novým terminálům je očekáván příliv investic do periferií a tím vznik a rozvoj nových městských částí.

Hlavní výhodou VRT, kterou obyvatelé pocítí nejvíce, je nepochybně úspora času. Nejedná se ovšem pouze o občany krajských měst, ale tratě se dotknou obyvatel z celé republiky. „Počet obyvatel, kteří budou mít k dispozici vlak s vysokorychlostními tratěmi bude okolo 75% obyvatel České republiky. Tito obyvatelé budou mít v dosahu 15 až 20 minut veřejnou dopravou, na kole, nebo autem ten terminál, nebo stávající nádraží. Tím bude zajištěno maximální pokrytí po České republice,“ avizoval Švehlík. Například spojení na hlavní tratí mezi Prahou a Brnem se díky VRT zkrátí na 1 hodinu cesty. Těšit se mohou také obyvatelé Jihlavy, kde v současné době vlakové spojení není optimální. Právě tam vznikne u dálnice nový terminál VRT, který tak výrazně urychlí a zjednoduší dopravu nejen do hlavního města, ale také i do Brna a ostatních krajských měst ČR. Každé krajské město bude mít dojezdovou dráhu do Prahy 2 hodiny. VRT však budou mít i mezinárodní přesah – výrazně propojí a urychlí dopravu i se sousedními státy, díky tomu mohou částečně nahradit leteckou dopravu.

Vysokorychlostní tratě tak lidem výrazně usnadní dojíždění za prací. Z průzkumu totiž plyne, že lidé akceptují maximální dobu denního dojíždění 1 hodinu. V takovém případě se otevřou nové příležitosti občanům, kteří se doposud museli spokojit s prací pouze v místě bydliště a přilehlém okolí. Obyvatelé již zmíněné Jihlavy či Brna tak budou moci bez problému na denní bázi dojíždět do prací do Prahy. Předpokládá se tedy, že VRT zvednou celkovou úroveň života v ČR a umožní občanům větší komfort. Dle studií proveditelnosti je odhadováno, že denně využije VRT na 50 000 obyvatel.

Samotná výstavba VRT rovněž přinese nespočet nových pracovních míst, a to v mnoha různých oborech: od práce na železnici, přes technické obory až po finance či komunikaci. Nezanedbatelným přínosem je rovněž ekologický aspekt – při budování vysokorychlostních tratí vzniknou nové zelené plochy v blízkosti terminálů a také se předpokládá pokles osobní dopravy, což značně ulehčí životnímu prostředí. VRT uvolní kapacitu malým regionálním tratím, které jsou v současné době přetíženy. Díky nově uvolněné kapacitě pak můžou být regionální železnice využity na nákladní dopravu.

Začátek výstavby vysokorychlostních železnic by měl být zahájen za 2 roky a ceny jízdenek by měly zůstat stejné jako v případě současných vlaků.

Tagy