EU version

Fantova budova konečně otevřena! Návštěvníky vítá vánoční strom i koledy

Fantova budova konečně otevřena! Návštěvníky vítá vánoční strom i koledy
foto: SŽ / Public domain/Fantova budova
06 / 12 / 2023

Správa železnic slavnostně otevřela zrekonstruované prostory historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží.

Minulou sobotu proběhly prohlídky pro pozvané hosty a také zaměstnance Správy železnic. V neděli se zrekonstruované prostory otevřely pro veřejnost. Vzhledem k probíhajícímu adventu se vše odehrávalo v předvánoční atmosféře. Připraven byl ozdobený vánoční stromek, u kterého zněly naživo koledy.   

Secesní Fantova budova vznikla v letech 1901 až 1909. Do roku 1977 sloužila jako hlavní odbavovací prostor celého hlavního nádraží. Svůj název nese po architektovi Josefu Fantovi, který byl autorem jejího návrhu. 

Práce v interiérech navázaly na rekonstrukci fasády, která probíhala v letech 2019 až 2022. Stavbaři se poté zaměřili na interiéry v severní části památkově chráněného objektu, které zahrnují zejména několik kulturních sálů. Stavbařům nyní zbývá provést poslední dokončovací práce v rámci kolaudačního řízení.

Správa železnic / Public domain

Pražské hlavní nádraží je víc než jen železniční stanice. Je to současně důležitý přestupní uzel, moderní obchodní galerie a nyní se díky dokončení historických prostor Fantovy budovy stává také reprezentativním společenským centrem. Vracíme mu tak význam, který mělo v minulosti,“ konstatuje ministr dopravy Martin Kupka.

Práce zahrnovaly opravu a zrestaurování Fantova sálu, Sloupového sálu, chodby, kavárny a VIP salonku podle původního návrhu Josefa Fanty. Stavbaři dále propojili historické sály se severním podchodem eskalátorem. V sousedství dolní části kavárny pak vznikla nová komerční jednotka. Došlo k obnově maleb a reliéfní výzdoby, repasi oken a dveří a v neposlední řadě restaurátorskému průzkumu zlaceného znaku první republiky, který se nacházel ve Fantově sálu pod vrstvami dalších nepůvodních nátěrů. Pravděpodobně byl vytvořen po vyhlášení samostatného Československa v říjnu 1918 na počest příjezdu prezidenta T. G. Masaryka z exilu.

 Správa železnic / Public domain

Na hlavním nádraží ale ještě zdaleka nekončíme. Je před námi druhá etapa stavby, během které dojde na renovaci jižní části Fantovy budovy a také jejích vyšších pater. V rámci společného projektu Nový hlavák pak provedeme rekonstrukci nové odbavovací haly a revitalizaci okolí,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

A jaké bude nové využití zrekonstruovaných prostor? Dvoupatrové Foyer Café bude zčásti sloužit jako kavárna přístupná z centrální části stanice a z 1. nástupiště. Jak už napovídá název, půjde o vstupní foyer do sálů Fantovy budovy, kde se budou nacházet i recepce, šatna a toalety. Fantův sál se využije jako hlavní prostor pro kulturní a společenské akce, a to nejen pořádané Správou železnic, ale i dalšími zájemci. Sloupový sál pak bude plnit funkci business lounge. Zájemcům bude k dispozici rovněž salonek pro maximálně 12 osob.

 

 

Zdroj: tisková zpráva Správa železnic

Tagy