EU version

Európska komisia schválila schému pomoci pre železnice vo výške až 151 miliónov eur

Európska komisia schválila schému pomoci pre železnice vo výške až 151 miliónov eur
foto: zssk/archív
11 / 02 / 2022

BRATISLAVA. Európska komisia schválila v rámci pravidiel Európskej únie o štátnej pomoci slovenskú schému pomoci vo výške 151 miliónov eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na výstavbu dvoch dielní ľahkej údržby pre osobné vlaky v Košiciach a Žiline.

Takisto uviedla, že opatrenie má „stimulačný účinok“, keďže príjemca by v prípade neexistencie verejnej podpory investíciu nerealizoval

 

„V súlade s predchádzajúcou podporou výstavby troch dielní ľahkej údržby v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom, ktorú Komisia schválila v roku 2017 podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, Slovensko ponúklo záväzky, ktorými chce zabezpečiť, že uvedená pomoc nebude brániť rozvoju hospodárskej súťaže na slovenskom trhu železničnej dopravy, pokiaľ ide o prístup k zariadeniam na ľahkú údržbu,“ uviedla Európska komisia.

Dospela tak k záveru, že opatrenie prispeje ku koordinácii dopravy a uľahčí presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú v súlade s cieľmi politiky EÚ, vrátane cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Ľahká údržba zahŕňa každodennú, resp. častú údržbu, ktorá si nevyžaduje odstavenie vozidla z prevádzky, ako je napríklad čistenie vozidiel, dopĺňanie vody alebo drobné opravy.

 

Najmä po počiatočnej fáze výstavby sa vlastníctvo dielní prevedie na účelovo vytvorený podnik, ktorý zriadi ministerstvo dopravy a výstavby.

Prevádzku dielní bude spočiatku vykonávať ZSSK, ale v budúcnosti ju prevezmú železničné dopravné spoločnosti s najvyšším objemom služieb osobnej dopravy v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme.

Slovensko sa okrem toho zaviazalo, že k dielňam zabezpečí rovnaký a nediskriminačný prístup. Tento záväzok sa bude vzťahovať na všetky železničné dopravné spoločnosti prevádzkujúce dielne.Čítajte viac: //ekonomika.sme.sk/c/22838440/europska-komisia-schvalila-schemu-pomoci-pre-zeleznice-vo-vyske151-milionov-eur.html

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace