EU version

Emisní povolenky na vládě: Ministerstvům běží lhůta. Jednat mohou i lídři pětikoalice

Emisní povolenky na vládě: Ministerstvům běží lhůta. Jednat mohou i lídři pětikoalice
foto: Ministerstva dopravy / Public Domain/Ilustrativní
26 / 03 / 2024

Rozdělení finančních prostředků z emisních povolenek je hrou o miliardy. Aktuálně problematiku rozdělování řeší vláda. Kolik si z pomyslného koláče ukrojí doprava?

Vláda na svém zasedání 20. března opět odložila rozhodnutí o způsobu rozdělování výnosů z emisních povolenek. Důvodem jsou pokračující spory jednotlivých ministerstev i koaličních stran, jaký vytvořit klíč pro přerozdělování a jaký charakter má příjem z výnosů povolenek pro Českou republiku. Ministerstva, která na jednáních zastupují náměstci či vrchní ředitelé, dostala od politiků další lhůtu čtyři týdny, přičemž v případě, že se nedohodnou, téma se přesune na úroveň lídrů stran pětikoalice.

Pro hospodářství to není dobrá zpráva ze dvou důvodů: odkládá se rozhodnutí, které je navýsost důležité pro strategické rozhodování podniků, kam a kdy investovat. Jednotlivá odvětví hospodářství a dopravy nejsou do diskusí zapojena. Dosavadní netransparentní a zákulisní způsob jednání předznamenává budoucí problémy.

Podle novelizované směrnice EU musí být výnosy z povolenek využity v členských státech na dekarbonizační opatření. Navíc od roku 2027 budou povolenkami zatíženy i odvětví dopravy a bydlení (přičemž doprava prostřednictvím odvodů z PHM). Spor probíhá na dvou osách: zda má být příjem z povolenek příjmem státního rozpočtu a podléhat kontrole, jak tvrdí Ministerstvo financí, anebo aby byl výnos směřován do resortu Ministerstva životního prostředí, kde by se o jeho rozdělení dále staral jakýsi úřednický výbor. Toto řešení je preferováno samotným ministerstvem, ale i ekologickými organizacemi, které varují před „rozpuštěním“ prostředků ve státním rozpočtu, což by bylo v rozporu se směrnicí EU.

Další spor probíhá, kdo a jakým způsobem by se měl pro programy dekarbonizace kvalifikovat. Jde o spor nejenom mezi jednotlivými resorty, ale i uvnitř nich.

V železniční dopravě například jde o to, zda se má investovat do infrastruktury anebo zda mají být podpořeni dopravci při modernizaci svého vozového parku.

Emisní povolenky jsou hlavním nástrojem pro snižování tzv. skleníkových plynů v EU. Povolenky se obchodují na kapitálových trzích. Podniky je musí získat či nakupovat. EU tím zvyšuje tlak na investiční rozhodování v podnicích ve prospěch nízkoemisních či alternativních technologií. Jejich cena přesáhla v loňském roce 100 eur.  Z čehož vyplynulo zdražení elektřiny vyráběné v uhelných elektrárnách asi čtyřikrát. Letos cena s oslabující konjunkturou a stagnací na velké části kontinentu poklesla až pod 50 eur. Trhy v zásadě očekávají, že se v tomto a v příštím roce jejich cena vydá opět k hranici 100 eur.

Zdroj: Vláda.cz; Redakce RT 

Tagy