EU version

Elektrické vlaky míří na nové trasy. Klatovy, Kralupy a Zdice se dočkají v roce 2027

Elektrické vlaky míří na nové trasy. Klatovy, Kralupy a Zdice se dočkají v roce 2027
foto: Archív RAILTARGET/Trolejove vedení vlaku
20 / 06 / 2024

Elektrické vlaky vyjedou do dalších míst v Česku. Umožní to výstavba trolejového vedení hned na několika tratích, kterou připravuje Správa železnic.

Pro takzvanou prostou elektrizaci nyní vybrala zhotovitele přípravných dokumentací úseků Klatovy – Železná Ruda, Kralupy nad Vltavou – Kladno a Zdice – Písek. Samotné zahájení prací se předpokládá v roce 2027.

Prostá elektrizace spočívá v doplnění trakčních sloupů, natažení troleje a výstavbě pouze zařízení nezbytných pro provoz elektrických vlaků. Nezahrnuje finančně náročné úpravy tratí, které by vyžadovaly dlouhou přípravu, posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a mnohdy složité projednávání přípravných dokumentací. Výstavba trolejového vedení přitom umožní zavedení tišších a ekologičtějších elektrických vlaků na delších trasách. 

Elektrizace 49 kilometrů dlouhého úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín umožní prodloužení přímých vlaků z Plzně až na státní hranici s Německem. Tím odpadne nutnost přestupu nebo výměny lokomotiv v Klatovech a zkrátí se tak doba cestování do populárních šumavských středisek. Záměr projektu a dokumentaci pro společné povolení stavby vytvoří společnost SAGASTA. Vlastní realizace prací se předpokládá v letech 2027 až 2029, celkové náklady dosahují výše 1,5 miliardy korun.

Společnost SUDOP Praha vypracuje záměr projektu a dokumentaci pro povolení stavby na dvou tratích, které plní důležitou roli zejména v nákladní dopravě. Trolejové vedení tak získají úseky z Kralup nad Vltavou do Kladna-Ostrovce a z Jenče do Středokluk. Tyto práce navážou na modernizaci a elektrizaci trati Praha – letiště – Kladno. Samotná stavba se plánuje v letech 2027 a 2028, její předpokládané celkové náklady jsou ve výši 430 milionů korun. 

Největší délku, plných 90 kilometrů, má poslední úsek vybraný pro elektrizaci, a to mezi Zdicemi a Pískem. Provoz přímých rychlíků z Prahy přes Příbram do Českých Budějovic budou díky tomu moct zajišťovat elektrické soupravy. Projektovou dokumentaci vytvoří SUDOP Praha, práce budou probíhat v letech 2027 až 2029, celkem vyjdou na 2 miliardy korun. 

 Zdroj: Správa železnic

 

 

Tagy