EU version

EDITA: Vlak, který řídí sám sebe

EDITA: Vlak, který řídí sám sebe
foto: ACRI/Public Domain/EDIATA, nový vůz AŽD
05 / 06 / 2024

Společnost AŽD představila experimentální drážní vozidlo pro vývoj autonomní železnice - EDITA. Tento modernizovaný motorový vůz je vybavený nejnovějšími technologiemi, včetně automatického vedení vlaku a evropského zabezpečovacího systému ETCS.

Společnost AŽD se věnuje výzkumu a vývoji nejmodernějších technologií zabezpečovací techniky a efektivity dopravy na železnici. Mezi takové systémy patří automatické vedení vlaku (AVV/ATO), které je nasazeno na více než čtyřech stech vozidlech a přispívá k dodržování jízdního řádu, optimalizaci jízdy a vyššímu jízdnímu komfortu. Pro zlepšení optimalizace ekonomiky železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti a řešení problémů s nedostatkem strojvedoucích se společnost AŽD rozhodla zapojit i do vývoje autonomní železnice.

V prvních vývojových fázích byl využit měřicí vůz řady 851, na který byla nainstalována senzorická konzola pro detekci objektů a ověřena konceptuální funkčnost prvotní myšlenky. V pilotní fázi projektu se potvrdilo, že oblast autonomní železnice je perspektivní, ale využití měřicího vozu ukázalo jistá omezení. Měřicí vůz pracovníci Výzkumu a vývoje společnosti AŽD sdílejí se svými kolegy zajišťujícími implementaci ETCS (jednotný evropský zabezpečovací systém) a umístění senzorů na vnějším plášti vozu se ukázalo jako omezující, protože ho šlo použít pouze na testovací dráze. Z tohoto důvodu došlo na konci roku 2021 k rozhodnutí vytvořit speciální vozidlo pro potřeby výzkumu a vývoje nových technologií. Současně vznikl i název pro nový vůz: EDITA – Experimentální Drážní vozidlo pro Inovativní Technologie AŽD.ACRI/ Public Domain

Jako základ vozu EDITA posloužil motorový vůz 810.111. V první etapě přestavby byla EDITA vybavena a schválena jako pokračování řady 811 s co nejmodernější výzbrojí a zároveň byly provedeny přípravy pro zástavbu nově vznikajících technologií, včetně napájecích a propojovacích tras. V průběhu roku 2022 byly provedeny projekční a konstrukční práce. AŽD spolupracovalo s řadou společností, jako jsou ARVD, DPOV, DAKO-CZ, MSVe, ADUS, TEDOM a další, a to v oblastech, jako je mechanická konstrukce, vzduchové brzdy, elektrická výzbroj a regulátory vozidla, chlazení a topení, spalovací motor včetně regulace.

Čím je EDITA vybavena a s čím se počítá do budoucna

Vozidlo nově nese označení EVN 95 54 5 811 111-4. Bylo oživeno počátkem roku 2024 a v únoru převezeno do krytého stání v Kopidlně na experimentální dráze AŽD. V první etapě bylo vozidlo vybaveno novým výkonnějším naftovým motorem TEDOM 242 kW. Trakce zůstává shodná, ale přebytek výkonu je použit pro napájení palubních sítí a pro napájení zkoušených technologií. Parametry vozidla tedy jsou: maximální rychlost 80 km/h, rozjezdová tažná síla 29 kN. Kompletně byly rekonstruovány vzduchové obvody včetně elektricky ovládané dvouokruhové brzdy. Vozidlo je vybaveno evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a řízení vozidla je elektronické včetně ATO spolupracujícího s ETCS.

Kabiny strojvedoucího jsou zcela rekonstruovány. Jsou zde nové ergonomické pulty, nové sedačky strojvedoucího. Salon vozu byl zásadně upraven tak, aby mohl sloužit jako zkušební laboratoř. Kabiny jsou vybaveny vlastní nezávislou klimatizační jednotkou společnosti ADUS. Vozidlo je vybaveno čtyřmi dodatečnými rozvaděči pro instalaci technologií s flexibilní možností propojení zařízení s využitím stropních kabelových žlabů s otevřeným přístupem. Nechybí ani klimatizační jednotka, neboť výkonné výpočetní technologie produkují nemalé teplo.

Na čelní části vozu je připraveno konstrukční řešení pro senzorické prvky určené pro autonomní řízení vlaku. Tato řešení zahrnují pět oddělených kapes na každém čele vozidla, do nichž plánujeme instalovat různé senzorické prvky (kamery s různou ohniskovou vzdáleností, Lidary pro měření vzdálenosti, termokamera…). Nemalou výhodou je možnost sběru dat i mimo testovací tratě AŽD. Na střeše byl nainstalován modulární systém pro uchycení antén, který disponuje 15 pozicemi pro antény umístěnými tak, aby se antény navzájem neovlivňovaly. Spodek vozidla zahrnuje mimo standardní výbavu řady 811 také balízovou anténu a dopplerovské radary ETCS (CAF), ale i balízovou anténu pro čtečku balíz AŽD.  Na osách vozidla byly umístěny čtyři snímače otáček s celkovým počtem 20 nezávislých kanálů, což umožňuje přenos odometrických údajů, jak pro technologie základního provedení, tak i pro budoucí testované systémy.

ACRI/ Public Domain

Provoz vozidla

Vůz EDITA můžete vidět na Kopidlnce, tedy na trati Dolní Bousov – Kopidlno, která je druhou vlastní tratí společnosti AŽD, kde je připravován testovací polygon pro vývojové aktivity v oblasti technologií a systémů autonomního provozu. Zde budou instalovány a provozovány staniční zabezpečovací zařízení StationSWing ESA, systémy TrainSWing pro ETCS Level 1, 2 i 3, komunikační sítě GSM-R, GPRS, LTE, 5G a WLAN, elektronické zabezpečení celé infrastruktury včetně traťové senzoriky a dopravní automatizační systémy TrafficSWing (GTN /Graficko-technologická nadstavba/ + ASVC /Automatické stavění vlakových cest/).

Vozidlo EDITA bude primárně využíváno pro testování a vývoj nových produktů AŽD v oblasti autonomní železnice. Patří sem systém rozpoznávání objektů a překážek, autonomní vedení vlaku bez nutné účasti člověka, přesné určování polohy vozidla, zajištění integrity vlaku, řešení incidentů a degradovaných situací, jako je zastavení před překážkou, nefunkčnost některých částí systému, vzdálené vedení vlaku, ale tyto aktivity přesahují oblast vozidla.

Nové či upravené systémy musí být také na pozemních systémech řízení železnice. EDITA bude rovněž využívána v rámci spolupráce společnosti AŽD se zahraničními partnery k testování vznikajících specifikací autonomního vlaku a k testům interoperability v rámci evropských projektů, kterých se AŽD účastní. S aktivitami na experimentální dráze Kopidlno – Dolní Bousov v nemalé míře také souvisí nově budované Kompetenční centrum v Dětenicích, které umožní ještě větší prohloubení spolupráce AŽD s vysokými školami.

Plán pro nejbližší období

Vůz EDITA je nyní ve zkušebním provozu v režimu ETCS switch-off (vypnuté). Na Kopidlnce probíhá dolaďování parametrů řídicího systému a současně montáž některých prvků nových technologií. Aktuálně na Švestkové dráze absolvuje odometrické testy tak, aby bylo možné po schválení Drážním úřadem přejít do režimu zapnutého ETCS (switch-on).

Zdroj: ACRI

Tagy