EU version

Druhú polovicu marca zasiahnu české trate výluky

Druhú polovicu marca zasiahnu české trate výluky
foto: České dráhy/Druhú polovicu marca zasiahnu české trate výluky
19 / 03 / 2023

Na trati Domažlice-Plzeň budú od pondelka 20. marca do štvrtku 30. marca výluky z dôvodu odstraňovania drevín v okolí trate. Dotknú sa najmä Západných expresov a osobných vlakov, každý pracovný deň približne od 7:30 do 14:00 hod.

V dňoch od 20.3. do 24.3.2023 a od 27.3. do 28.3.2023 vždy od 8:00 do 14:00 hod. prebieha na trati 180 údržba. Preto vlaky linky Praha- Mníchov budú nahradené autobusmi nasledovne:

-      v smere Mníchov na úseku Plzeň hl. st. - Domažlice nahradia vlaky autobusy. Autobusy zo stanice Plzeň hl. st. odchádzajú skôr ako štandardne a nepripájajú sa priamo na vlak zo smeru Praha. Cestujúci, ktorí idú z Prahy do Plzne na hlavnú stanicu môžu využiť autobusy, ale len po stanicu Domažlice.

-      v smere Praha na úseku Domažlice - Plzeň hl. st. pôjdu autobusy. Vlaky EC 365 a EC 353 budú mať zo stanice Plzeň hl. st. 10 minútové meškanie. Vlak EC 355 zo stanice Plzeň hl. st. nebude mať meškanie, na náhradnú autobusovú dopravu nebude čakať.

V dňoch od 29.3. do 30.3.2023 vždy od 8:00 do 14:00 hod. všetky vlaky nahradia autobusy nasledovne:

-      v smere Mníchov na úseku Plzeň hl. st. - Domažlice - Furth im Wald pôjdu autobusy SEV. Autobusy vyrážajú z Plzne hl. st. skôr ako štandardne vlaky.

-      v smere Praha na úseku Furth im Wald- Domažlice- Plzeň hl. st. pôjdu miesto vlakov autobusy SEV. Z Furth im Wald vyrazia autobusy skôr ako vlaky obvykle.

29. marca sa opatrenia budú týkať všetkých vlakov okrem vlaku EC 365, ktorý však bude premávať iba na úseku Domažlice- Plzeň hl. st.

30. marca bude vlak E 356 premávať iba na úseku Plzeň hl. st. - Domažlice.

Náhradná autobusová doprava bude premávať aj v úsekoch Staňkov- Domažlice- Domažlice mesto, v opačnom smere tak isto. Autobusové spoje z oboch smerov naväzujú na vlaky na stanici Staňkov. Aj náväzné vlakové spoje na trati 185 na úseku Staňkov- Kout na Šumavě a spät a spoje na trati 184 v úseku Staňkov- Klenčí pod Čerchovem- Trhanov a späť pôjdu tiež podľa výlukového poriadku.

Tagy