EU version

Dopravní podnik města Olomouce dokončil stavbu nové tramvajové haly

Dopravní podnik města Olomouce dokončil stavbu nové tramvajové haly
foto: Ilustrační, Archiv redakce/Dopravní podnik města Olomouce dokončil stavbu nové tramvajové haly
25 / 09 / 2023

Ve čtvrtek 21. září byla slavnostně ukončena stavba nových krytých odstavů pro tramvaje v Jeremenkově ulici v Olomouci. Nová hala má kapacitu až pro 18 vozů (9 tramvajových souprav) a zahájení jejího využívání pomáhá především přetížené vozovně v Koželužské ulici.

„Nová hala uleví obyvatelům a řidičům projíždějícím Sokolskou ulicí, kde už nebudou dlouhodobě odstavené tramvaje a kolej bude využívána pouze pro krátkodobé manipulace s vozy. Pro dopravní podnik je výhodou, že vozy jsou v nové hale chráněny před poškozením vandaly, ke kterému docházelo při nočním odstavení v Sokolské ulici nebo na točně na Nové Ulici,“ zdůraznil olomoucký primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.  

Hlavní dominantou nového areálu DPMO je pozemní objekt haly se zázemím pro obslužný personál. „V hale o celkové délce 105 metrů jsou umístěny tři koleje, na kterých je možné odstavit až 9 tramvajových souprav. V hale bude prováděn také denní úklid vozů, kontrolní a servisní činnost,“ sdělil předseda představenstva DPMO, a.s. Ing. Jaroslav Michalík.

„Pro potřeby údržby je každá kolej vybavena v celé délce servisní montážní jámou s příslušenstvím a dále jsou u každé koleje umístěny lávky umožňující přístup k technologii na střeše vozů,“ vysvětlil člen představenstva pověřený řízením technického úseku DPMO, a.s. Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

Hala byla zhotovitelem dokončena a předána v červnu letošního roku. Od července je hala ve zkušebním provozu z důvodu optimalizace nastavení technologie a synchronizace se stávajícími systémy. „Přes léto byly z haly zkušebně vypravovány dvě až tři soupravy denně, od září tady bývá přes noc odstaveno šest souprav,“ doplnil místopředseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce, a.s. Ing. Pavel Zatloukal.

V areálu odstavů byl dále vybudován objekt výpravny tramvají, zázemí pro řidiče tramvají a technologická místnost se zabezpečovacím zařízením. Přes noc jsou v hale odstaveny obousměrné tramvajové soupravy, které jsou vypravovány převážně na linky č. 3 a 5. Přes den potom v hale bývá umístěna záložní souprava, ta odtud vyjíždí v případě nutnosti výměny s některou soupravou na trati.

Celková cena stavby přesáhla 300 milionů korun bez DPH a je spolufinancována z fondů EU, a to konkrétně z Operačního fondu Doprava ve výši 85 % uznatelných nákladů.

Další zajímavosti z tramvajového provozu v Olomouci:

  • tramvajová trať v Olomouci má délku přesahující 35,5 kilometrů jednokolejně a je na ní 82 výhybek
  • DPMO má k dispozici celkem 72 tramvají, z toho tři jsou historické
  • tramvaje jsou v Olomouci provozovány na sedmi linkách a v roce 2022 najely 2 300 0000 kilometrů
  • každý měsíc přepraví tramvaje v Olomouci více než 2 miliony lidí

Zdroj: Sdružení dopravních podniků ČR

Tagy