EU version

Namísto přeplněných koridorů moderní tratě. Víte, jaké změny plánuje DB v příštích letech?

Namísto přeplněných koridorů moderní tratě. Víte, jaké změny plánuje DB v příštích letech?
foto: Volker Emersleben / DB AG/Namísto přeplněných koridorů moderní tratě. Víte, jaké změny plánuje DB v příštích letech?
22 / 11 / 2022

Deutsche Bahn podniká další kroky k budoucí vysoce výkonné síti. Aby umožnila větší provoz na železnici šetrné ke klimatu a zároveň zvýšila kvalitu a přesnost, řeší DB v roce 2025 další dva koridory: Hamburk-Berlín a Emmerich-Oberhausen. Jedna z nejvytíženějších tras v osobní dopravě a zároveň klíčová osa nákladní dopravy tak bude v budoucnu patřit k nejmodernějším a nejefektivnějším trasám v Německu.

Spolkový ministr dopravy Dr. Volker Wissing řekl: "Jsem velmi rád, že konzultace s průmyslem pokračují a že můžeme podniknout další kroky na cestě k vysoce výkonné síti. Generální rekonstrukce opět zlepší podmínky pro nákladní dopravu zejména na velmi využívaném úseku trati Rotterdam-Janov. Na druhé straně trasa Hamburk-Berlín již v minulosti prokázala, jaký potenciál má dobře fungující železniční doprava na této trase pro ochranu klimatu. Cíl je zde opět jasný: krátkým svazkovým zásahem dosáhnout co největšího zlepšení celého systému."

Generální ředitel DB Dr. Richard Lutz avizoval: "Linka Hamburk-Berlín spojuje dvě největší německá města a s 30 000 cestujícími denně v dálkových vlacích je na prvním místě mezi přímými městskými spoji v Německu. Podle Deutschlandtakt zde dnes jezdí vlaky každou půlhodinu. Zaměřujeme se také na nákladní dopravu. S Emmerichem-Oberhausenem obnovujeme dopravní tepnu Rotterdam-Janov. Oba koridory jsou ústředními stavebními kameny budoucí vysoce výkonné sítě. Naším cílem je získat ještě více lidí a firem pro železnici šetrnou ke klimatu prostřednictvím komplexní obnovy nejdůležitějších koridorů."

Koridor Hamburk-Berlín bude od června do prosince 2025 uzavřen pro vlakovou dopravu kvůli tzv. generální renovaci. Během této doby DB na trase dlouhé přibližně 280 kilometrů sdruží četné práce na kolejích, výhybkách a trakčním vedení a pokročí ve vybavení pro digitální železniční provoz budoucnosti, mimo jiné modernizací návěstidel. V Hagenow-Land a Wittenberge DB rozšiřuje infrastrukturu tratí. Další předjízdná zařízení pro vlaky vytvářejí větší flexibilitu v dálkové, místní i nákladní dopravě. Díky celkové rekonstrukci se v následujících letech vyhneme četným výlukám na trati. Kromě toho DB modernizuje stanice. Dostanou moderní střechy nástupišť, přístřešky proti povětrnostním vlivům a nové naváděcí systémy a budou vybaveny pro lepší přístupnost. Cestující a zboží se během prací dostanou do svých cílů spolehlivě a předvídatelně. Za tímto účelem DB vypracovává s dotčenými železničními podniky a spolkovými zeměmi komplexní koncepci výměny. Objízdné trasy budou v předstihu modernizovány.

Pro trať Emmerich-Oberhausen je plánována koncepce obnovy a modernizace speciálně přizpůsobená tomuto koridoru. Souvislosti: Trať dlouhou 72 km nelze na delší dobu zcela uzavřít, protože mnoho mezinárodních nákladních vlaků nelze zcela přesunout na stávající odklonové trasy. Proto bude obnova provedena v období od listopadu 2024 do června 2026 s časově omezenými výlukami a převážně jednokolejným provozem na základě dohod uzavřených s Nizozemskem. Během této doby bude DB realizovat co nejvíce opatření souběžně. Patří mezi ně výstavba již plánované třetí koleje a nezbytná renovace stávajících zařízení.

Po dokončení prací se pozitivní dopady na cestující a nákladní dopravce projeví v celé železniční síti mimo koridor Hamburk-Berlín a trať Emmerich-Oberhausen: efektivnější tratě, přesnější vlaky, méně poruch souvisejících s infrastrukturou a větší kapacita pro osobní i nákladní dopravu. Zároveň se DB vyhne budoucím omezením v důsledku opakujících se stavebních opatření nebo je omezí.

DB začne v roce 2024 s celkovou rekonstrukcí vysoce přetížených koridorů na trati mezi Frankfurtem nad Mohanem a Mannheimem, tzv. Riedbahn. Do roku 2030 chce DB řešit nejméně dva další koridory ročně. Trasy jsou vybírány a upřednostňovány v úzké koordinaci se spolkovou vládou a jejími orgány, jakož i železničními podniky, veřejnými orgány a sdruženími.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace