EU version

DB predstavuje štúdiu „Metropolitnej siete“: Vysokorýchlostná železničná doprava sa do roku 2050 strojnásobí

DB predstavuje štúdiu „Metropolitnej siete“: Vysokorýchlostná železničná doprava sa do roku 2050 strojnásobí
foto: Deutsche Bahn/DB predstavuje štúdiu „Metropolitnej siete“: Vysokorýchlostná železničná doprava sa do roku 2050 strojnásobí
12 / 07 / 2023

Deutsche Bahn v spolupráci so svojimi európskymi partnerskými železnicami predstavili štúdiu zameranú na rozšírenie vysokorýchlostnej železničnej dopravy (HSR) v celej Európe.

Štúdia v rámci návrhu „Metropolitnej siete“ načrtáva explicitné zlepšenie trasy pre rýchle osobné vlaky naprieč kontinentom a simuláciu potenciálneho nárastu dopravy, ktorému sa môžu prispôsobiť ekologické železničné systémy. Štúdia je v súlade so „Zelenou dohodou“ Európskej komisie, ktorá predpokladá, že európska vysokorýchlostná železničná doprava výrazne prispeje k zníženiu emisií CO2 v sektore dopravy tým, že sa bude snažiť zdvojnásobiť do roku 2030 a strojnásobiť do roku 2050.

Michael Peterson, člen predstavenstva DB pre diaľkovú osobnú dopravu, tvrdí, že strojnásobenie vysokorýchlostnej dopravy v Európe je životaschopné. Ak existuje infraštruktúra, milióny ľudí na celom kontinente môžu ťažiť z atraktívnych spojení a skrátených cestovných časov. Očakáva, že z toho budú profitovať najmä železničné krajiny v strednej a západnej Európe, a najmä v južnej a východnej Európe. Štúdia naznačuje, že atraktívne cestovné časy sa zhmotnia na úplne nových osiach a cez nové dopravné uzly na železnici.

Navrhovaná „Metropolitná sieť“ by mala prepojiť všetkých 230 metropolitných regiónov a veľké mestá v Európe s HSR aspoň každú hodinu. Metropolitné regióny sú klasifikované ako aglomerácie s počtom obyvateľov nad 250 000. Približne 60 % Európanov s bydliskom v týchto metropolitných regiónoch by následne malo priamy prístup k HSR, dokonca aj v regiónoch, ktoré v súčasnosti nemajú vysokorýchlostnú železničnú dopravu. Štúdia zdôrazňuje, že v celej Európe sa musí vybudovať a rozšíriť približne 21 000 kilometrov železničnej siete. Trasy určené pre HSR by sa takmer strojnásobili z dnešných 11 300 kilometrov na 32 000 kilometrov do roku 2050 s rýchlosťou až 300 km/h. V dôsledku toho by sa nemecká vysokorýchlostná infraštruktúra rozšírila na približne 6 000 kilometrov a Poľsko by mohlo svoju sieť zväčšiť viac ako desaťnásobne, z dnešných 224 kilometrov na 2 760 kilometrov.

Tagy