EU version

DAC tématem veletrhu Transport Logistic: Silniční doprava je efektivní, železnice může být díky DAC konkurenceschopnější

DAC tématem veletrhu Transport Logistic: Silniční doprava je efektivní, železnice může být díky DAC konkurenceschopnější
foto: DAC4EU/DAC tématem veletrhu Transport Logistic: Silniční doprava je efektivní, železnice může být díky DAC konkurenceschopnější
18 / 05 / 2023

Projektová skupina Digitálního automatického spřáhla (DAC) zařazená do entity Europe´s Rail uspořádala na mezinárodním veletrhu Dopravy a logistiky v Mnichově seminář o budoucích efektech DAC pro objednatele dopravních výkonů. K diskusi přizvala viceprezidenta pro logistiku BASF Thorstena Biekera, ředitele multimodální sekce Arcelor Arnaulda Desmontse, ředitelku globální logistiky IKEA Saru Udvari a seniorního poradce VTG Matthiase Knüpplinga.

T. Bieker (BASF) uvedl, že DAC představuje největší železniční revoluci za posledních 100 let. Pozitivní aspekty DAC, které si firma vyhodnotila: těžší vlaky, lepší využití vlakové a infrastrukturní kapacity, přesun personálu, bezpečnost na seřaďovacích nádražích a s určitou rezervovaností i možné úspory operativních nákladů na logistiku. Zároveň ale zmínil i rizikové prvky zavedení DAC spočívající v celé řadě neurčitostí: nutnost rezervovat vyšší přepravní a infrastrukturní kapacity pro přechodné období, které nikdo neví, jak bude dlouhou trvat, což je spojené s nejasnou výší nákladů, ohrožení pozitivního u jednotlivých vozových zásilek, zejména v Německu a vyšší cenu vagónů s DAC, která se nutně promítne do nákladů na železniční přepravy. Největším nebezpečím je „overinženýring“, který v průmyslu nemilosrdně ničí bussines case. K budoucnosti jednotlivých vozových zásilek uvedl, že jejich největší hrozbou je dlouhá tranzice (migrace) od standardního spřáhla k DAC. Obecně již nyní je v Německu a v Evropě vleček nedostatek a hrozí jeho prohloubení rezervováním kapacit pro přechod k DAC. BASF specificky sleduje i regulační rovinu nové technologie, protože specificky objednává přepravy nebezpečných materiálů.

A. Desmont (Arcelor) řekl, že koncern využívá z velké části ucelené vlaky, kde není tolik markantní přínos nové technologie DAC. Přínos spatřují v digitalizaci a s ní spojeném řízení a optimalizaci dopravy. Očekává, že nad vagóny DAC bude plná datová kontrola, aby firma mohla zvyšovat produktivitu dopravy a využívat lépe kapacit. Obdobně jako BASF se vyslovil pro co nejrychlejší přechodné období keDAC, ale zároveň vyzval k exekutivně nejlepšímu řešení pro celý železniční sektor.

M. Knüppling (VTG) se vyjádřil, že jeho firma s 90.000 železničními vozy považuje DAC za součást zásadní systémovou změnu v železniční dopravě, která spočívá v plné digitalizaci. Vyslovil se pro uvažování „opportunity costs“, tzn. nákladů, které bychom museli národohospodářsky a celoevropsky vynakládat, kdybychom na digitalizaci a DAC rezignovali. Nárůst železniční dopravy a její konkurenceschopnost k ostatním dopravním modům spočívá v jednotlivých vozových zásilkách. S transformací energetiky ubyde naopak transportů energetických surovin. V průběhu mnohaletého přešlapování na místě, zda DAC ano či ne, silniční doprava udělala obrovský pokrok v efektivitě. VTG podle něj preferuje nejefektivnější řešení, které není nikdy to nejkomplikovanější.

S. Udvari (IKEA) přiznal, že IKEA přepravuje jiné typy zboží, ale železniční dopravu považuje za nedílnou součást svého firemního profilu ESG. Snížení celokoncernové úrovně emisí CO2 o 50 % bude možné jedině tehdy, když se na něm budou podílet subdodavatelé i smluvní dopravní partneři. Ikea chce motivovat v globálním měřítku svoje dopravce k přesunu ze silnice na železnici. K tomu potřebuje firma spolehlivost přeprav, konkurenceschopnost železnice a digitalizaci. Posteskla si, že k výrobním závodům a retailu IKEA často nevede železniční infrastruktura.

Tagy