EU version

Cheb: Nová hala urychlí opravy vlaků a posílí jeho význam jako železničního uzlu

Cheb: Nová hala urychlí opravy vlaků a posílí jeho význam jako železničního uzlu
foto: ČD/Public Domain/Slavnostní zahájení stavby
24 / 05 / 2024

České dráhy spustily stavbu moderní opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu. Hala bude sloužit údržbě moderních vlaků a přispěje ke zkrácení doby oprav a rychlejšímu návratu vozidel do provozu.

České dráhy tento týden oficiálně zahájily stavbu nové opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu. Moderní středisko údržby se bude starat o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a RegioShark. Jedná se o další krok ve strategii opravárenství národního dopravce, která se zaměřuje na modernizaci servisního zázemí a zvýšení kvality servisu kolejových vozidel.

Průjezdná tříkolejná hala pro údržbu vlaků o celkové délce 176 metrů vyroste v místech severní rotundy depa, jejíž demolice byla dnes také zahájena.

„Nejen nové moderní vlaky, ale i tomu odpovídající servisní zázemí. Na to se České dráhy v následujících letech zaměří a do roku 2031 budou investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun, z toho více než 6 miliard Kč do výstavby nových opravárenských hal. Vnímám to jako důležitou pozitivní zprávu nejen pro zaměstnance, ale i pro všechny, kteří nyní uvažují o svých dalších profesních krocích a chtěli by začít pracovat u našeho národního dopravce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

ČD/Public Domain

„Cheb představuje jediné Středisko údržby ČD v Karlovarském kraji. Nová moderní hala umožní jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. Hala bude vybavena jeřábem s nosností 12,5 tuny, servisní lávkou pro bezpečný vstup na střechu vozidel a montážními kanály ve všech kolejích,“ popisuje vybavení nové haly předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„Výstavba moderního servisního centra umožní rozšíření údržby, a to jak co se týče stupňů údržby, tak řad vozidel. Péče o vozidla bude koncentrována do jednoho místa, čímž dojde k výraznému zefektivnění údržbového procesu a snížení nákladů,“ doplňuje místopředseda představenstva Českých drah a náměstek pro servis Michal Kraus.

„Karlovarský kraj se snaží pravidelně obměňovat a modernizovat vozy vlakových souprav, proto považuji vznik nové opravárenské haly za krok správným směrem. Vybavení jistě bude odpovídat požadavkům moderních vozů a může tak dojít ke zvýšení kvality servisních služeb,“uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stavbu zajistí konsorcium firem TSS GRADE a BERGER BOHEMIA, nová hala by měla být dokončena a předána v polovině roku 2026. Stavba byla vysoutěžena za cenu více než 755 milionů Kč bez DPH. 

„Společnost TSS GRADE, a.s., působí na území Česka a Slovenska již téměř 25 let. Za tuto dobu jsme dokázali, že v roli zhotovitele jsme spolehlivým partnerem pro budování a realizaci moderní železniční infrastruktury, objektů železniční údržby nebo prostor sloužících pro obslužnost cestující veřejnosti.  Naše projekty v Plzni, Brně, Ostravě a mnoha dalších městech přispívají ke zvyšování efektivnosti, kvality a bezpečnosti kolejové dopravy, čímž přirozeně zvyšují i kvalitu života obyvatel a návštěvníků těchto měst. Jménem našeho sdružení společností TSS GRADE a BERGER BOHEMIA bych rád poděkoval za možnost realizovat moderní opravárenskou halu v Chebu a podílet se tak na zlepšení zázemí údržby vozového parku Českých drah,“ uvedl za zhotovitelské sdružení vedoucí obchodního oddělení společnosti TSS GRADE, a.s., Petr Heiland.

ČD/Public Domain

„Město dlouhodobě usiluje o to, aby se z Chebu stal důležitý železniční uzel. Známá je například naše snaha přimět německou stranu k tomu, aby konečně zrealizovala dlouho slibovanou a stejně tak dlouho odkládanou elektrifikaci železniční trati na Norimberk, a přes Cheb tak opět mohly začít jezdit mezinárodní dálkové spoje, jako tomu bývalo v minulosti. Nová opravárenská hala, jejíž výstavba začíná, je přesně tím, co by mohlo význam chebského nádraží posílit. Velmi ji proto vítáme,“ řekl při slavnostním zahájení stavby starosta Chebu Jan Vrba.  

Hala bude vybavena moderními technologiemi, které pomohou snižovat její energetickou náročnost. Na střeše se počítá s instalací fotovoltaických panelů a technologie ke sběru a dalšímu využití dešťové vody. Vytápění haly bude zajištěno efektivní kombinací plynové kotelny a tepelných čerpadel. Kromě samotné části pro servis vozidel se zaměstnanci údržbového střediska mohou těšit například na nové důstojné sociální zázemí nebo dílny mechaniků a elektromechaniků.

Hlavní parametry nové haly

  • tři koleje, každá o užitné délce 165 metrů pro možnost údržby ucelených souprav,
  • montážní kanály ve všech kolejích,
  • portálový jeřáb s nosností min. 12,5 tun po celé délce haly, který umožní výměnu komponentů umístěných na střeše vozidel,
  • montážní lávky pro přístup na střechy vozidel,
  • zařízení pro vyprazdňování uzavřených WC kolejových vozidel,
  • rozvod stlačeného vzduchu,
  • rozvod vody pro zbrojení vozidel,
  • dílny, sociální zázemí, skladové prostory.

Ve Středisku údržby Cheb je zajišťována údržba vlakových souprav pro dálkovou dopravu na ramenech Cheb – Plzeň – Praha a Cheb – Ústí nad Labem – Praha, dále jsou zde udržována železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu Karlovarského a část Ústeckého kraje, o které pečuje celkem 64 zaměstnanců. Je součástí Oblastního centra údržby (OCÚ) Západ se sídlem v Plzni. Kromě vlastních vozidel zajišťují zaměstnanci OCÚ Západ údržbu vozidel i dopravců Die Länderbahn CZ, ARRIVA vlaky a GW Train Regio.

ČD/Public Domain

České dráhy budou v modernizaci servisní infrastruktury pokračovat i na dalších místech v České republice. Jedná se především o výstavbu hal údržby, myčky nebo sanitární koleje. „Další podobné stavby chystáme třeba v Českých Budějovicích nebo v Havlíčkově Brodě. Aktuálně také probíhají stavební práce na velké obnově vjezdové části Centra údržby Praha jih,“ uzavírá náměstek Kraus.  

České dráhy plánují do roku 2031 investovat do rozvoje svého servisního zázemí přes 12 miliard korun. V tomto období vybudují čtyři nové haly údržby, dalších šest hal rozšíří a zmodernizuje. Miliardy korun investují také do nových myček, hygienických kolejí pro čištění souprav a do moderního strojního zařízení a také do nových technologií, jako jsou např. podúrovňové kolové soustruhy, zařízení nedestrukční defektoskopie nebo digitalizace procesů údržby.

Zdroj. České dráhy

Tagy