EU version

Česko v pasti středních příjmů: Kupka i Fiala na setkání podnikatelů

Česko v pasti středních příjmů: Kupka i Fiala na setkání podnikatelů
foto: Redakce RAILTARGET/Archivní fotografie sněmu Hospodářské komory ČR
07 / 06 / 2024

Představitelé firem z celé země a zástupci politické reprezentace zhodnotí dosavadní pokrok ve strategických investičních oblastech, tedy i v dopravní infrastruktuře.

 Akce navazuje na konferenci konanou loni 1. září.  

Česko na křižovatce je největší podnikatelská iniciativa v zemi, která se snaží nalézt politickou, společenskou a odbornou shodu na změnách a reformách, které Česko mohou udržet mezi nejvyspělejšími a nejmodernějšími státy v Evropě i ve světě. Konferenci organizují Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou bankovní asociací, 2. ekonomickou transformací, CFO Clubem a dalšími partnerskými podnikatelskými organizacemi. 

Akce proběhne 12.6. , 9:00–15:00 hod. v O2 universum. 

Co je Česko na křižovatce:

Podle analýz Česko vyčerpalo dosavadní faktory růstu, ztratilo své konkurenční výhody a dostalo se do tzv. pasti středních příjmů. Důsledkem bude dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva.

Česko je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až 30 let. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího podnikatelského hnutí, jednak aby upozornily na zanedbávané problémy tuzemského hospodářství, kvůli kterým se země ocitla v pasti středních příjmů, a také aby rozproudily celospolečenskou debatu o nové národní vizi a strategii. 

Ve SWOT analýze loni identifikovaly osm oblastí, kam by měly směřovat strategické investice – měkké investice (trh práce, vzdělávání, VVI, byrokracie) a tvrdé investice (energetika, dopravní infrastruktura, datová infrastruktura, dostupné bydlení).

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Tagy