EU version

České dráhy provádějí další obnovu kolejiště ve Středisku údržby Praha Jih

České dráhy provádějí další obnovu kolejiště ve Středisku údržby Praha Jih
foto: České dráhy, tisková zpráva/České dráhy provádějí další obnovu kolejiště ve Středisku údržby Praha Jih
07 / 08 / 2023

Nahradit dožívající a opotřebené koleje, výhybky, trakční vedení a další zařízení má za cíl postupná obnova kolejiště Střediska údržby Praha Jih v pražské Michli. Cílem je zajistit dlouhodobou spolehlivost provozu v největším středisku údržby vlakových souprav v České republice. Obnova je součástí rozsáhlé modernizace celého areálu, ve kterém se udržují dálkové i regionální vlaky.

„Středisko údržby Praha Jih je nejvýznamnější místo v České republice, kde provádíme úklid a údržbu vlakových souprav. Jsou zde soustředěny elektrické jednotky po Pražskou integrovanou dopravu, která se podílí zhruba na čtvrtině přeprav všech cestujících, i soupravy pro dálkové a mezinárodní linky včetně Pendolin a railjetů. Budou zde deponovány také nové jednotky ComfortJet. Proto je pro nás prioritou zajistit spolehlivý provoz celého areálu a jeho další rozvoj,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis a doplňuje: „V této souvislosti jsme přistoupili k postupné, ale velmi rozsáhlé obnově dožívajících zařízení a k modernizaci a dostavbě celého areálu. V nejbližších letech tam chceme investovat více než 5 miliard korun, které zajistí dlouhodobou spolehlivost provozu a kvalitní zázemí pro úklid, údržbu a komplexní servisování desítek nových souprav. Aktuální obnova kolejiště střední skupiny a 1. etapa obnovy vjezdové skupiny jsou tak první dílky ve strategii rozvoje celého Střediska údržby Praha Jih.“

České dráhy, tisková zpráva

V letošním roce probíhají obnovy kolejiště a výhybek v střední a v odjezdové skupině a také 1. etapa rekonstrukce vjezdové části kolejiště. V odjezdové části bylo letos vyměněno 8 výhybek při vynaložených nákladech ve výši 49 mil. Kč. U střední skupiny se jedná o obnovu v objemu 164 milionů korun a zahrnuje celkem 23 výhybek a cca 1 500 metrů kolejových spojek. První etapa rekonstrukce vjezdové skupiny, která probíhá nyní a skončí v listopadu letošního roku, si vyžádá náklady ve výši 28 milionů korun a bude při ní instalováno 5 nových výhybek. Letos se jedná o celkovou obnovu v objemu 241 milionů korun, která zahrnuje dohromady 36 výhybek a více jak 1 500 metrů kolejí. K obnově bude použit svršek typu S49 ve svém současném moderním řešení s pružným upevněním kolejnic a s betonovými pražci pod výhybkami. Jedná se o svršek s dlouhou životností a zajišťující dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost provozu. Dodavatelem obnovy je společnost Chládek a Tintěra Litoměřice.

České dráhy, tisková zpráva

V rámci postupné obnovy celého areálu Střediska údržby Praha Jih se počítá i s rekonstrukcí osvětlení kolejiště, které přispěje k vyšší bezpečnosti a lepší ostraze areálu. Použita budou úsporná osvětlovací tělesa s LED technologií. Při rekonstrukcích dojde také k výměně všech venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, výměně veškerých kabeláží, k rekonstrukci dožívajícího trakčního vedení a budou provedeny úpravy, které umožní pozdější konverzi napájení z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz AC.

V příštích letech se počítá s 2. etapou obnovy vjezdové skupiny, se zdvoukolejněním odjezdu ze Střediska údržby do stanice Praha-Vršovice, s rekonstrukcí myčky, komplexní modernizací zabezpečovacího zařízení, s výstavbou trakční měnírny, výstavbou nových sanitárních kolejí a především se stavbou nové čtyřkolejné haly pro údržbu jednotek ComfortJet. 

České dráhy, tisková zpráva

Středisko údržby Praha Jih je největší areál pro údržbu vlakových souprav v České republice. Nachází se v něm přes 45 kilometrů kolejí, skoro 200 výhybek a téměř 30 kilometrů trakčního vedení. V areálu se nacházejí dvě velké haly pro údržbu vlaků. Pro Pendolina, railjety a další soupravy v dálkové dopravě je určena čtyřkolejná hala s délkou kolejí 356 metrů. Jednotky CityElefant se udržují ve čtyřkolejné hale s délkou kolejí 115 metrů. Součástí objektu je i další dvoukolejná hala s kolejovou váhou a kolejovým podúrovňovým soustruhem. Ve Středisku údržby se dále nacházejí sanitární koleje určené pro úklid vlaků a vybavené technologií pro plnění vodou a odsávání odpadních nádrží a také myčka kolejových vozidel.

Zdroj: Tisková zpráva Českých drah 

Tagy