EU version

České dráhy obhájily rating na úrovni Baa2. Národní dopravce má na trhu silné postavení.

České dráhy obhájily rating na úrovni Baa2. Národní dopravce má na trhu silné postavení.
foto: ČD/ČD
04 / 06 / 2021

Národní dopravce podle hodnocení mezinárodní ratingové agentury Moody´s obhájil rating na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. Analytici ve zprávě zmiňují silnou pozici Českých drah na trhu, dobrou předvídatelnost tržeb díky uzavřeným dlouhodobým smlouvám s objednateli veřejné dopravy i nastavená opatření firmy, která mají za cíl snížit dopady pandemie COVID-19.

„Je to dobrá zpráva. I přes složitou situaci, způsobenou pandemií, jsme obhájili rating. To je jasný signál pro investory a zároveň zpětná vazba pro management společnosti. Je to potvrzení mandátu ze strany věřitelů, mandátu na implementaci nevyhnutelných změn pro budoucnost národního dopravce,” řekl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, Ivan Bednárik.

Skupina ČD spustila řadu opatření, aby minimalizovala ekonomické dopady pandemie. Díky nim se společnosti podařilo zvýšit využití interních kapacit. Došlo také k dočasnému omezení zbytných nákladů. V důsledku úsporných opatření muselo dojít i k propouštění v provozní i administrativní oblasti. Z vozového parku byly vyřazeny vozy, které nebyly dlouhodobě provozu schopné. Vyřazeno bylo i několik desítek lokomotiv. Bez těchto opatření by byl hospodářský výsledek ČD Cargo v mnohem větší ztrátě.

„Pokud se něco v ČD a ČDC povedlo, tak je to právě to, že reagují pružně a efektivně na potřebu snižování nákladů. Historicky žádný management nebyl schopný dosáhnout toho, co se v rámci skupiny ČD děje. Zareagovat na krizovou situaci, odlehčovat náklady s neskutečnou elegancí, ale zároveň i tvrdostí a efektivitou. Personální úspory na ČD i ČDC jsou největší v historii a k tomu ještě velmi efektivně mířené – odbourávají se cíleně zdvojené/ztrojené manažerské funkce, snižují se stavy v neefektivních oblastech. Dá se říct, že se rapidně snižují personální náklady, aniž by byl ohrožen budoucí návrat k nárůstu výkonů a maximalizaci přeprav,“ dodává železniční expert Rybáček.

Obhájení ratingu potvrzuje silnou pozici Českých drah na železničním trhu. Národní dopravce obhájil svou pozici se stabilním výsledkem. I to je zjevně signál pro management ČD, že opatření, která byla zavedena byla správná a udržela společnost ve vedoucí pozici na trhu.

Tagy