EU version

Češi přišli s memorandem k DAC. „Do budoucna musíme vyřešit financování,“ říká šéf DB AG

Češi přišli s memorandem k DAC. „Do budoucna musíme vyřešit financování,“ říká šéf DB AG
foto: Archiv/Češi přišli s memorandem k DAC. „Do budoucna musíme vyřešit financování,“ říká šéf DB AG
22 / 02 / 2023

Česká republika se aktuálně potýká s odporem proti zavedení digitálního automatického spřáhla (DAC). Sdružení nákladních železnic ŽESNAD.CZ a Dopravní sekce Hospodářské komory jsou pro zavedení testování, mají však některé výtky. Naopak šéf Deutsche Bahn AG Richar Lutz mluví o přispění ke konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý nedávno požádal eurokomisařku pro dopravu Adinu Valjeanu o zapojení českých dopravců do testování systému DAC. Zatím není jasné, jak bude program DAC realizován. Je potřeba, aby byl systém a jeho komponenty před implementací standardizován.

Dopravní sekce Hospodářské komory i sdružení nákladních železnic ŽESNAD.CZ sice podporují DAC, požadují ale „realističtější“ plánování migrace. Tvrdí totiž, že bez ověřeného funkčního řešení a zajištěného financování nelze stanovit žádný definitivní harmonogram přechodu. Ten by podle nich měl být postupný. „Zavedení DAC musí zvýšit konkurenceschopnost a bezpečnost železniční nákladní dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy, což v současné době není zřejmé. Sdružení vidí za současnou evropskou koncepcí neobvyklý lobbing, který se navíc stále tváří jako iniciativa Evropské komise, která však neodpovídá realitě,“ vyjádřil se výkonný ředitel sdružení Oldřich Sládek.

Právě z tohoto důvodu se 16. února sešli zástupci jednotlivých sdružení železničních nákladních dopravců ze střední Evropy. Zástupci z České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska společně podepsali memorandum k DAC. Shodli se celkem na sedmi bodech, mezi kterými ji stanovení jediného konkrétního typu spřáhla či zajištění zpětné kompatibility po dobu přechodu.

K otázce problematiky okolo DAC se exkluzivně pro redakci RAILTARGET vyjádřil i Richard Lutz, generální ředitel Deutsche Bahn AG. Přiznal, že toto spřáhlo pro železniční dopravu z různých hledisek naléhavě potřebné. „Přispívá ke konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy. Svým způsobem řeší atraktivitu pracovních míst. Hovoříme o demografických změnách. A do budoucna musíme vyřešit problém financování. Je to společný problém na evropské úrovni, na úrovni členských států a samozřejmě i železničních podniků. Ale nakonec jsem nikdy nebyl tak pozitivní, že tento problém skutečně vyřešíme, pokud se všichni zaměříme na správné věci, o kterých je třeba rozhodnout v nadcházejících měsících. Vůbec poprvé je na evropské úrovni jasné, že je třeba přispět. Je to velmi pozitivní zpráva pro železniční nákladní dopravu v této oblasti, zejména která musí být provedena v evropském měřítku, protože jinak nemá velký smysl,“ řekl generální ředitel společnosti a dodal, že musí jít o řešení na evropské úrovni. 

Tagy