EU version

CER v Bruselu jedná o VRT. Jednoznačná priorita, potvrzuje šéf kabinetu eurokomisařky

CER v Bruselu jedná o VRT. Jednoznačná priorita, potvrzuje šéf kabinetu eurokomisařky
foto: Redakce RAILTARGET/CER
10 / 11 / 2023

V Evropském parlamentu rezonovalo téma vysokorychlostních tratí. CER ve spolupráci s RENFE otevřela toto téma v kooperaci se španělským zastoupením RENFE. Češi se mají co učit.

Konference v Evropském parlamentu, které se redakce RAILTARGET účastnila se nesla v duchu investic do železniční infrastruktury a následného rozvoje vysokorychlostních železničních tratí. Zatímco naši západní sousedé disponují poměrně širokou sítí vysokorychlostních tratí, Česká republika se na jejich výstavbu teprve připravuje.

Nejhustší sít vysokorychlostních tratí má Španělsko, Francie a Německo. Právě španělská RENFE, je provozovatele vlastně nejstarších vysokorychlostních tratí v Evropě. Proto byl i případ RENFE prezentován na konferenci CER.

Izaskun Bilbao Barandica uvedla, že „státy, které se rozhodnou vysokorychlostní tratě nepostavit budou „izolovány od zbytku Evropy“. EU podle ní investuje velké finanční prostředky do spojení mezi státy, do systému ERTMS. Právě vysokorychlostní tratě jsou ekologickou alternativou leteckým spojením, přičemž právě ekologičnost je velkou prioritou EU. „Mapa evropských vysokorychlostních tratí se stává realitou. Nesmí již docházet ke zpoždění v jednotlivých státech. Státy musí být koherentní a musí společně prosazovat cíle Green dealu i v rámci svých politik. VRT a ERTMS však nejsou jediným tématem, je nutné, aby moderní ekologická doprava redukovala emise,“ vyjádřila svou myšlenku Bilbao Barandica. Důležité je tak zaměřit se nejen na osobní, ale i na nákladní dopravu. „Osobně jsem velmi ráda za 4. železniční balíček a jeho implementaci. Železnice potvrdila svou klíčovou roli i v rámci války na Ukrajině,“ uzavřela.

Prezident RENFE Raül Blanco Díaz mluvil o více jak 25letých zkušenostech s vysokorychlostními tratěmi a o jejich přínosech. Prozradil, že společnost směřuje vysokorychlostní infrastruktuře své nepřetržité investiční úsilí již od 90. let, přičemž se ve Španělsku aktuálně nachází téměř 4000 kilometrů vysokorychlostní tratě. V roce 2022 bylo 93,2 % celkových investic do železniční infrastruktury v zásadě určeno na vybudování nové.

Ředitel kabinetu eurokomisařky Adiny Valean Filip Alexandru Negreanu-Arboreanu potvrdil, že vysokorychlostní tratě a ERTMS jsou alfou a omegou pro EU a mají plnou podporu eurokomisařky o čemž vypovídají i veškeré investice realizované v tomto sektoru. TEN-T je jednoznačně příkladem, jak to má vypadat, není cílem spojovat jen hlavní města, ale aglomerace a hledat přeshraniční spojení mezi státy. „Trend investicí do železnice neustále narůstá, momentálně jsme na nejvyšších částkách. TEN-T je důležité v tom, že zohledňuje potřeby celé Evropy, nejen jednotlivých států,“ potvrdil ředitel kabinetu eurokomisařky.

Casimiro Iglesias Pérez, generální ředitel pro železnice, španělské ministerstvo dopravy, mobility a městské agendy řekl, že „kostrou evropského systému dopravy budou vysokorychlostní tratě. Je ale nutné zdůraznit i to, že budoucností je jednoznačně multimodalita“. Jedná se podle něj o další sektor, který má obrovskou podporu. 

„Pokud lidem nabídnete rychlé, komfortní spojení, potom budou měnit způsob své dopravy,“ konstatoval, Michael Peterson, CEO DB Fernverkehr.

Českou republiku na jednání zastupovala Správa železnic, která je členem CER. Generální ředitel SŽ Svoboda je dokonce členem Řídícího výboru CER, tzv. CER management comitee, který vydává doporučení valnému shromáždění. Skládá se z předsedy CER, čtyř místopředsedů a dalších členů volených valnou hromadou. Přidružení členové jsou generální ředitelé členských společností CER, kteří jsou voleni jako členové řídicího výboru UIC Europe.

Tagy