EU version

Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Kdy se u nás dočkáme prvních vysokorychlostních tratí?

Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Kdy se u nás dočkáme prvních vysokorychlostních tratí?
foto: Peter Leigh / Flickr/High-speed rail
16 / 01 / 2024

V zahraničí standard, u nás vize několikaleté budoucnosti. Vysokorychlostní tratě, které protnou Českou republiku všemi směry, by se měly začít stavět v roce 2026. První úsek je plánován z Brna na Šakvice a Rakvice s provozní rychlostí až 320 kilometrů za hodinu.

Podle aktuálních plánů by se již za dva roky měl začít realizovat první čtyřicetikilometrový úsek vysokorychlostní tratě z Brna do Rakvic. Trať bude sloužit především pro vnitrostátní a mezinárodní spoje. Po dokončení, které se předpokládá v roce 2030, se výrazně zvýší kapacita silně vytíženého úseku na tranzitním koridoru z Prahy do Břeclavi. Nasazena budou Pendolína a RailJety s maximální rychlostí kolem 230 kilometrů za hodinu.

V plánu jsou i další úseky, které spojí českou metropoli s Brnem, Ostravou nebo Ústím nad Labem. Smyslem vybudování vysokorychlostní sítě je výrazné zkrácení jízdních dob. Projektanti plánují například mezi Prahou a Brnem cestovní dobu kolem jedné hodiny, z Prahy do Ústí nad Labem pak necelou půl hodinu. Výrazné zkrácení pocítí také cestující z Mostu, Loun, Hradce Králové nebo Pardubic, kde se výhledově počítá s vybudováním vysokorychlostní tratě Poohří, Východní Čechy a Podkrkonoší.

Hlavní železniční tah mezi Prahou a Brnem bude rozdělen celkem na pět úseků, pokud vezmeme v potaz i VRT přímo v hlavním městě. Jedná se o úseky VRT Vysočina I, Vysočina II, Střední Čechy, VRT Polabí a VRT Praha. Ve Středních Čechách se předpokládá zahájení výstavby v roce 2028, s ukončením o čtyři roky později. Kompletně vybavená trať střídavou napájecí soustavou a evropským zabezpečovacím systémem ETCS, by dle webu Správy železnic měla být uvedena do provozu v roce 2034.

Na stovky připomínek naráží vysokorychlostní trať z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Úsek z Litoměřic do Ústí nad Labem stále nemá jasnou podobu. Správa železnic pracuje na plánu pro úsek železniční trati mezi Prahou a Drážďany, konkrétně na části od Prahy po sjezd Lovosice. Taktéž se věnuje projektování české části přeshraničního Krušnohorského tunelu.

Zdroj: Správa železnic, Dopravní noviny

Tagy