EU version

Boj s vozovou krizí: Hlavní cíle odstavného nádraží Praha JIH, další plánované investice ČD

Boj s vozovou krizí: Hlavní cíle odstavného nádraží Praha JIH, další plánované investice ČD
foto: Archiv/Boj s vozovou krizí: Hlavní cíle odstavného nádraží Praha JIH, další plánované investice ČD
25 / 04 / 2023

Dopady covidu a války na Ukrajině se velmi reálně odráží v mnoha odvětvích, včetně oprav a výroby vozidel, kde se projevují zejména na výrazném zpoždění smluvních dodávek od externích firem. Jak České dráhy bojují s vozovou krizí? Plány se týkají i odstaveného nádraží Praha JIH. Mezi plánované investice patří nákup nových vozů nebo třeba výstavba nové čtyřkolejné haly.

Vozová krize Českých drah. Nedodržení řádného řazení má větší množství příčin. Jaké jsou nejčastější důvody?

  • nedodržování termínů externích dodavatelů při periodicikých opravách vozů, termíny jsou překračovány v délce desítek dní, nezřídka zdržení pokračuje 100 dní,
  • zpoždění v dodávce nových vozidel (opět v řádu měsíců), se kterými ČD v provozu již počítali. Zároveň to způsobuje dřívější odstavení náhradních vozidel, která nasazují místo nedodaných vlaků, na povinné revize,
  • odstavení u vozidel k modernizaci a vybavení zabezpečovacím systémem ETCS (povinné od 1. 1. 2025, do té doby je nutné vybavit více než 400 vozidel tímto systémem) nebo moderním systémem blokování dveří SSOD/LAT,
  • velký počet reklamací a garančních oprav u nových i opravených vozidel z dílen
  • velký počet neplánovaných oprav a násilných poškození vozidel, např. v důsledku nehod na přejezdech, pádu stromu, vandalismu
  • podstav zaměstnanců údržby a provozu - nedostatek zejména mechaniků, elektromechaniků, elektroniků, posunovačů a vozmistrů; důsledkem je prodloužení opravných dob
  • sekundárně to vše vede k vyššímu proběhu zatím provozuschopných vozidel. Více vozů tedy musí odstavovat dříve, než byl plán. To opět dále snižuje disponibilní počet provozních vozů a neumožňuje dodržovat plánované řazení vlaků.

Co tedy pro zlepšení České dráhy dělají?

ČD trvale pořizují a pronajímají další nová i použitá vozidla do systému dálkové dopravy tak, aby překonali krátkodobý nedostatek vozidel - například pronájem Vectronů, nasazení vozů partnerských dopravců, například slovenského národního dopravce ZSSK, odkup vozidel ze zahraničí, nákupy nových InterJetů (10 souprav po 5 vozech v provozu od 2022) a ComfortJetů (20 souprav po 9 vozech s postupným nasazením od roku 2024) atd.

Dále masivně investují do pořízení nových vozidel v regionální dopravě. Aktuálně probíhá nákup a nasazení elektrických jednotek RegioPanter (v realizaci je dodávka 110 ks) a motorových jednotek RegioFox (závazně objednáno již 76 ks) - jen v letošním roce ČD investují do obnovy vozidel 11,5 miliard Kč.

Operativně přesunují dálkové vozy v rámci České republiky podle očekávané poptávky. Zeslabují vlaky s menší poptávkou a kapacitně v rámci možností posilujeme vlaky s vysokou poptávku. Navíc intenzivně jednají s ostatními dopravci a majiteli vozidel vozové výpomoci ve snaze alespoň dočasně získat do systému další vozy.

Realizují také intenzivní nábor zaměstnanců pro údržbové a provozní profese, upravují náborovou motivaci a zjednodušují nástupní proces. Nabízí zajímavé pracovní uplatnění. Každý se může zapojit do konkrétní pomoci v této dočasné vozidlové krizi, volných míst v údržbě vozidel i provozních profesích je po celé České republice dostatek.

Důležitá je také prevence. ČD vyzývají veřejnost k uvážlivému chování na železnici, zejména pak na železničních přejezdech, kde z viny řidičů stále dochází ke zbytečným nehodám vedoucím nejen k újmám na zdraví, ale také k poškození a odstavení vozidel

V Oblastních centrech údržby provádí některé opravy vyšších stupňů. S ambicí rozvíjet kvalifikované práce a údržbu vyšších stupňů, a to zejména u nově pořízených vozidel a u těch vozidel u kterých mají velké počty. Významnou roli při naplnění cíle budou hrát nově utvářená Kompetenční centra, například v Liberci pro vozidla Stadler, v Praze-Vršovicích pro elektrické lokomotivy Vectron. Významnou rolí by měla mít dceřiná firma DPOV. Tento záměr podpoří investicemi do servisní základny

Nechybí ani využívání 3D tisku a dalších moderních technologií.

Technické parametry odstavné nádraží Praha JIH

Celková délka kolejiště včetně traťové koleje je 45 590 m, samotná délka traťové koleje je 1017 m. Počet jednoduchých výhybek je 177 ks, křižovatkových výhybek je 19 ks. Délka zatrolejovaných kolejí je 29 619 m. Na nádraží se nachází 4 mosty. Proudová soustava: stejnoměrná 3000 V.

Hlavní cíle Nádraží Praha JIH

Cíle se týkají jak dálkové, tak regionální dopravy. A to zajištěním dálkové dopravy na linkách Ex1, Ex2, Ex3, Ex5, Ex7. Dále zajištěním regionální dopravy na elektrizovaných tratích v rámci hlavního města Prahy, Středočeského kraje závaznosti na kraje Královéhradecký, Pardubický a Ústecký.

Mezi údržby, které nádraží zabezpečuje patří např. obnovu jízdního profilu dvojkolí a brzdových kotoučů na podúrovňovém soustruhu, vážení kolejových vozidel a seřízení nápravových tlaků, kontrolu stavu tlakové a elektropneumatické brzdy, měření přetlaku brzdových destiček na zařízení Hakan, seřizování sběrače kolejových vozidel na zkušebním stavu a to včetně příčné tuhosti, opravy klimatizací ŽKV včetně odsávání a plnění, odzkoušení střídavých elektromotorů pomocí frekvenčního měniče, online helpdesk pro strojvedoucí jednotek 471 se vzdálenou palubní diagnostiku, defektoskopii včetně jízdních ploch dvojkolí na zařízení BIP a defektoskopii dutých náprav, ověřování funkce naklápěcí ho systému Pendolina, lepení skel ŽKV, včetně jednotek RailJet, Pendolino a lokomotiv Vectron, na certifikovaném pracovišti nebo opravy vlakových toalet pro české dráhy i externí zákazníky.

Plánované investice

Odstavné nádraží Praha JIH - výstavba nové čtyřkolejné haly, zdvojkolejnění vjezdu, vybudování odstavných kolejí a odjezdového a středového kolejiště, celková rekonstrukce zabezpečovacího zařízení.

Praha-Vršovice - rozšíření odstavných kolejí, stavební úpravy vjezdu, modernizace opravárenské haly pro revize lokomotivy Vectron.

Pořizování nových technologií nutných pro opravy a údržbu moderních ŽKV. Z těch nejdůležitějších lze zmínit modernizaci technologie myčky na odstaveném nádraží Praha JIH, pořízení dvou soustruhu pro reprofilaci dvojkolí v SÚ. Stavební investice v souvislosti s vozidly s hybridním druhem pohonu.

Nové vlaky ve výrobě

RegioPanter dvouvozový - elektrická jednotka řady 650.2: objednáno 50 jednotek v hodnotě 5,8 miliard Kč, dodáno 29 jednotek, v letošním roce další do kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje

RegioPanter třívozový - elektrická jednotka řady 640.2: objednáno 60 jednotek v hodnotě 9,6 miliard Kč. Dodávky budou zahájeny letos do Olomouckého a Moravskoslezského kraje

RegioFox - motorová jednotka řady 847: aktuálně objednáno 76 jednotek v hodnotě necelých 7 miliard Kč. Zahájeno testování a schvalování jednotek, předpokládané uvedení do provozu ve druhém pololetí 2023. Jednotky budou dodány do hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Pardubického kraje a Kraje Vysočina, následně do Královéhradeckého a Plzeňského kraje.

ComortJet - netradiční jednotky pro dálkovou dopravu: 180 vozu sestavených do 20 ucelených jednotek po 9 vozech v hodnotě 12,5 miliard Kč, nasazení v letech 2024 až 2026. Výroba probíhá ve Vídni a v Ostravě. Letos začne testování a schválení vlaků. Jednotky jsou určeny pro linky Praha - Berlín - Hamburk, Praha - Vídeň - Graz, Praha - Bratislava - Budapešť.

Lokomotivy Siemens Vectron pro 230 km/h: 50 lokomotiv, dodávky od roku 2025, provoz v rámci celé střední Evropy.

Probíhající tendry (vyhlášené koncem roku 2022 / začátkem 2023)

EMU 350 - rychlíková elektrická jednotka: rámcová smlouva na 60 vlaků včetně full service a sady náhradních dílů - odhadovaná cena 32 mld. Kč, plánované dodávky od roku 2025. Rychlost 200 km/h (možnost využít tratě budované nebo modernizované na rychlost 200 km/h a více).

EMU 400 - příměstské jednotka pro Prahu: rámcová smlouva na 90 vlaku včetně full service a sady náhradních dílů - odhadovaná cena 42 mld. Kč, dodávky od roku 2027, doplnění a později náhrada jednotek CityElefant.

BEMU 140 AC–DC – duální (baterie + elektrická trakce) regionální jednotka: 15 jednotek pro Moravskoslezský kraj včetně servisu a náhradních dílů s předpokládanou cenu 3,4 mld. Kč, dodávka v roce 2025.

EMU 140 - regionální elektrické jednotky: rámcová smlouva na 47 vlaků včetně full service a sady náhradních dílů - odhadovaná cena 8,4 mld. Kč.

Součet odhadované rámcové investice zahrnující vozidla, sadu náhradních dílů výměnného systému a údržbu soutěžených zakázek cca 86 mld. Kč – objem bude čerpán podle skutečné potřeby vozidel.

Pronájem

ČD naplňují rámcovou smlouvu na pronájem až 50 ks lokomotiv Siemens Vectron od leasingové společnosti RSL, aktuálně mají v nájmu 16 lokomotiv (+ 10 dalších od ELL pronajatých již dříve), letos bude pronajato dalších 12 a v roce 2024 zbývající 22 lokomotiv do naplnění rámcové dohody.

Nákup z druhé ruky

ČD také realizují nákupy použitých kvalitních vozidel v segmentech, kde současný trh nenabízí alternativní výrobky, například malé motorové vozy - nákupu vozů RS1 jako náhrady motorových vozů 810 a jednotek 814 nebo v oblasti, kde efektivně doplnění stávající park, například osobní vozy pro dálkovou dopravu.

Zdroj: České dráhy

Tagy