EU version

Bezpečnosť na prvom mieste: Modernizované výhybky zabezpečujú plynulý železničný pohyb

Bezpečnosť na prvom mieste: Modernizované výhybky zabezpečujú plynulý železničný pohyb
foto: pavelba / Pixabay/Koleje
09 / 02 / 2024

Údržba a opravy železničných tratí sa rokmi stále zhoršuje. Slovensko nevyčlenilo zo Štátneho rozpočtu dostatočný obnos peňazí na rozsah potrebných výkonov a to najmä v oblasti líniových opravných prác. Ale aj napriek tomu sa podarilo opraviť výhybky v Tvrdošovciach na trati medzi Bratislavou a Štúrovom.

Problémy sa začali hromadiť, koľajová a cestná mechanizácia bola a aj je fyzicky aj morálne zastaralá. Taktiež nie je tajomstvom, že železničnom sektore ubúdala a aj naďalej ubúda kvalifikovaná pracovná sila. Taktiež zamestnancom železníc chýba moderná malá mechanizácia.

Preto je veľkým potešením, že sa napriek zlým okolnostiam podarilo zrealizovať niekoľko potrebných projektov. Jeden z nich bol aj oprava koľajového lôžka výhybiek na koľaji č. 1 bratislavského zhlavia v ŽST Tvrdošovce na trati medzi Bratislavou hlavnou stanicou a Štúrovom.

hpgruesen / Pixabay

Vlakové výhybky sú dôležitou súčasťou železničných koľají. Ide o zariadenia, ktoré umožňujú prechádzať vlakom z jednej koľajnice na druhú, a tým zabezpečujú plynulý pohyb na železnici. A na trati Bratislava – Štúrovo bola oprava výhybiek potrebná. Výhybky patria medzi najdôležitejšie časti železničného zvršku. Od konštrukcie a zabezpečenia závisí do značnej miery rýchlosť, plynulosť a bezpečnosť vlakovej dopravy.

Celá stavba bola realizovaná hospodárskym spôsobom zamestnancami v Nových Zámkoch. Spolupracovali aj s výkonnými pracoviskami odvetvia OZT a elektrotechniky. Nové Zámky a Bratislava mali na starosti koľajovú a cestnú mechanizáciu.

Čo bolo potrebné urobiť?

Bolo potrebné vytrhnúť staré výhybky a prípojné polia, taktiež odstrániť staré koľajové lôžka. Musela prebehnúť aj výmena podvalov, výmena oceľových výhybkových súčiastok, či úprava geometrickej polohy koľaje. V rámci opravy sa robila pokládka regenerovaných teda upravených výhybiek a  doplnenie koľajových lôžok. Stavba začala v roku 2022 a voľne pokračovala v roku 2023, kde sa realizovala oprava na koľaji č. 2. Touto opravou dosiahli ŽST Tvrdošovce požadovanú úroveň bezpečnosti a kvality.

A aké vlastne druhy výhybiek poznáme?

Existuje niekoľko druhov vlakových výhybiek, každý s určitými vlastnosťami a vhodný na konkrétne účely v železničnej infraštruktúre. Symetrické výhybky umožňujú prejazd z jednej koľaje na druhú v rovnakom uhle. Oba jazyky sú rovnako dlhé a majú rovnaký uhol od hlavnej koľaje. Asymetrické umožňujú prejazd z jednej koľaje na druhú s rôznym uhlom a dĺžkou jazykov. Tento typ výhybky môže byť využívaný na uľahčenie rýchlych prejazdov alebo pri obmedzení miesta na koľajniciach.

Odbočovacie dávajú možnosť vlaku odbočiť do vedľajšej koľaje s väčším uhlom ako tie symetrické. Tento typ výhybky sa často využíva na staniciach alebo v depách. Krížové umožňujú kríženie dvoch koľají. Vlak môže prejsť z jednej koľaje na druhú a zároveň krížiť koľaje s minimálnym ovplyvnením ostatných trás. Prejazdové sú navrhnuté tak, aby vlak mohol prejsť z jednej koľaje na druhú, čím umožňuje prejazd na inú koľaj na úrovni železničnej trate.

pavelba / Pixabay

Návestné sú spojené s návestným zariadením, čo umožňuje automatické ovládanie, ktoré zaisťuje správnu polohu výhybky v súlade s aktuálnym riadením prevádzky. Každý z týchto typov výhybiek má svoje vlastné špecifické využitie v závislosti od požiadaviek trate a prevádzkových podmienok. Výber správneho typu výhybky je kľúčový pre bezpečnú a efektívnu prevádzku železnice.

Tagy