EU version

AŽD má v Česku monopol na zavedení ETCS. Společnosti chybí odborníci, projekt ETCS je ve skluzu a hrozí finanční sankce z EU

AŽD má v Česku monopol na zavedení ETCS. Společnosti chybí odborníci, projekt ETCS je ve skluzu a hrozí finanční sankce z EU
foto: Archives/Železnice
09 / 05 / 2021

Zavedení systému ETCS v České republice je komplikované především díky monopolizaci jeho zavádění společností AŽD. Jak ale tato společnost monopol získala?

SŽDC a ohledem na tehdejší situaci a v kontextu v návaznosti na trendy evropské železniční dopravy a její bezpečnosti poptalo před mnoha lety v minulosti u společnosti AŽD vybavení infrastruktury zabezpečovacím systémem. SŽDC v rámci dobrých obchodních vztahů nevěnovalo zvláštní pozornost jednomu bodu vzájemné smlouvy, který se týkal vlastnictví rozhraní mezi jednotlivými částmi zabezpečovacího zařízení.

V praxi to tedy vypadá tak, že SŽDC zaplatilo za zavedení systému, nevlastní však komunikační rozhraní mezi jednotlivými jeho prvky ani mezi ucelenými celky navzájem. Zařízení tak nemůže propojovat. Přístupové údaje má však jen společnost AŽD, která tímto způsobem může ovlivňovat kdo z nových dodavatelů v oblasti zabezpečovacího systému má nebo nemá na železniční infrastrukturu přístup.

Dalším obrovským rizikem je bezpečnost. Současná situace vedla až k tomu, že na české infrastruktuře jsou stavědla ve zkušebním provozu několik let. Zabezpečovací okomunikace mezi infrastrukturou a mobilní částí ETCS vybavenými železničními vozy stále není v plnohodnotně funkčním stavu. Spustit ETCS naplno bez národního systému si totiž dnes jen tak někdo netroufne.

Jak je možné, že SŽDC zaplatilo AŽD za zavedení systému, který není dodnes plně funkční a dokonce může být bezpečnostním rizikem? Podle informací od zdroje redakce se společnost AŽD dostala do vážné krize v oblasti vývoje. AŽD nemá lidi, kteří by mohli projekt ETCS dále posunout. Společnost AŽD tak drží v šachu i sama sebe. Díky tomu, že jen AŽD má přístup k rozhraní, tak jen AŽD může v zavedení systému ETCS pokračovat.

Trh pro zavádění ETCS však není otevřen jiným firmám, protože společnost AŽD vlastní rozhraní, a tak má plně pod kontrolou, zda propojí zabezpečovací zařízení další společnosti nebo ne. Rozhraní totiž nemusí dát nikomu jinému k dispozici.

Jak je možné, že v ČR má monopol na ETCS jen jedna společnost? V Německu existují minimálně 2 firmy, které jsou systémové schváleny a mají homologaci pracovat s ETCS. Podobný případ je i na Slovensku, kde v této oblasti vedle AŽD působí například firma Siemens nebo Thales.

Problémem je i to, že každé drážní vozidlo, které má mít přístup k infrastruktuře by mělo být kompatibilní s ETCS systémem. Opět narážíme na situaci, že konfigurační rozhraní příslušné verze vlastní AŽD. Je chybou, že u takového sytému, který má být primárně interoperabilní takový požadavek vůbec je. Lze tak regulovat přístup drážních vozidel na infrastrukturu.

Tagy