EU version

Afghánistán se otevírá světu: Buduje železnici dlouhou 5000 kilometrů

Afghánistán se otevírá světu: Buduje železnici dlouhou 5000 kilometrů
foto: Pixabay.com / free for commercial use //Afghánistán
07 / 06 / 2024

Afghánistán plánuje rozsáhlou železniční síť, která propojí zemi s klíčovými přístavy a sousedními státy. Má také potenciál přinést zásadní změny afghánské ekonomice.

Redakce RT tentokrát zabrousila doprosťřed asijského regionu a prozkoumala tamější železniční infrastrukturu. Afghánský železniční úřad (ARA) totiž představil ambiciózní projekt na vytvoření národní železniční sítě o délce 5 040 km, která má zahrnovat čtyři hlavní koridory. Po dokončení této sítě bude Afghánistán propojen s významnými námořními přístavy a všemi šesti sousedními státy, čímž se otevře přístup k zemím jižní a střední Asie, Evropy a Středního východu. Klíčovými přístavy budou íránský Čáhbahár a Bandar Abbás, pákistánské Karáčí a Gwádar.

Cíle a význam projektu

Redakci RT samožřejmě zajímalo, co je cílem projektu. Jde hlavně o usnadnění těžby a exportu nerostných surovin na regionální a mezinárodní trhy. Kromě toho má projekt přispět k udržitelnému rozvoji hospodářství, zlepšení bezpečnosti, vytváření pracovních míst a zajištění přístupu na globální trhy. V současnosti má Afghánistán 227 km provozovaných železničních tratí, které se nacházejí na severní hranici země. Tyto tratě zahrnují spojení z města Hairatan do Mazár-e Šaríf, z města Akina do Andkhoy, z turkmenské hranice do Torgundi s plánovaným pokračováním do Herát a z íránského města Khaf do Herát.

Budoucí plány a rozvoj

V období od 21. března 2022 do 21. března 2023 bylo po afghánských tratích přepraveno 5,2 milionu tun nákladu, což představuje 20% nárůst oproti předchozímu roku. Přestože osobní železniční doprava v zemi zatím neexistuje, v nadcházejících letech se s ní počítá. Pro 3 333 km plánovaných tratí již byly vypracovány předběžné studie proveditelnosti.

A a jaký je plán? Mezi nejbližší plánované projekty patří výstavba trati z města Spin Boldak do Kandaháru, z města Torkhamu do Džalálábádu a dále do Kábulu, a trať propojující města Mazár-e Šaríf a Herát. Význam rozvoje železniční dopravy potvrzuje i podpis třístranné dohody o výstavbě trati Uzbekistán–Afghánistán–Pákistán v rámci projektu Afghan Trans v červenci 2023 a dohoda o vytvoření nového ekonomického železničního koridoru mezi Afghánistánem, Čínou, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem v září 2022.

Školení a mezinárodní spolupráce

Zajímavé také je, že Afghánistán aktivně investuje do školení specialistů pro své železnice. Například v Turkmenistánu probíhají krátkodobé kurzy pro afghánské železniční specialisty. V září 2022 přijel do Afghánistánu první komerční nákladní vlak z Číny, který projel přes Kyrgyzstán a Uzbekistán až do pohraniční stanice Hairatan. K slavnostnímu zahájení komerční nákladní dopravy mezi Íránem a Afghánistánem (Khaf-Herát) došlo v červenci 2023.

Výhody pro afghánskou ekonomiku

Vybudování této rozsáhlé železniční sítě má potenciál přinést zásadní změny afghánské ekonomice. Kromě usnadnění těžby a exportu nerostných surovin projekt také slibuje zvýšení bezpečnosti, vytvoření pracovních míst a zajištění dlouhodobého ekonomického rozvoje. Přístup na regionální a globální trhy by mohl znamenat nový začátek pro Afghánistán a posílit jeho postavení v mezinárodním obchodu.

Afghánistán se prostřednictvím tohoto ambiciózního železničního projektu snaží propojit s okolním světem a otevřít nové cesty pro ekonomický rozvoj. S podporou mezinárodních partnerů a investic do infrastruktury má země šanci zlepšit svou hospodářskou situaci a posílit své místo na globálním trhu. Tento projekt není jen o infrastruktuře, ale také o naději na lepší budoucnost pro celý Afghánistán.

Zdroj: Cargovák 

Tagy