EU version

Najväčšia železničná konferencia na Slovensku: ZSSK CARGO usporiadalo tradičný Obchodný rok

Najväčšia železničná konferencia na Slovensku: ZSSK CARGO usporiadalo tradičný Obchodný rok
foto: Redakcia RAILTARGET/Najväčšia železničná konferencia na Slovensku: ZSSK CARGO usporiadalo tradičný Obchodný rok
20 / 10 / 2023

ZSSK CARGO vo štvrtok 19. októbra organizovalo svoju tradičnú konferenciu s názvom Obchodný rok 2024. Konferencie sa zúčastnilo vedenie slovenského nákladného národného dopravcu a špičky slovenského a českého železničného sektora.

Na začiatku konferencie vystúpil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK CARGO, Roman Gono. Krátko zhodnotil rok 2023 z pohľadu nákladnej železnice a jej trendov. Na Romana Gona nadväzovali ďalší rečníci.

Medzi diskutované témy patril napríklad očakávaný vývoj ekonomiky v rokoch 2024-2025, o ktorom hovoril Miroslav Gavura z Národnej banky Slovenska. Michal Kubíček zo ŽSR hovoril o téme obmedzenia na železničnej infraštruktúre v správe ŽSR v roku 2023-2024. Podpredseda predstavenstva, riaditeľ úseku obchodu, Jaroslav Daniška a Miroslav Ľupták, člen dozornej rady ZSSK CARGO, sa vo svojom príspevku venovali obchodným zámerom ZSSK CARGO pre rok 2024.

Tagy