EU version

Živě z Innotrans 2022: Summit lídrů železniční dopravy 2022 – Průkopnické způsoby dopravy

Živě z Innotrans 2022: Summit lídrů železniční dopravy 2022 – Průkopnické způsoby dopravy
foto: Z. Lola/Rail Leader's Summit 2022 - Pioneering transport
20 / 09 / 2022

Redakce RAILTARGET Vám přináší další živé zpravodajství z veletrhu InnoTrans 2022 (20.-23.9.2022)! Tentokrát z eventu Deutsche Bahn Summit lídrů železniční dopravy 2022 – Průkopnické způsoby dopravy. Vítejte!

16:00 Začátek eventu. Budeme se bavit na téma železnice a její úloha v dnešním světe plném výzev, ať je to klimatická změna nebo krize na Ukrajině.

16:10 Slovo si bere eurokomisařka pro dopravu Adina Valean. Železniční sektor ukázal velkou odolnost v posledních letech v souvislosti s pandemií COVID-19. A železnice by měla být první volbou pro osobní i nákladní dopravu. Proto nás čeká výzva – mít kvalitní infrastrukturu a služby. Musíme přijít na řešení, jak jednoduše implementovat nové technologie. Zejména musíme pracovat na interoperabilitě, navýšení kapacity tratí a lepšímu řízení provozu. Dalším tématem je přeshraniční doprava a s tím související implementace ERTMS. Bude také potřeba zavést kvalitní datová spojení pro digitalizaci železnice.

16:15 Volker Wissing, německý ministr digitalizace a dopravy, následuje se svým příspěvkem. Je rád, že se počet cestujících na železnici zvyšuje, ale zároveň je potřeba využívat alternativní pohony. Zároveň se také občas stává, že vlaky jsou přeplněné a lidé se pak vrací k silnici. Proto je nutné pracovat na atraktivitě železnice pro cestující. Pomoci by mohla digitalizace železnice, která přinese vyšší kapacitu tratí, lepší komfort cestování atp. Mobilita dnes opouští národní úroveň a měla by se posunout do plně mezinárodní sféry. Státy však musí do železnice investovat, ale je to velmi dobrá investice, protože pomůže s plněním cílů Green Dealu. Do budoucna plánujeme kompletní rekonstrukce koridorů, kdy dojde k uzavření celé trati – bude to lepší než modernizovat po jednotlivých komponentech. Díky tomu se bude moci zlepšit i regionální doprava, kterou budou lidé více využívat. Také chceme přejít na systém ETCS na naší železnici. I proto vláda zajistila finance pro tento velký projekt a možná to budeme schopni stihnout k roku 2035. Chceme také přejít na DAC v rámci digitalizaci železnice. Zajistí rychlejší sestavení vlaků, které budou připraveny během několika chvilek k jízdě. Také budou mít stabilní datový tok mezi vagony spolu s tím elektrickým. Ale hlavně navýší konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční. Budeme mít vyšší kapacitu na tratích nebo přesnější a lepší jízdní řády, tedy celkově lepší plánování železniční dopravy. S tím nám pomůže právě digitalizace železnice a docílíme synchronizace jízdních řádů v celém Německu. Do budoucna by se tak daly synchronizovat jízdní řády na celoevropské úrovni.

Velkým tématem jsou i stoupající ceny energií, které nejsou pro železniční dopravce příznivé. Proto chystáme různé balíčky a speciální jízdné. Úspěch 9 eurové jízdenky je nesporný – během několika dní se počet cestujících na železnici zvedl o 25%. To ukazuje, že vlaková doprava je silná a dokáže spoustu věcí v těchto těžkých časech.

16:35 K mikrofonu jde Alexander Kamyshin, šéf Ukrajinských železnic, aby řekl několik slov. Železnice je životní tepna pro ukrajinský lid a je to páteř ekonomiky v době míru a bezpečnosti v době válce. Chceme být transparentní o tom, co se na Ukrajině děje. Dnes jsme podepsali smlouvu s Deutsche Bahn o podpoře na obnovu železniční infrastrukturu. A chceme vést příkladem. Stále udržujeme svoji společnost v chodu i v době války. Nikdy nepřestáváme. Prezident Zelenskyj je vůdce, který vede Ukrajinu svým příkladem. A chceme se přidat do Evropy, máme třetí největší železnici na evropském kontinentě. Máme co nabídnout a věříme, že se dostaneme do Evropské unie.

16:40 Teď nás čeká panelová diskuze – Richard Lutz, šéf DB, Wolker Wissing, německý ministr digitalizace a dopravy, a Henrik Hololei, generální ředitel DG MOVE. R. Lutz navazuje na předchozí příspěvek a říká, že boj Ukrajiny je i náš boj. Boj za demokracii, protože to je směr, jakým se Ukrajina rozhodla vydat. Díky tomu se také semkla evropská komunita. Stojíme s Ukrajinou!

A v čem tedy tkví síla železnice? Je to rozhodně nejekologičtější způsob dopravy pro lidi i náklad. Jsme také integrální ohledně bezpečnosti lidí. Podívejte se na Ukrajinu. Jejich železnice i v době války drží zemi v chodu za cenu nebezpečí ztráty života. Proto si zasluhují obrovský respekt.

Pokračovat bude H. Hololei. Budeme i nadále podporovat Ukrajinu v jejich boji proti zlému agresorovi. A budeme chtít, aby se Ukrajina přidala do evropského společenství. V tomto boji ji pomáhá železnice – je to životní tepna Ukrajiny. A jaký je úkol evropské železnice? Myslet evropsky! Problém evropské železnice je, že myslí lokálně, regionálně a národně ač roste poměr mezinárodní dopravy. Chceme, aby se projekt Single European Railway Area stal realitou, protože nepotřebujeme přes 27 hráčů, ale jen jednoho.

Ministr Wissing vidí budoucnost v interoperabilitě, která pomůže se zefektivněním provozu na železnici. Také musíme více propojit všechny druhy dopravu a proto musíme železnici digitalizovat a standardizovat. Momentálně pracujeme na digitalizaci systému vydávání lístků, aby byl jednoduchý a přístupný lidem. Také aby generoval data, která jdou následně použít ke zlepšení služeb.

H. Hololei s tím plně souhlasí a také vidí budoucnost železnice v digitalizaci. Musíme učinit skok a posunout se dál. Jedním z nástrojů pro tento skok je DAC. Potom musím zapojit satelitní komunikaci a plně využívat 5G v komunikaci na železnici. A hlavně musíme přilákat mladé lidi k vlakům, což dokážeme právě skrze digitalizace železnice. Proto je nesmírně důležitá pro budoucnost.

Pokračuje R. Lutz a také souhlasí s ostatními řečníky. Potřebujeme přilákat k železnici nastupující mladé generace, která hledá společnosti nabízející budoucnost. Které se zasazují o to, aby naše planeta byla do budoucna obyvatelná. Tito mladí lidé můžou přinést na železnici spoustu energie a zevnitř ji zvednout. Je potřeba myslet dlouhodobě a budovat, ne se soustředit na krátkodobá řešení, proto je digitalizace železnice opravdu důležitá. Ta také pomůže k renesanci železnice, nesmíme lpět na minulosti a implementovat nové technologie.

H. Hololei navazuje na R. Lutze a ukazuje na důležitost SERA kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Sjednocená evropská železnice bude odolná vůči takovým útokům. Je jasné, že se do budoucna bude muset evropská železnice sjednotit, teď už se to děje například v Pobaltí. Je to zkrátka potřeba pro jednodušší převoz komodit napříč Evropou, třeba právě obilí z Ukrajiny.

R. Lutz zůstává u tématu Ukrajiny. Ta už buduje novou infrastrukturu, která se může napojit na evropskou síť. Proto musíme Ukrajině pomoct a postupně budovat tato železniční spojení. A můžu říct, že jim to jde rychle!

Slova se opět uchopil ministr Wissing. Musíme vyřešit otázku energetické krize a kdybychom se na evropské úrovni spojili, tak věřím, že bychom tento problém vyřešili. S tím pomůže digitalizace železnice a interoperabilita. Potřebujeme inovace a nové technologie pro budování lepší budoucnosti. Je potřeba být optimistický a spolupracovat mezi sebou. 

17:05 A následuje další panelová diskuze! Daniela Gerd tom Markotten, členka představenstva DB pro digitalizaci a technologii, Carole Desnost, ředitelka technologií SNFC, Katsumi Ise, výkonný viceprezident East Japan Railway Company, a Brian P. Kelly, výkonný ředitel California High-Speed Rail Authority.

Začíná D. Gerd – musíme naslouchat svým zákazníkům a nabídnout jim atraktivní způsob cestování. Němečtí cestující chtějí být stále online a proto musíme digitalizovat železnici. Jedním z úkolů je zavést na železnici plně síť 5G. Také chceme ekologickou železnici a rádi bychom implementovali vlaky H2 od společnosti SIEMENS.

Pokračuje K. Itse. Chce představit specifické technologie týkající se digitalizace železnice. Například SmartEye pro správu železniční infrastruktury – sbírá data o trati, po které jede vlak Shinkansen. Také spolupracujeme s různými start-upy a začali jsme používat drony, protože ulehčují práci ohledně oprav železnice.

C. Desnost ocenila předchozí diskuzní příspěvky. Potvrzuje, že potřeby zákazníka jsou velmi důležité a také že se se velmi často mění. SNCF se také snaží pracovat na uhlíkově neutrální železnici, ale je potřeba tento proces značně urychlit a také zajistit finance pro tento proces. S tím také souvisí navýšení kapacity vlaků v osobní dopravě, aby se staly pro cestující skutečně atraktivní. Velký posun se nám povedl ve zkracování vzdáleností. Musíme ovšem také snížit ceny jízdného, aby se nerozhodli využít auto raději než vlak. Abychom toho dosáhli, tak se snažíme vytvořit nový druh vlaku pro regiony, které jsou menší a uhlíkově neutrální.

Ke slovu se dostává B. P. Kelly. Projekt vysokorychlostní železnice Kalifornii opravdu mění. Hlavně co se týče vzdáleností. Běžnou železnici se z jednoho konce státu na druhý dostanete za více než 12 hodin. Vysokorychlostní železnice toto však změní a momentálně budujeme téměř 200 mil vysokorychlostní železnice v Central Valley. Financování je ale náročné, podařilo se nám naštěstí peníze sehnat na federální i státní úrovni. Vysokorychlostní železnice tyto investice rychle vrátí, protože pozvedne kalifornskou ekonomiku, která je už dnes pátá největší na světe.

A co vodík? K. Itse představuje projekt vodíkového vlaku pro osobní dopravu HYBARI. Testy probíhají již od letošního března. JR EAST na projektu spolupracuje se společnostmi Hiachi (zajišťuje hybridní motory) a TOYOTA (zajišťuje palivové články).

Navazuje D. Gerd, která vyzdvihuje sílu spolupráce, protože značně urychluje vývoj nových technologií a řešení problémů. Proto bychom měli spojit síly a spolupracovat na implementaci DAC a 5G pro železnici. Zajímavé taká bude autonomní řízení nejen vlaků, ale také v městské hromadné dopravě. To je další z projektů, na kterých bychom měli spolupracovat. C. Desnost tento názor kvituje, protože spolupráce na železnici nás posune všechny dopředu.

18:00 Konec eventu! Budeme se těšit u dalšího živého zpravodajství! 

 

Tagy