EU version

Živě: Právě začíná celodenní konference Kongres Kolejowy ve Varšavě

Živě: Právě začíná celodenní konference Kongres Kolejowy ve Varšavě
foto: Redakce RAILTARGET/Kongres Kolejowy
15 / 11 / 2023

Mezi panelisty v průběhu dne vystoupí Andrzej Bittel, státní tajemník ministerstva infrastruktury či Adrian Furgalski, předseda správní rady Railway Business Forum a předseda správní rady TOR Economic Advisory Team

9:20    Debata na téma „Kde je polská železnice“?

Mezi probíranými tématy první debaty dne bylo:

 • Shrnutí čerpání evropských fondů 2014-2020.
 • Možná pomoc odvětví nákladní dopravy.
 • Jak navýšit potenciál výstavby infrastruktury?
 • Jaká jsou očekávání a výzvy pro nové volební období parlamentu?
 • Nákupní politika železničních kolejových vozidel. Příprava na úplné otevření trhu osobní dopravy.
 • Bezpečnost na železnici – ukazatele a mediální obraz. Co je potřeba zlepšit?
 • CPK – klíčové požadavky odvětví.

Redakce RAILTARGET

Mezi prvními panelisty vystoupili:

 • Andrzej Bittel, státní tajemník ministerstva infrastruktury
 • Adrian Furgalski, předseda správní rady, Railway Business Forum a předseda správní rady TOR Economic Advisory Team
 • Dariusz Grajda, člen správní rady a obchodní ředitel Koleje Mazowieckie
 • Maciej Olek, člen správní rady a ředitel železniční výstavby BUDIMEX
 • Paweł Olszewski, poslanec Sejmu Polské republiky, Občanská koalice
 • Marcin Trela, místopředseda Úřadu pro železniční dopravu

10:50   Debata na téma „Nedostatečné investice do železnic. Vynakládáme prostředky rozumně?“

Mezi probíranými tématy druhé debaty dne byl:

 • Výběr investičních priorit. Co přispělo ke zlepšení kvality železniční dopravy a jaké kroky se mohou podniknout k dalšímu zkvalitnění?
 • Harmonogram eliminace problematických míst na železniční síti.
 • Jak neztratit cestující při realizaci dlouhodobých investic do železniční infrastruktury?
 • Dopad zpoždění na probíhající projekty nákupu kolejových vozidel.
 • Rostoucí finanční výhodnost silničních programů. Jak do toho zapadá železnice?
 • Rozvoj vysokorychlostní železnice (VRT) – jaké jsou aktuální priority?

Redakce RAILTARGET

Mezi panelisty vystoupili:

 • Andrzej Bittel, státní tajemník Ministerstva infrastruktury
 • Sławomir Cyza, prezident a generální ředitel společnosti Alstom v Polsku, na Ukrajině a v pobaltských zemích
 • Artur Kucia, ředitel oddělení strategických klientů – těžký a důlní průmysl, PKO Bank Polski
 • Joanna Lech, ředitelka Centra pro dopravní projekty EU
 • Maciej Maciejewski, místopředseda představenstva pro prodej, PESA Bydgoszcz
 • Ireneusz Merche, předseda správní rady PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Tomasz Prejs, předseda správní rady Stadler Polska
 • Marek Staszek, předseda správní rady DB Cargo Polska
 • Franciszek Sterczewski, poslanec Sejmu Polské republiky, Občanská koalice

12:10    Debata na téma „Výzvy energetické transformace pro železniční průmysl“

Mezi probíranými body k tématu „Výzvy energetické transformace pro železniční průmysl“ byly:

 • Železnice a environmentální předpisy.
 • Zkušenosti s užíváním alternativních paliv a pohonů na železnici.
 • Zkušenosti z evropských železnic.
 • Noví zákazníci nákladní železniční dopravy v éře dekarbonizace.
 • Jak stanovit náklady na trakční energii? Zásady utváření smluv o dodávkách energie.

Mezi panelisty se představili:

 • Michał Batko, člen představenstva pro výrobu DB Cargo Polska
 • Mateusz Malinowski, manažer železničních projektů SRK a dodávek energie, Centrální komunikační přístav
 • Robert Pilarczyk, ředitel odboru dopravy, Maršálkovský úřad Velkopolského vojvodství
 • Marcin Rodek, předseda správní rady, H. Cegielski
 • Wawrzyniec Wychański, místopředseda představenstva, Metroprojekt ze skupiny Kombud Group

Tagy