EU version

Zhrnutie prvého dňa: Transport Logistic 2023 v Mníchove

Zhrnutie prvého dňa: Transport Logistic 2023 v Mníchove
foto: RAILTARGET/Zhrnutie prvého dňa: Transport Logistic 2023 v Mníchove
09 / 05 / 2023

V Mníchove sa oficiálne začal veľmi očakávaný veľtrh dopravnej logistiky, ktorý odštartoval novú éru inovácií a rastu v tomto odvetví.

Otvárací ceremoniál sa niesol v znamení významného prejavu spolkového ministra dopravy a digitalizácie Volkera Wissinga. Jeho prejav sa zameral na najdôležitejšie otázky nemeckej dopravy, najmä na modernizáciu železničnej siete. Wissing zdôraznil strategický posun v opravách a modernizácii železničných koridorov, v rámci ktorých budú od budúceho roka uzavreté celé koridory z dôvodu rýchlej a komplexnej prípravy na modernizáciu po výstavbe. V priebehu piatich mesiacov prejdú koridory opravou, modernizáciou, digitalizáciou a implementáciou zabezpečenia ETCS. Wissing tiež predstavil plány na rozšírenie a reformu mýtneho systému v Nemecku, pričom mýto by sa malo rozšíriť na dodávky nad 3,5 t (okrem registrovaných remeselníckych áut) a na prepracovanie mýtneho systému, ktorý bude založený predovšetkým na emisiách CO2.

Keďže veľtrh trvá až do 12. mája 2023, účastníci a zainteresované strany sa môžu tešiť na ďalšie spravodajstvo a aktualizácie od špecializovaného redakčného tímu RAILTARGET, ktorý vám prinesie najnovší vývoj z podujatia.

Tagy