EU version

„Železniční nákladní doprava je mezinárodní obchod: Musíme mluvit jedním hlasem,“ říká Dr. Sigrid Nikutta ze společnosti DB

„Železniční nákladní doprava je mezinárodní obchod: Musíme mluvit jedním hlasem,“ říká Dr. Sigrid Nikutta ze společnosti DB
foto: Dr. Sigrid Nikutta, DB; Clemens Först, ÖBB/ RAILTARGET
25 / 01 / 2024

Na rušném centru inovací a obchodu, kterým byl veletrh Transport Logistic 2023 v červnu v Mnichově, měla společnost RAILTARGET tu čest zúčastnit se poučného rozhovoru s Dr. Sigrid Nikuttovou, členkou představenstva Deutsche Bahn (DB), a Clemensem Förstem, generálním ředitelem skupiny ÖBB Rail Cargo. V tomto exkluzivním rozhovoru probírají řadu témat od vývoje logistiky a železniční dopravy až po strategickou spolupráci a inovace, které toto odvětví posouvají kupředu. Podělí se o svůj pohled na význam zvyšování kapacity železničních systémů, dopad digitalizace a automatizace a rozhodující roli mezinárodní spolupráce, zejména v kontextu politik a iniciativ EU.


Setkáváme se na mnichovském veletrhu, transport logistic. Jak hodnotíte zdejší příležitosti?

Dr. Sigrid Nikutta: Je to skvělý veletrh. Po čtyřech letech je to první osobní setkání a člověk to opravdu cítí. Všichni jsou rádi, že mohou obchodovat na osobní bázi, a proto je tu tolik lidí, a opravdu se setkáte se všemi - se svými zákazníky, dodavateli a kolegy na národní i mezinárodní úrovni. Takže je to opravdu skvělý pocit.

A jaký je váš pohled na dopravní logistiku a možnosti, které přináší?

Clemens Först: Mohu jen potvrdit to, co říká. Logistika, a zejména železniční, je záležitostí lidí, protože všechny hranice a podmínky jsou velmi složité, takže lidé musí ještě více spolupracovat. Jen pro příklad: Sigrid je ve funkci více než tři roky/ a je to poprvé, co jsme se osobně setkali. Mnohokrát jsme se setkali digitálně, ale poprvé osobně je to něco jiného, podívat se do očí, podat si ruku a diskutovat o dopravní politice nebo podnikání.

Před nedávnem jste získal čestnou funkci v rámci společnosti Rail Freight Forward. Na co se v této funkci zaměříte?

Dr. Sigrid Nikutta: Nejzásadnějším tématem je samozřejmě kapacita železničních systémů, to znamená kapacita infrastruktury. Na ni se budeme soustředit především, přičemž pro tuto kapacitu je důležitá celá řada prvků, jako je digitalizace a automatizace, například ERTMS a samozřejmě digitální automatické spřáhlo. Digitální řízení kapacity a jízdní řád - všechny tyto prvky jsou pro zvýšení kapacity infrastruktury klíčové.

Jaké kroky v tomto případě společnost Rail Freight Forward podniká, aby se kapacity více otevřely železnici?

Clemens Först: Sigrid zmínila klíčové technologie, které řídíme a podporujeme. Konkurujeme kamionům, které jezdí po otevřených dálnicích, a abychom měli dobré služby pro zákazníky, potřebujeme tuto kapacitu, zejména nyní, v době intenzivní stavební činnosti a při rozšiřování osobní dopravy. Takže to, co děláme dál, abychom podpořili technologický rozvoj, je, že organizace jsou stále chytřejší v práci v tomto extrémně přetíženém prostředí, spolupracují napříč funkcemi, investují do vzájemné komunikace směrem k zákazníkům a tak dále. Součástí, do které hodně investujeme, jsou alternativní cesty. Například cesta do Číny přes Rusko se stala velmi obtížnou, takže se nyní zaměřujeme na otevření středních tras směřujících ze střední Evropy do Turecka přes Rumunsko. Je to směs. Práce na technologii, která je střednědobým řešením, práce na zlepšení organizace a pak otevírání alternativ a zvyšování odolnosti.

Velmi důležitá je také spolupráce mezi železničními společnostmi a Evropskou unií. Jaký je váš postoj k ní?

Dr. Sigrid Nikutta: Jaký je váš názor na železniční dopravu? Mnoho rozhodnutí týkajících se železnice se přijímá v Bruselu. Proto je velmi důležité, abychom jako odvětví vystupovali společně a jednotně ve vztahu k Bruselu a samozřejmě i k našim politikům. Jak již zmínil Clemens, železniční nákladní doprava je mezinárodní obchod. Padesát procent našich vlaků překračuje alespoň jednu hranici. To znamená, že nikdo nemůže jednat sám za sebe a žádný národ nemůže jednat sám za sebe. Potřebujeme tedy Evropskou komisi, a to je velmi důležité. Musíme ji přesvědčit, že existuje rozvinuté, ekonomicky výhodné řešení přechodu ze silnice na železnici.

Chcete se k tomuto případu vyjádřit?

Clemens Först: Stoprocentně správně. Padesát procent pro největší země v Evropě je osmdesát procent pro nás jako malou zemi. Jen bych zdůraznil, že železniční nákladní doprava je mezinárodní. Klíčovou výzvou je dosáhnout jakéhosi souladu s Bruselem, a pak si myslím, že jsme odvedli opravdu dobrou práci, pokud se nám to podařilo. Druhým krokem k tomu, abychom věděli, že Evropa, Brusel a odvětví jsou sladěny, je sladit Brusel s členskými státy. To se v mnoha projektech ukazuje jako kritické, protože opět platí, že místní politické úvahy se pak mohou odchylovat od těch na evropské úrovni. Jde tedy o celý hodnotový řetězec od sjednocení jako odvětví a jeho následného rozdělení na konzistentní národní iniciativy. To je způsob, jak to udělat.

Tagy