EU version

Železniční komora v Polsku: Vodík a vysokorychlostní tratě jsou prioritou

Železniční komora v Polsku: Vodík a vysokorychlostní tratě jsou prioritou
foto: raportkolejowy.pl / public domain /Adam Musiał
07 / 06 / 2024

Adam Musial, ředitel Železniční komory v Polsku v exkluzivním rozhovoru pro RT přiblížil, jaká témata jsou pro polský železniční průmysl klíčová. Podle něj má spolupráce s Českou republikou a střední Evropou velký potenciál, zejména v oblasti infrastruktury a výroby kolejových vozidel.

Pane generální řediteli, Železniční komora v Polsku existuje již téměř čtvrt století. Mohl byste nám přiblížit její činnost?

Naše samosprávná železniční organizace byla založena v roce 1999. Pracuje na základě zákona o hospodářských komorách z roku 1989. Protože působíme již tak dlouho, i naše činnost se v procesu hospodářských změn v Polsku také proměnila. V roce 2000 byl státní železniční podnik PKP tzv. komercionalizován a na jeho základě vznikly nové železniční společnosti. V roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. V současné době se zabýváme zcela novými tématy, jako jsou vysokorychlostní železnice nebo využitím vodíku v železniční dopravě. Základem naší činnosti je sdružovat subjekty, které pracují ve prospěch železnice. Polsko je z hlediska geografické polohy v Evropě a velikosti a tvaru země ideálním prostředím pro rozvoj železnice. Železniční dopravu propagujeme, podporujeme naše společnosti železničního průmyslu a dopravce a pomáháme mezi nimi utvářet obchodní i osobní vazby. Ke spolupráci zveme i zahraniční subjekty, ale hledáme také pozice pro polské exportéry na zahraničních trzích. Důležitým prvkem naší činnosti je podpora vzdělávání a výměna znalostí a zkušeností.

Jaká témata jsou důležitá pro celý železniční průmysl v Polsku a jak se jimi zabýváte?
Důležitých témat je celá řada. Existují nadčasová témata, jako je ekologie, využívání obnovitelných zdrojů energie a vzdělávání personálu pro železnici na středoškolské a vysokoškolské úrovni. Existuje také mnoho aktuálních témat, jako jsou prostředky z Národního plánu obnovy, výstavba sítě CPK (vysokorychlostních železnic a nového letiště), 4. železniční balíček EU a napojení Polska na projekt Railbaltica. Jsme velmi aktivní na trhu. Pořádáme setkání, semináře, konference. Účastníme se veletrhů a podnikatelských misí. Setkáváme se s vedením železničních podniků, státní správy a politiky. Můžete nás vidět na sociálních sítích, ale jsme také vydavatelem časopisu Raport Kolejowy raportkolejowy.pl, největšího železničního dvouměsíčníku v Polsku.

Polsko dokončuje svou dálniční síť a zaměřuje se na modernizaci železniční infrastruktury. Co očekáváte od nové vlády a nového vedení PKP, zejména jejích společností PKP PLK a společnosti pro přípravu vysokorychlostní železnice CPK?
Silniční doprava v Polsku stále konkuruje dopravě železniční, a je v tom bohužel velmi efektivní. V současné době se zabýváme aktivitami vlády a železničních společností, jak tento stav zlepšit. Obecně očekáváme lepší spolupráci s trhem a racionálnější přístup k investicím. Chceme být jako podnikatelé partnerem v rozvoji polské dopravní infrastruktury. Očekáváme dialog a spolupráci při řešení problémů, stejně jako podporu při rozvoji jednotlivých subjektů a odvětví jako celku.

Má spolupráce s Českou republikou a střední Evropou obecně potenciál? V jakých oblastech bychom měli spolupracovat?

Každá spolupráce má potenciál. Ne vždy se promítne do konkrétních přínosů měřených ekonomickými ukazateli, ale přináší i poznávací hodnotu a nové zkušenosti. Jsme velmi otevření spolupráci s Českou republikou, i když historie posledních let ukazuje, že na polském trhu působí spíše české firmy, zatímco opačně je to spíše výjimečné. Česká republika se podle mého názoru spíše přiklání k německým firmám. Po léta to bylo patrné na ostravském železničním veletrhu Rail Business Days. Na začátku roku 2000 zde byly desítky polských vystavovatelů, na posledních ročnících téměř žádný. Letos budou vystavovat čtyři podniky z Polska. Měli bychom dokázat spolupracovat dvoustraně, ale i v rámci střední Evropy. Získali jsme nové zkušenosti s COVIDem a s válkou na Ukrajině. Měli bychom přejít od globalizace k regionalizaci. Společně s Českou republikou jsme vstoupili do EU, což nás také zavazuje k tomu, abychom v EU společně o něco usilovali. Stojíme před rozsáhlými investicemi do železnice. Budeme potřebovat partnery v infrastruktuře a ve výrobě kolejových vozidel. V tom vidím značný potenciál.

Rozhovor vedla redakce RT s generálním ředitelem Železniční komory Polska. Ten je i šéfredaktorem železničního dvouměsíčníku Raport Kolejowy a odborného časopisu věnovaného tramvajím Raport Tramwajowy. Vystudoval Univerzitu Kazimíra Velkého a MBA v Gdaňsku. Komoře se věnuje již 25 let, žije a pracuje v Bydhošti, kde má též Železniční komora sdružující 360 subjektů svoje sídlo. www.izbakoleji.pl

Tagy