EU version

„Železnici chybí finance,“ uvedl Bittel, polský tajemník Ministerstva infrastruktury

„Železnici chybí finance,“ uvedl Bittel, polský tajemník Ministerstva infrastruktury
foto: Redakce RAILTARGET/Andrzej Bittel
27 / 11 / 2023

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s polským tajemníkem Ministerstva infrastruktury Andrzejem Bittelem. V rozhovoru jsme se zaměřili na téma Česko-polské spolupráce v dopravě a financování modernizace železniční infrastruktury, včetně vysokorychlostních tratí.

Setkáváme se ve Varšavě, nikoliv však poprvé. Jak byste zhodnotil Česko–polskou spolupráci v dopravě, které jste se ve své funkci intenzivně věnoval?

Nyní jsme v procesu tvorby nové vlády v Polsku, a proto můžeme hodnotit osm let spolupráce na železničním trhu pozitivně. Spolupracovali jsme ve vztazích přímo i na evropské úrovni. Máme mnoho kontaktů a mnoho společných iniciativ, které se nám podařilo realizovat. Počínaje strategickými otázkami, jako například společný úspěch při revizi evropské dopravní sítě TEN-T a zahrnutí plánů na vysokorychlostní železnice v České republice, v Polsku a ve střední Evropě do této sítě, kterou jsme podávali za Visegrádskou skupinu.

Tento přeshraniční projekt chceme také realizovat ve spolupráci. Do hodnocení uplynulých let ale patří i spolupráce v obtížných dobách. Mám na mysli období pandemie Covid nebo třeba aktuální války na Ukrajině, kdy jsme neobvykle přímo a vstřícně pomáhali při transportech uprchlíků a vojenského materiálu. Tyto zkušenosti pomohly vytvořit i osobní vztahy mezi lidmi, kteří se problematikou zabývali. Velice to oceňuji, protože tyto vztahy budou základem další spolupráce, nezávisle od toho, jaká vláda se v Polsku vytvoří. Pro jakoukoliv polskou vládu bude vzájemná spolupráce s Českou republikou i v rámci V4 představovat prioritu.

V příštích letech bude velkým tématem, jak se podaří navzdory inflaci a stagnaci především evropských ekonomik, zajistit financování pro modernizaci železniční infrastruktury, vysokorychlostních železnic (VRT), ale také modernizaci kolejových vozidel. Jedním ze zdrojů by mohly být i výnosy z emisních povolenek. Jaké máte v Polsku plány?

Chceme využít všechny existující zdroje, kohezní fondy, CEF a Národní plán obnovy pro obnovu hospodářství EU po koronavirové pandemii. Všichni máme pocit, že pro plány na železnici je objem finančních prostředků nedostatečný. Musíme najít zdroje pro modernizaci železničních vozidel, abychom měli vyšší, kvalitativně lepší a ekologičtější výsledky v přepravách osob, ale i nákladu. Železnice potřebuje dofinancování nejen v důsledku pandemie, války na Ukrajině a růstu nákladů, které jsou vyvolány v železničním průmyslu zpřetrháním výrobních řetězců. Další zdroje financování potřebují-li nové stavby, a to musí být cílem pro budoucí vládu a také pro všechny, kteří se chtějí ucházet o zvolení ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce.

Tagy