EU version

Železnice musí začít konkurovat letadlům. Vysokorychlostní tratě jsou zásadní, zdůrazňuje člen představenstva BUDIMEX

Železnice musí začít konkurovat letadlům. Vysokorychlostní tratě jsou zásadní, zdůrazňuje člen představenstva BUDIMEX
foto: Foto RAILTARGET/Maciej Olek
11 / 06 / 2024

Exkluzivní rozhovor s Maciejem Olekem, členem představenstva Budimex SA, odhaluje pohled na budoucnost evropské železnice. Řeč přijde i na přípravu vysokorychlostních železnic v ČR, o jejichž výstavbu Budimex usiluje. Olek zdůrazňuje potřebu podpory energetické transformace Polska a zaměření se na zelenější dopravu.

Jaké máte jako významná společnost na evropském železniční trhu očekávání od voleb do Evropského parlamentu, z nichž vzejde nová Evropská komise?

Politiku necháváme politikou. Věnujeme se každodenně našim projektům. Od nové Evropské komise ale očekáváme, že bude podporovat energetickou a dopravní transformaci Polska a že vezme specifický ohled na ozelenění dopravy a železnice. Věříme, že příští období bude pokračovat podpora modernizace železnice a další investice do projektů na železnici a v energetice.

Železniční společnosti hrají klíčovou roli v úzkém hrdlu tzv. modálního shiftu, přesunu dopravy ze silnice na železnici. Co očekáváte, že musí být na evropské úrovni splněno, aby se dala tato část green dealu realizovat? Potřebujeme více investic nebo potřebujeme zvolit jiný přístup.

Na to neexistuje univerzální odpověď. Jsem pro individuální přístup k jednotlivým zemím a odvětví hospodářství. Tedy co je dobré pro rozvoj železnice ve Španělsku, vůbec nemusí být nutné v ČR, v Pobaltí nebo v Polsku. Musí se brát ohled na místní podmínky a situaci. Všechny evropské státy si daly za cíl ozelenit svoji dopravu, ale aby to bylo možné, musí být železnice konkurenceschopnou. Podmínky musí být rovné. Investice do železnice musíme krátkodobě i dlouhodobě navýšit, protože hromadná osobní doprava a doprava spojená s průmyslem je sama o sobě energeticky efektivnější a více „zelená“. Myslím, že to je správný směr a k tomu patří pokračovat v řešení energetické dimenze, tedy v otázce výroby a dodávek energií z obnovitelných zdrojů pro dopravní systémy.

Naše země ČR a Polsko se chystají na velké mezinárodní projekty, zejména vysokorychlostní železnice. Jak se připravujete?

Zpoždění prostředků z Evropské unie určené Polsku a geopolitické souvislosti, již třetím rokem pokračující válka na Ukrajině je pro všechny v politice určující prioritou. Udržujeme si naději, že nastane pro Ukrajinu dobrý konec tohoto konfliktu a priority budou opět více zaměřeny na dopravní infrastrukturu. Všichni čekáme na to, až se zase vrátíme do dynamického investování do železnice. Celé železniční odvětví v Polsku vychází z toho, že bude realizována železniční část projektu CPK (vysokorychlostní železnice a letiště). Potřebujeme efektivní spojení v rámci středoevropského regionu. Není dobré, když nemůžeme jezdit velmi rychle ve standardu high speed rail, třeba 2 hodiny z Prahy do Varšavy nebo z Varšavy do Berlína nebo z Prahy do Berlína. Jde o trasy, kde budoucí železniční spojení musí nahradit leteckou přepravu. Zatímco let z Prahy do Varšavy trvá asi hodinu, cesta vlakem z Varšavy do Prahy vyžaduje silné odhodlání.

Železnice se musí stát konkurenceschopnou oproti létání, do kterého je potřebné zahrnout také čas na letiště a letištní procedury. Abychom dosáhli pozitivní ekonomické efektivity a přispěli ke zlepšení životního prostředí, potřebujeme cestovní čas 2,5 hodiny. Trendem je, na krátké vzdálenosti 200 – 300 km eliminovat letecké spojení. Aby to bylo možné a abychom nesnižovali komfort cestování, musíme přinejmenším na hlavních trasách spojujících evropské státy vybudovat vysokorychlostní spojení.

Z Vašeho vyjádření je patrné, že firma Budimex je připraven na tyto projekty.
Ano, staráme se nezaspat a být aktivní. Také v České republice sledujeme přípravu projektů vysokorychlostních železnic a také jejich formu PPP. Jde o komplikovaná řešení, která se nerealizují každý den. Připravujeme se způsobem, který nám umožní v těchto českých projektech účast.

Rozhovor byl proveden na konferenci „Kongres Kolejovy, Poznaň, 5.6. 2024


---------------------
Maciej Olek vystudoval stavební fakultu na Vratislavské univerzitě a University George Washingtona, kde získal certifikát projektového managementu. Ve stavebnictví pracuje více než 20 let. Podílel se na významných stavebních projektech v Polsku i v zahraničí. V letech 2001 až 2007 pracoval pro polskou společnost NCC na výstavbě dálnice A2 a na realizaci projektu Citytunnel v Malmö (Švédsko), kde zastával funkci zástupce projektového manažera. V letech 2008 až 2009 pracoval na výstavbě rychlostní silnice S3. Se společností Budimex S.A. je spojen od roku 2010. Prošel funkcemi stavbyvedoucího, vedoucího zakázky a ředitele projektu. Od podzimu 2014 je zodpovědný za budování železničních schopností Budimex S.A., nejprve jako regionální ředitel, poté jako ředitel pobočky a od května 2020 jako ředitel firmy pro všechny koncernu železniční stavby.

 

Tagy