EU version

"Železnice jsou katalyzátorem k rozšiřování obzorů," Huw Merriman, britský ministr pro železnice a HS2

&quote;Železnice jsou katalyzátorem k rozšiřování obzorů,&quote; Huw Merriman, britský ministr pro železnice a HS2
foto: Redakce RAILTARGET/"Železnice jsou katalyzátorem k rozšiřování obzorů," Huw Merriman, britský ministr pro železnice a HS2
26 / 09 / 2023

V exkluzivním rozhovoru s redakcí RAILTARGET se Huw Merriman, britský ministr pro železnice a HS2, rozpovídal o svém nedávném působení v České republice a o probíhající spolupráci na zlepšení železničního spojení mezi státy. V diskusi o budoucnosti železnic, podstatě ekologické dopravy a dynamice po Brexitu Merriman představil svou vizi propojené Evropy a klíčovou roli, kterou železnice hrají.

V říjnu loňského roku byl pan Merriman jmenován ministrem pro železnice a vysokorychlostní železnice ve Velké Británii na ministerstvu dopravy a během svého působení ve Westminsteru – jste členem parlamentu – jste měl celou řadu odpovědností. Je to velká zkušenost v oblasti politiky a administrativy. Na konferenci TRAKO 2023 jste přijel do Gdaňsku z Prahy. Jedná se o největší železniční veletrh v Evropě. Co pro vás představuje Česká republika a Polsko?

Za prvé, děkuji. Je skvělé mít možnost promluvit k publiku RAILTARGET. A máte pravdu, včera jsem byl ve čtyřech zemích. Z Velké Británie jsem odjel velmi brzy ráno a strávil jsem den v Praze, kde jsem měl možnost pracovat s týmem našeho velvyslanectví a setkat se s ministrem Kupkou a jeho týmem na ministerstvu. Podepsali jsme memorandum o porozumění pro obě země a naše železniční odvětví, abychom spolupracovali a učili se od sebe navzájem a sdíleli a vytvářeli příležitosti pro náš železniční průmysl. Bylo to opravdu vzrušující a setkání s panem ministrem jsem si užil. Má velké zkušenosti a nadšení pro železnici. Opustil jsem tedy Amsterdam a přistál v Gdaňsku, kde se koná veletrh TRAKO. Máme fantastický stánek Spojeného království. Právě jsem se byl znovu setkat s českým týmem a mluvil jsem o včerejším dni s panem ministrem a o podpisu dohody, protože je opravdu důležité, abychom s tím memorandem o porozumění něco udělali. Takže při setkání s českým stánkem, které jsem právě absolvoval s tamním týmem, moje hlavní otázka zní, jak teď můžeme zajistit, aby železnice obou našich zemí opravdu úzce spolupracovaly? Je to opravdu vzrušující a jsem rád, že jsem v Polsku, a byl jsem rád, že jsem byl včera v Praze.

Střední Evropa, zejména Česká republika a Polsko, začnou budovat síť vysokorychlostních železnic. Do této části se pustila i Velká Británie, která od roku 2019 pokračuje ve výstavbě vysokorychlostní tratě High Speed 2, která propojí Londýn se severní částí Velké Británie. Jakou spolupráci mezi Velkou Británií a Českou republikou chcete na základě tohoto memoranda rozvíjet, která může být zajímavá pro obě strany?

Nejdůležitější je, že Česká republika investuje do svých železnic podobně jako my ve Velké Británii. Je třeba vyměnit signalizaci. Digitální signalizace je budoucnost. Můj český protějšek, pan ministr Kupka, mi říkal, že takto chtějí postupovat, a my se v současné době pouštíme do digitalizace železnice mezi Londýnem a Edinburghem. Vzhledem k tomu, kde jsme byli a kam v současné době směřujeme, doufáme, že můžeme spolupracovat s naším protějškem na českých železnicích a ukázat, co se nám podařilo vybudovat a také co jsme se naučili, pokud jde o poučení. Vždy se poučíme, pokud jde o to, jak můžeme věci dělat jinak. Stejně tak je tomu i v případě vysokorychlostních tratí. Bylo opravdu zajímavé poslouchat ministra Kupku a jeho plány na vysokorychlostní železnici. Oba jsme se bavili o tom, že některé obce pro ni nejsou tak nadšené, protože přes ně spíše prochází, než aby mohly zastavit. Takže je to otázka, jak můžete prodat vysokorychlostní železnici jako celostátní projekt, ze kterého budou mít prospěch všichni, i když na některé lidi může mít větší dopad. Takže opět doufám, že se můžeme učit a spolupracovat, nejen na stavbě a inženýrství, ale také na tom, jak jsme schopni přesvědčit zemi, investice do železnic, nových i vysokorychlostních. Více spojení je dobrá věc. Stejně tak pak doufám, že můžeme převzít některé poznatky a poučení z toho, kde České dráhy v současné době staví a dodávají, a pak budeme schopni se lépe poučit z českých zkušeností. Je to tedy oboustranné partnerství a je důležité, abychom mohli vzít to nejlepší z Českých drah a investovat to do našich železnic s využitím českých zkušeností a naopak.

To je moje další otázka. Co byste doporučil střední Evropě? Protože jsme právě zahájili tento proces plánování. Existuje na základě vašich zkušeností z Velké Británie optimální model financování tak rozsáhlého projektu?

Mluvili jsme o tom včera, když jsme měli schůzku na oddělení. Výstavba železnic samozřejmě trvá dlouho, zejména v demokratických zemích, protože musíme brát ohledy na ty, přes které železnice vede. Je tu něco, co se musí zohlednit z hlediska dlouhodobých nákladů, protože se potýkáte s roky nejisté inflace, kdy nemůžete předvídat. Když zahajujete tyto projekty, je důležité, abyste se země ujali a vysvětlili jí, že ať se stane cokoli, je to pozitivní a bude to realizováno. A samozřejmě v případě vysokorychlostní tratě 2 jsme v současné době na vrcholu výstavby mezi Londýnem a Birminghamem a samozřejmě zažíváme globální otřesy, které teď zažívají všichni, a naše stavební inflace se pohybuje kolem patnácti procent, takže to samozřejmě stavbu prodražuje. Ale nakonec, pokud se chystáte dodat projekt, musíte od samého začátku počítat s otřesy a musíte se ujistit, že zvládnete očekávání a chcete udělat vše pro to, abyste zajistili finanční kontrolu nákladů. Někdy se vyskytnou věci, které nelze ovlivnit. To ale neznamená, že projekt není dobrý. Ale všechny věci, o kterých jsme myslím včera na našem setkání mluvili, jsou o tom, jak být schopen maximalizovat možnosti pozemků, hodnoty, které se zvyšují, zajistit, aby železnice dostala část těchto výnosů zpět, a také zajistit, aby smlouvy byly přísné, aby byly finančně kontrolované, což znamená, že ti, kteří staví železnice, na nich musí pracovat. Myslím, že to jsou věci, které se sami z projektu stále učíme, takže opět tím, že se učíme, předáváme tyto poznatky v rámci memoranda o porozumění.

Další část je určena na modernizaci a výstavbu nové železniční infrastruktury. Evropská unie se nyní snaží bojovat s hospodářskou stagnací a recesí. Jak důležité je udržet dopravu pro uživatele, zejména s konkurencí v železniční dopravě?

Je to nesmírně důležité. Pro železnici je to zásadní, protože existují i jiné způsoby dopravy, a pokud jsou lepší a levnější, cestující je budou využívat. Ale také je to opravdu důležité a já mluvím s naším britským dodavatelským řetězcem, který na mě samozřejmě tlačí, protože chce více železničních projektů, a já také, ale musím jim vysvětlit, že potřebuji jejich podporu, abych zajistil finanční konkurenceschopnost, jinak to je čas nebo peníze, které nemohu vynaložit na nové projekty. Všichni musíme být finančně disciplinovaní, abychom zajistili realizaci těchto projektů. Ale v konečném důsledku, a já věřím, že s tím, jak svět stále rozšiřuje své obzory – vzájemně obchodujeme, učíme se a navštěvujeme -, je železnice katalyzátorem tohoto procesu, a protože se stále více lidí orientuje na ekologické a dekarbonizované způsoby dopravy, má železnice tento náskok před ostatními druhy dopravy, pokud jde o cestování na dlouhé vzdálenosti. Myslím si, že budoucnost železnice je skvělá, a je jen důležité maximálně využít její možnosti. Čím více budeme spolupracovat, čím více budeme spolupracovat, čím více se poučíme, tím efektivněji budeme realizovat naše projekty, protože se všichni můžeme naučit dělat věci lépe.

Je podle vás Green Deal nebo snaha o nízkouhlíkovou dopravu do budoucna správnou cestou, pokud jde o investice do budoucnosti železnice?

Ano, myslím, že ano. Ve Velké Británii je to zajímavé. Naše národní skupina, skupina elektřiny, jedno procento z toho připadá na železnice, protože jsme elektrifikovali velkou část našich železnic, asi 1200 mil za posledních 12 let, ale ještě nám zbývají dvě třetiny. Musíme ji tedy více využívat, a samozřejmě s tím, jak je naše výroba elektřiny šetrnější k životnímu prostředí díky alternativním obnovitelným zdrojům, je železnice ještě ekologičtější a ještě lepší volbou. Víme například, že mladší populace v naší zemi se při výběru dopravy řídí tím, co je pro ně dobré, a také životním prostředím, a mají to jako důvod, takže chci zajistit, aby toho železnice mohla využít. Je to skvělý způsob, jak se železnice může prodávat a přináší příjmy, které nám umožní elektrifikovat nebo dekarbonizovat ještě větší část naší železnice. Máme plán, jak do roku 2040 vyřadit z provozu všechna naše dieselová kolejová vozidla a do roku 2050 dosáhnout na železnici nulové spotřeby. To je docela ambiciózní, když nyní budujete kolejová vozidla pro budoucnost. A opravdu mě zajímají nové technologie, vodík, dieselové baterie, nové způsoby práce na železnici, které ji také dekarbonizují a udělají ji ještě atraktivnější pro veřejnost.

To, co říkáte, je velmi důležité, protože středoevropské státy v posledních třiceti letech transformovaly socialistickou ekonomiku na tržně konformní způsob a nyní se mnoho našich nejen odborníků, ale i občanů ptá, zda je to správná a tržně konformní cesta, jak zdražit fosilní paliva v dopravě a otevřít nové možnosti nízkouhlíkové dopravy na železnici.

Fascinuje mě to, ale spíše se na to dívám z druhé strany a říkám si, jak vlastně můžeme zlevnit dekarbonizované druhy dopravy? A ty by to měly být schopny udělat svým vlastním způsobem. Když se podíváme například na železnici, na nové technologie, které existují, na naši schopnost nyní využívat bateriové napájení u těžších vlaků na delší vzdálenosti, máme nyní hybridní vlaky, které se případně nabíjejí na elektrickou část, a pak mohou tento náboj skutečně následně uvolnit – tyto nové technologie skutečně sníží cenu a zlevní je. Já nejsem pro to, aby se například zvyšovaly ceny letecké dopravy, protože to pak nepovzbudí dekarbonizovanou dopravu, jako je železnice, aby byla efektivnější a aby se skutečně našly způsoby, jak snížit cenu. Dívám se na ceny tak, abychom viděli, že železnice poráží leteckou dopravu tím, že je efektivnější, a nejen říkat letecké dopravě: "Musíte zvýšit ceny." To je pro mě důležité. Pro mě je konkurence důležitá a myslím si, že je důležité, abyste si konkurovali, ale železnice bude mít výhodu uvnitř struktury konkurence v dopravě, protože kromě toho, že je to skvělý způsob cestování a skvělé spojení, nemusíte trávit mnoho času čekáním na letišti atd. můžete také říci, že je to ekologický čistý způsob cestování, a to je opět část konkurenční výhody, kterou podle mě železnice má oproti jiným formám dopravy.

Memorandum a Vaše včerejší návštěva Prahy je součástí dokonalé spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británií. Ale přesto bych se rád zeptal, protože je to vzácná situace, na dopady a neduhy brexitu. Jsme velmi pragmatičtí a snažíme se v České republice vytvořit mnoho polí pro budoucí spolupráci. Jaké jsou pro nás dopady?

Je to fascinující, protože zůstáváme Evropany a přáteli Evropy, a vím, že někdy byli ostatní členové Evropské unie frustrovaní ze Spojeného království, protože jsme se nikdy tolik nepodíleli na projektu integrace, takže Spojené království brzdilo evropské přátele v cestě, kterou chtěli jít. Stejně tak vím, že země, včetně České republiky a Polska, si našeho členství vážily, protože vytvářelo jakousi protiváhu některým jiným zemím. Chtěl bych říci, že vzhledem k tomu, že jsme Evropskou unii opustili, musíme nyní pracovat ještě usilovněji. Musíme zajistit a ukázat, že jsme přáteli a členy stejného klubu, a zavést nové pracovní dohody, jako je memorandum o porozumění, protože nemáme členství, o které bychom se mohli opřít, a proto se musíme snažit ukázat, jak úzce můžeme spolupracovat. Pokud něco, tak věřím, že díky tomu budeme nakonec spolupracovat těsněji. Doufám také, že nám to umožní, a myslím, že základ toho je pěkně nastaven obchodní dohodou, kterou Evropská unie nikdy předtím nepodepsala, že máme pro Spojené království možnost obchodovat bez hranic nebo několika hranic, které mnozí předpovídali. Tento přechod, schopnost obchodovat stále na volném a konkurenčním základě, požadavek konkurenceschopnosti, který nás nutí k tomu, abychom si udělali ještě více přátel, by podle mého názoru měl být ještě pozitivnější. Určitě nevidím velkou změnu, kdy bychom se snažili odbourat věci, dobré věci, které jsme vlastně zavedli ve Spojeném království v důsledku našeho členství, protože chceme nadále spolupracovat a udržet tento rámec, aby naše partnerství vzkvétalo. Vidíme to například v Polsku, obrovské množství práce pro Memorandum o porozumění, které bylo zavedeno a které v rámci nových polských dopravních projektů skutečně začíná přinášet ovoce pro nás ve Spojeném království. Velmi doufám, že ovoce přinese jak pro Českou republiku, tak pro Velkou Británii memorandum, které jsem včera podepsal. Tyto věci musíme dělat, abychom ukázali naše přátelství, naši spolupráci, naši schopnost a chuť spolupracovat. Někdy, když jste členem nějakého klubu, tak se to předpokládá, a když nejste – a teď jsme ho samozřejmě, jak jste podotkl, opustili – tak vlastně musíme prokázat a pracovat ještě víc na tom, abychom naše přátelství spolupráce udrželi pohromadě.

Může se to podobat českému a slovenskému dělení. Nyní máme lepší partnerské vztahy než dříve.

Ano, samozřejmě, opustili jsme Evropskou unii. Vím, že toho mnozí litují. Ale já to považuji za moment resetu a ve Spojeném království jsme se vždy dívali na svět za naším oknem, vždy jsme chtěli obchodovat a spolupracovat a vždy jsme věděli, že přátelská diplomacie je cestou, jak dosáhnout lepšího pro obě strany. A samozřejmě potřebujeme tuto světovou úroveň. Vidíme, co se děje s Ukrajinou. Potřebujeme, aby naše přátelství a partnerství skutečně vzkvétalo. A jak jsem řekl, když jsme byli členy Evropské unie, někdy jsme byli vnímáni jako součást, která tento projekt brzdí, a nyní tomu tak není. Doufám, že nás členové Evropské unie budou možná vnímat příznivěji, protože jsme mimo, ale velmi uvnitř, pokud jde o naši touhu pracovat a navazovat přátelství.

To jsou perfektní závěrečná slova. Moc vám děkuji.

Tagy