EU version

Zavázali jsme se, že ETCS bude v ČR na veškerých tratích již v roce 2025. Máme našlápnuto velmi dobře, zní z Drážního úřadu

Zavázali jsme se, že ETCS bude v ČR na veškerých tratích již v roce 2025. Máme našlápnuto velmi dobře, zní z Drážního úřadu
foto: Redakce RAILTARGET/Setkání s novináři
14 / 02 / 2024

Na tiskové konferenci zhodnotil Drážní úřad uplynulý rok 2023. Mezi hlavní diskutovaná témata patřil pokles počtu strojvedoucích, vysoký počet střetů na přejezdech a nižší počet projetých návěstidel.

Počet projetých návěstidel STŮJ se snížil o necelých padesát případů. V roce 2022 bylo projetých návěstidel 183. V uplynulém roce se počet zmenšil a za rok 2023 bylo případů 136. Po roce platnosti novely zákona o dráhách začal Drážní úřad udělovat v loňském roce sankce za porušení bezpečnosti. „Strojvedoucí zvýšili svou pozornost. Věříme, že k poklesu došlo i v důsledku hrozby sankcí a že pozitivní trend bude pokračovat i nadále,“ uvedl Radek Šafránek, ředitel technické sekce Drážního úřadu.

Konference Drážní úřad / RAILTARGET

„Rok 2024 se ponese především ve znamení obnovy vozového parku českých železničních dopravců, modernizace infrastruktury i zavádění ETCS,“ uvedl z kraje Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a pokračoval „Dopravci i provozovatelé drah musí plně využívat systém řízení bezpečnosti, v rámci kterého budou muset důsledně vyhodnocovat všechna rizika. Doposud se řešily mimořádné události jednotlivě. Když se mimořádnosti na stejném místě opakují, je třeba se zamyslet nad všemi souvislostmi a stanovit, jak jim předcházet.“

Počet nehod na železničních přejezdech je bohužel stále vysoký. Na vině ale není vždy strojvedoucí vlaku. Častými viníky jsou právě účastníci silničního přejezdu. I když klesl počet projetí STŮJ, nehod na železničních přejezdech je pořád stejně. Společně se Správou železnic se postarají o kontrolu problematických přejezdů, aby se dalo lépe předcházet nehodám. „V této souvislosti je nutné konstatovat, že povolování staveb železničních přejezdů je proces, do kterého kromě Drážního úřadu, a nově vzniklého Dopravního a energetického stavebního úřadu, vstupuje i vlastník pozemní komunikace, silniční správní úřad a příslušný orgán Policie ČR,“ říká Miroslav Hron, ředitel provozní sekce Drážního úřadu. Je tedy důležité, aby mezi danými institucemi docházelo ke správné spolupráci.

Konference Drážní úřad / RAILTARGET

Dalším důležitým tématem bylo zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS. „V tomto okamžiku je mobilní částí ETCS vybaveno 694 vozidel. Správě železnic se podařilo zavést ETCS již na 1016 km tratí. Oproti ostatním státům jsme tedy premianti. Zavázali jsme se, že ETCS bude v ČR na veškerých tatích již v roce 2025. Máme našlápnuto velmi dobře,“ říká Radek Šafránek. Systém ETCS automaticky zasáhne v danou chvíli, kdy nastane nežádoucí situace či dojde k pochybení obsluhy. Na základě úspěšného testování na trati Olomouc – Uničov se plánují další zátěžové zkoušky na dalších koridorech.

Co se počtu platných licencí strojvedoucích týče, čísla za poslední roky klesají. V roce 2021 bylo platných licencí 10 509. V loňském roce, tedy v roce 2023 evidoval Drážní úřad pouze 9 337 licencí. Došlo tedy ke značnému úbytku. „Krásné číslo 101. to je počet žen, které mají platnou licenci. Počty žen na železnici stoupají,“ konstatoval Radek Šafránek. Žen strojvedoucích bylo v roce 2021 pouhých 66. Jejich počet se zvedl na krásných 101 za pouhé dva roky. Za úbytkem strojvedoucích stojí především skončení platnosti desetiletých licencí. Ne všichni strojvedoucí totiž požádali o její prodloužení. Dalším neopominutelným faktorem jsou také odchody do důchodu silných ročníků.

Tagy